Stra­te­gisk sek­tions­chef for IT-Ar­ki­tek­tur på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet


Københavns Universitet er blandt verdens bedste universiteter målt på kvaliteten af forskning og uddannelse og er anerkendt for excellence og intellektuel kreativitet. Du kan nu blive en del af KU-IT, der forbinder universitetets 40.000 studerende og 10.000 ansatte digitalt. Vil du tegne den digitale fremtid sammen med os?

Vi tilbyder dig at blive en del af et fællesskab, hvor 290 it-ansatte i Københavns Universitets IT (KU-IT) understøtter og udvikler hele universitetet. Københavns Universitet (KU) er en ganske kompleks organisation med studerende, der er født ind i en teknologisk tidsalder; med forskere, der arbejder på at forstå og udvikle deres dybe specialer ved brug af it og teknologi; med udveksling af data i de mange nationale og internationale samarbejdsprojekter; og hvor digitaliserede processer skal binde hele organisationen sammen. KU er både bred og dyb på samme tid, hvorfor arkitekturenheden skal se sammenhængene mellem detaljerne og de store linjer.

Vi tilbyder dig at komme helt tæt på udvikling og realisering af it-løsningerne på tværs af KU med 6 fakulteter og 36 institutter. Der er selvfølgelig en række fælles behov, men det enkelte fakultet og institut har også en række særegne behov. Arkitekturenheden møder begge slags udfordringer og arbejder for at skabe et overblik over den samlede it-arkitektur og servicere med høj grad af forretningsforståelse. KU er i gang med en større administrationsreform, der skal modernisere og effektivisere administrationen. Digitalisering af analoge processer vil spille en stor rolle i reformen. Derfor bliver en mere strategisk styring af teknologier og it-arkitektur væsentlig, og det vil være en central opgave for dig at udvikle enheden og være med til at forme fremtidens KU-IT sammen med den øvrige ledergruppe. Samlet set er der masser af forandring, strategi og kompleksitet til dig.

”Jeg har først og fremmest brug for en rigtig dygtig leder. Altså én, der både ser den enkelte medarbejders potentiale og behov og på samme tid formår at vise arkitekturenheden og hele KU-ITs værdiskabelse til universitetet i de kommende års store forandringer. Du må også gerne have en fin it-strategisk næse, da arkitektur meget hurtigt handler om de helt store beslutninger”, siger vicedirektør for KU-IT Karen Rahbek.

KU-IT er en del af Fællesadministrationen, der har universitetsdirektøren i spidsen, og KU-IT er opdelt i Arkitektur, Basisservice, Forskningsstøtte, Kommunikation & Ledelsesstøtte, Support samt Udvikling & Systemer. Du får 5 chefkollegaer, og du vil referere til vicedirektøren for KU-IT. I enheden får du god hjælp af en erfaren chefarkitekt med en lang historik på KU. Der er 12 fagligt dygtige medarbejdere i Arkitektur og ’sproget’ er TOGAF rammeværket, Archimate og Fællesoffentlig Digital Arkitektur.

Om dig

Du har flere års ledelseserfaring – ikke nødvendigvis fra arkitekturområdet, men fra et område, hvor it og digitalisering er sat strategisk i spil til at skabe værdi for kerneforretningen. Du har også tilbragt flere år i en større, offentlig organisation, hvorfra du forstår beslutningsprocesser og reglerne for offentlig forvaltning. Du har en relevant uddannelse og gerne en formel lederuddannelse.

Som person er du tillidsfuld, åben og samarbejdende, så det er tydeligt, at du stoler på andre og gerne søger input. Du er tydelig, engageret og anerkendende, så andre ved, hvor de har dig, og du spreder en optimisme og tro på tingene. Du er analytisk skarp, strategisk og ambitiøs, så du kan hjælpe os med kompleksiteten, give os en klar retning og få os helt op på tæerne i bestræbelserne på at hjælpe universitetets ansatte og studerende.

Mere om stillingen og rekrutteringsprocessen

Stillingen besættes efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC med indplacering som chefkonsulent med personaleledelse, eller organisationsaftale for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste, løngruppe 4, eller organisationsaftale for HK/STAT med indplacering på løngruppe 3, sats 4, eller efter anden relevant overenskomst.  Der vil være mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Din arbejdsplads bliver på Søndre Campus på Amager – tæt på metro og med mulighed for gratis parkering. Her vil du kunne se lidt om KU-IT som arbejdsplads, og vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte partner i Mercuri Urval, Jakob Westh, på tlf. 6089 6436.

Send din ansøgning med CV og andre relevante dokumenter senest 28. november 2023. Vi forventer at afholde første samtalerunde den 5. december og anden samtalerunde den 13. december. Der vil blive gennemført en test ifm. anden samtalerunde. Stillingen er til besættelse den 1. februar 2024.

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.


Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Gem job

Københavns Universitet

Arbejdssted

København

Vigtige datoer

Indrykket:
8. november 2023
Ansøgningsfrist:
28. november 2023