Vi søger en dygtig og ambitiøs In­for­ma­tions­sik­ker­heds­kon­su­lent med et godt overblik

 • Har du interesse for informationssikkerhed og GDPR?
 • Er du god til at projektlede og arbejde tværgående med mange interessenter?
 • Er du en teamplayer, der kan bevare et godt overblik i en travl hverdag?
 • Vil du være med til at sikre, at kommunens medarbejdere og borgere får den allerbedste tryghed og service?

Så håber vi, at du vil søge en spændende stilling som informationssikkerhedskonsulent i Svendborg Kommune. Du vil her blive en del af IT, Data & Digitalisering (IDD), som indgår i Staben under Kommunaldirektøren. 

Som informationssikkerhedskonsulent vil du få en central rolle i at fremme informationssikkerhed og GDPR i alle dele af organisationen. Vi har p.t. fokus på at løfte området og søger derfor en fagligt dygtig medarbejder, der har indgående kendskab til opbygning, vedligehold og udvikling af rammeværk og standarder inden for informationssikkerhed. Det vil være en fordel, hvis du har suppleret din erfaring med uddannelse inden for ISO27001/2 eller anden relevant uddannelse.

For stillingen er det centralt, at du har gennemslagskraft, er selvdreven, struktureret og kan skabe en faglig og personlig legitimitet. Samtidig lægger vi vægt på, at du har en god forståelse for arbejdet i en politisk organisation, udviser lydhørhed og kan skabe løsninger, der passer ind i kommunen.

Det er også vigtigt, at du er god til at kommunikere, er udadvendt og let kan samarbejde med både ledere og de mange forskellige faggrupper, der er i en kommune.

Du skal arbejde i et komplekst organisatorisk og teknologisk landskab, der hele tiden er i udvikling, og hvor vi p.t. står midt i at skulle løfte området yderligere. Du vil derfor få god mulighed for at præge stillingen. 

IDD består af 29 medarbejdere, der alle refererer til afdelingsleder Lisbet Bogh Sønderby. Du vil som Informationssikkerhedskonsulent indgå i et team med en anden informationssikkerhedskonsulent og 4 digitaliseringskonsulenter. Du vil også indgå i Svendborg Kommunes sikkerhedsgruppe og få et tæt samarbejde med vores IT-sikkerhedskonsulent samt ekstern DPO. 

Dine vigtigste opgaver 

Du bliver som Informationssikkerhedskonsulent en vigtig aktør, når det drejer sig om:

Koordinering og samarbejde

 • Ansvar for at koordinere informationssikkerheden på tværs i organisationen
 • Projektledelse af nødvendige informationssikkerhedsinitiativer
 • Facilitering af netværk for decentrale informationssikkerhedskoordinatorer
 • Inddrage systemejer og informationssikkerhedskoordinator i håndtering af tilsyn med decentrale databehandlere
 • Assistere informationssikkerhedskoordinatorerne i gennemførelse af afdelingsspecifikke risikovurderinger
 • Dialog og kontakt med kommunens eksterne DPO

Rådgivning, rapportering og vejledning

 • Rådgivning af afdelingschefer og direktionen
 • Rådgivning og koordinering med de decentrale informationssikkerhedskoordinatorer
 • Holde dig orienteret omkring udmeldinger fra relevante myndigheder, der kan have betydning for arbejdet med informationssikkerhed, fx Datatilsynet og KL
 • Bidrage til DPO’ens årlige rapportering til ledelsen
 • Projektledelse af både tværgående og decentrale informationssikkerhedsprojekter 
 • Ansvarlig for kommunens e-learning på området

Central drift af Ledelsessystem for informationssikkerhed

 • Ansvarlig for, at der udarbejdes og vedligeholdes oversigt over aktiver og behandlingsaktiviteter, herunder overblik over kritiske IT-systemer
 • Gennemførsel af centrale risikovurderinger
 • Opfølgning på, at kontroller gennemføres og er effektive
 • Anmelde brud på informationssikkerheden til Datatilsynet og underrette DPO
 • Sikre tilstrækkelig implementering af centrale politikker, procedurer, arbejdsgange og kontroller
 • Revidere centrale politikker, procedurer og arbejdsgange, herunder IT-beredskabsplan, der årligt testes
 • Tilsyn og opfølgning med centrale databehandlere 
 • Intern audit
 • Øvrige opgaver i forbindelse med drift af kommunens ledelsessystem for informationssikkerhed

Din profil 

Du sætter en ære i at drive udviklingen af arbejdet omkring informationssikkerhed og GDPR og at fremme kulturen i hele kommunen sammen med både ledere og medarbejdere. Det er vigtigt, at du formår at arbejde selvstændigt samt prioritere og strukturere egne opgaver i en travl hverdag, men samtidig skal du kunne begå dig i et lille team, hvor godt humør og gensidig sparring er en vigtig del af arbejdsdagen.

Ingen kan alt, men vi vil lægge vægt på, at du: 

 • Har en relevant videregående uddannelse
 • Har erfaring med informationssikkerhed i en offentlig kontekst
 • Har et godt kendskab til ISO27001/2 
 • Er god til at skabe relationer på tværs i organisationen og kan koordinere og drive indsatser på alle niveauer
 • Kan formidle kompliceret stof på en letforståelig måde til personer, som ikke nødvendigvis besidder indsigt og viden om Informationssikkerhed
 • Kan skrive og implementere praksisnære procedurer og udarbejde ledelsesrapporter der kan omsættes til handling
 • Er både drifts- og udviklingsorienteret med en pragmatisk tilgang til problemløsning
 • Arbejder struktureret og er god til at prioritere
 • Kan skabe overblik over og løbende tilegne dig ny viden indenfor GDPR- og informationssikkerhedsområdet
 • Har en projektlederuddannelse eller projektledererfaring 

Vi tilbyder

En spændende og alsidig stilling i en stor værdibaseret organisation, der hylder faglighed og helhed i opgaveløsningen, herunder: 

 • Alsidighed i opgaverne og mulighed for at være med til at præge stillingen 
 • En funktion og afdeling indenfor et område i konstant udvikling
 • Et team med engagerede, kompetente kolleger, hvor godt kollegaskab er en vigtig del af hverdagen
 • En bred samarbejdsflade på tværs af hele Svendborg Kommune
 • Et miljø, hvor læring og kompetenceudvikling er i højsæde, og hvor trivsel og godt arbejdsmiljø tages seriøst
 • Fleksible arbejdstider med frihed under ansvar og mulighed for at arbejde hjemmefra

Om Svendborg Kommune 

Svendborg Kommune er i vores øjne en arbejdsplads af en helt perfekt størrelse: Vi er små nok til at være tæt på hinanden i et varmt uhøjtideligt fællesskab med korte kommandoveje og uden skjulte dagsordner. Og vi er store nok til at have god plads til ambitioner, høj faglighed og rige muligheder for udvikling. 

Vi holder af hverdagen og insisterer på, at det skal være rart at gå på arbejde. Vi har travlt, men ikke for travlt til at hjælpe hinanden. 

Vores værdier findes ikke kun på papiret, vi bruger dem faktisk som kompas hver dag. Vi møder hinanden i øjenhøjde, i dialog og med tillid, og sammen skaber vi en tryg ramme, hvor vi alle kan løse vores opgaver selvstændigt, fleksibelt og ansvarligt. 

Formalia

Stillingen som informationssikkerhedskonsulent er en fast stilling på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og mulighed for forhandling af individuel kvalifikationsløn. Der vil blive indhentet referencer i rekrutteringsforløbet.

Tjenestestedet er Rådhuset i Svendborg, Ramsherred 5, DK-5700 Svendborg.

Ansøgningsfrist den 6. december 2023, og samtaler forventes afholdt den 13. december 2023.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder af IDD, Lisbet Bogh Sønderby på tlf. 5154 5800 eller Chefkonsulent og teamkoordinator Louise Fejerskov tlf. 4158 4391.


Velkommen til Svendborg - Øhavets hovedstad!

Svendborg har en suveræn beliggenhed midt i den skønneste natur, på kanten af det Sydfynske Øhav og med en mini-metropol, der byder på det hele. Vi tøver ikke, når vi med stolthed kalder Svendborg for Fyns kulturhovedstad. Vi har en charmerende bymidte og livlig handelsby med teatre og museer samt et rigt foreningsliv. Vores dagtilbud og folkeskoler er i top og med særligt fokus på bevægelse og sport, og vi har flere videregående uddannelser, som snart samles i et attraktivt uddannelsesmiljø ved havnen. Svendborg er placeret midt i landet med en halv time til Odense og under to timer til København og Århus. Svendborg er med sine knap 60.000 indbyggere Fyns andenstørste kommune.

Gem job

Svendborg Kommune
Publiceret: 9. november 2023

Arbejdssted