Ansvarlig for le­ve­ran­dørsty­ring af Sty­rel­sens største It-drifts­le­ve­ran­dør til stilling ved Data og IT-sektionen


Brænder du for at yde hurtig og effektiv it-understøttelse, så forretningen er sikret at IT-driften kører som smurt? Giver det dig energi at sikre det gode og effektive samarbejde med store It-driftsleverandører? Så skal du endelig læse videre her.

Om Data og IT 

Du bliver tilknyttet sektionen for Data & IT, som er en sektion i styrelsens Økonomienhed. Sektionen består af 23 medarbejdere med forskellige baggrunde samt 3 studentermedhjælpere. Sektionen har blandt andet ansvaret for opgaverne:

 • IT-Leverandørstyring
 • Systemforvaltning af styrelsens egne systemer og et par nationale løsninger
 • Drift af Dansk Patientsikkerhedsdatabase
 • Informationssikkerhed og databeskyttelse
 • Dataformidling og ledelsesinformation
 • Digitalisering, dataficering og forretningsudvikling
 • Registrering af behandlingssteder og virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Økonomienheden varetager derudover opgaver i relation til økonomistyring, herunder bidrag til finansloven, budgetlægning og -opfølgning samt årsrapport. Enheden varetager ligeledes opgaver, der vedrører bygningsdrift og service.

Din hverdag hos os

Din primære opgave bliver at styre styrelsens primære basis It-driftsleverandør Statens-It, med fokus på godt samarbejde, effektiv eksekvering af bestillinger og problemløsning. Den løbende styring dækker traditionelle discipliner indenfor god porteføljestyring som økonomistyring, informationssikkerhed og teknisk tilstand m.v. Du vil blive en central spiller i udarbejdelse af styrelsens It-målbillede samt fortsat vedligehold og udvikling af dette.

Dine primære arbejdsopgaver i Styrelsen for patientsikkerhed bliver:

 • Daglig leverandørstyring af Statens-It
 • Løbende dialog med koncern-It (Sundhedsdatastyrelsen, SDS) om It-drifts snitflader og ansvar mellem SDS, Statens-It og STPS
 • Hjælpe systemforvaltere i deres samarbejde med Statens-It
 • Overblik over styrelsens It-landskab samt vedligehold af styrelsens It-målbillede.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Du har en relevant uddannelse og nogle års relevant erfaring inden for leverandørstyring af it-drift, fra en politisk styret organisation. Vi lægger særligt vægt på, at du er god til at samarbejde på tværs og kan indgå i en konstruktiv dialog med vores samarbejdspartnere og med medarbejdere internt i styrelsen. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har erfaring med implementering og anvendelse af ITIL-processer
 • kan skabe overblik over komplekse problemstillinger
 • er løsningsorienteret
 • har forståelse for informationssikkerhed, økonomistyring mv.
 • formår at navigere i en politisk organisation
 • trives med ansvar
 • er god til at kommunikere og forventningsafstemme.

Det er en fordel, hvis du i forvejen har erfaring med Statens IT som IT-leverandør.

Vi tilbyder

Et meningsfuldt arbejde med samfundsnyttige opgaver, hvor du er med til at sikre, at ansatte i styrelsen kan løfte deres opgaver ved hjælp af relevant systemunderstøttelse.

Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kollegaer får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer.

Om ansættelsen

Ansættelsen er på fuld tid og tiltrædelse ønskes pr. 1. marts 2023.

Den fysiske adresse er Islands Brygge 67, 2300 København SV.

Du bliver ansat som enten chef- eller specialkonsulent afhængig af kvalifikationer og efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Ansøgningsfrist er den 6. december 2023.

Kontakt os gerne 

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Anders Welander-Haahr på tlf. 7222 7530 eller chefkonsulent Jane Christiansen på tlf. 9351 8501.

Er du interesseret?

Klik på "Ansøg" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 50 og 51. Du kan læse mere om os på www.stps.dk.

Generelt om styrelsen

Styrelsen for Patientsikkerheds vision er et trygt sundhedsvæsen. Det skal være trygt at være i sundhedsvæsnet – både for patienter og sundhedspersoner.

Vi udsteder autorisationer til sundhedsvæsenets 19 forskellige faggrupper og sikrer, at de opfylder de kvalitetskrav, som vi i Danmark stiller til vores sundhedspersoner. Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner. Vi administrerer rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet og udarbejder læringsmaterialer. Vi yder sundhedsfaglig og sundhedsjuridisk rådgivning til sundhedsvæsenets aktører. Vi rådgiver kommuner, regioner og andre myndigheder i bl.a. miljøsager. Vi foretager retslægelige ligsyn sammen med landets politikredse. Og vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

Vi er ca. 360 medarbejdere og har herudover tilknyttet en række sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Taulov, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Ansøgningsfrist: 06-12-2023.

Ansættelsesdato: 01-03-2024

Styrelsen for Patientsikkerheds vision er et trygt sundhedsvæsen. Det skal være trygt at være i sundhedsvæsnet - både for patienter og sundhedspersoner.

Gem job

Styrelsen for Patientsikkerhed
Publiceret: 15. november 2023

Arbejdssted

Location København