Azure-udviklere til udvikling af frem­ti­dens cloud analytics platform


Vil du være med til at videreudvikle vores nye Azure-baserede analytiske dataplatform, som skal understøtte Skatteforvaltningen i at bekæmpe svig og sikre korrekt opkrævning af told og afgifter? Platformen, som skal understøtte Skatteforvaltningens strategiske udvikling af analytics-området. Vi har brug for dig! 

Hvad vil vi med den analytiske dataplatform? 

Vores vision er at tilbyde hele Skatteforvaltningen en skalerbar, sikker og fleksibel dataplatform, der kan understøtte brugere af platformen i selvstændigt at kunne udvikle Data Warehouse, Business Intelligence og Machine Learning-løsninger.

Det er et grundlæggende princip, at platformen følger industristandarder/Best practices og DevOps principper, hvor compliance er indtænkt pr. design. Samtidig er det vigtigt, at vores brugere hurtigt kan komme fra idé til produkt i et self-service setup.

Derfor skal vores infrastruktur understøtte enkle brugerrejser, hvor komponenterne er sammenhængende, processer er automatiserede og platformen indeholder de værktøjer, der efterspørges.

Vi lancerede første udgave af platformen i juli 2023, hvorefter brugerne kunne påbegynde arbejdet med at gøre Skatteforvaltningens data tilgængelige til ledere og medarbejdere på en lovlig og sikker måde.

Vi har stadig mange ønsker til videreudvikling af platformen, og du vil derfor få rig mulighed for at udvikle en af de mest moderne Azure cloud-baserede dataplatforme i Danmark.

Hvilke komponenter anvender vi i dag på platformen?

Analytisk Dataplatform er bygget på Azure og Azure-kompatible teknologier. Platformen skal sikre, at der ved self-service kan gennemføres ingest og storage, ETL, Data Discovery, Business Intelligence og Machine Learning.

Platformen benytter sig eksempelvis af nedenstående værktøjer: 

Azure DevOps, Azure Data Factory, Azure Data Lake, Azure Key Vault, Azure AD, Azure Synapse Analytics herunder Spark samt serverless SQL pools, Azure SQL, Azure Machine Learning, Azure API Management, Databricks, Power BI, GIT og Terraform.

Hvilket team bliver du en del af, og hvilken arbejdsdag kan du forvente?

I Analytisk Dataplatform arbejder vi i selvstyrende agile teams, der har ansvaret for udvikling, vedligeholdelse og drift af platformen. Her er der stor faglig diversitet, som blandt andet tæller Platform Engineers, DevOps Engineers, Arkitekter, Data Engineers, Product Owners og Scrum Masters.

Du bliver en del af et team, der arbejder agilt inden for rammeværket SAFe, og du vil derfor indgå i de arbejdsmetoder, som anvendes i SAFe.

Hvem er du? 

Vi søger flere Azure-udviklere til platformen. Derfor søger vi både dig med erfaring med Azure cloud og DevOps, men du kan også være helt nyuddannet, eller med kortere erfaring på arbejdsmarkedet. Vigtigt er dog, at du har interesse i udvikling af en cloud-baseret dataplatform, at du trives med at arbejde i et team og trives med en agil kultur.

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx cand.it., datalog, softwareingeniør, datamatiker, en anden it-faglig uddannelse eller tilsvarende IT-erfaring.

Vi har et stærkt fokus på uddannelse og vil derfor investere i din udvikling, så du får kvalifikationer og erfaring inden for nedenstående områder. Hvis du allerede har noget af pakken, er det kun et plus.  

 • Automatisering af infrastruktur gennem kode, fx ved brug af Terraform og powershell 
 • Programmering i et højt niveau-sprog, gerne Python 
 • Et indgående kendskab til Azure, evt. erfaring fra andre cloud-platforme.  
 • Opsætning af CICD-pipelines til flere miljøer med værktøjer såsom Jenkins eller Azure DevOps 
 • Håndtering af store datamængder, lagring og transport 
 • Produktionslægning og overvågning af machine learning-modeller 
 • Principperne og anvendelse af DevOps, GitOps, MLOPs 
 • Anvende software design principper til udvikling af løsninger, herunder at skrive automatiserede tests til løsningen.   

Det kan også være du besidder nogen af nedenstående certificeringer:  

 • DP-201: Designing an Azure Data Solution 
 • DP-200: Implementing an Azure Data Solution  
 • DP-203: Azure Data Engineer Associate 
 • AZ-400: DevOps Engineer expert 
 • AI-900: Azure AI Fundamentals 
 • DP-900: Azure Data Fundamentals 
 • PL-300: Data Analyst Associate 

Koncernsproget er dansk, så vi forventer, at du kan forstå og formulere dig på dansk – både skriftligt og mundtligt.

Stærkt fagfællesskab og kollegialt sammenhold

Som Azure-udvikler bliver du en del af et stort fagligt fællesskab i Center for Data Warehouse og Business Intelligence, der består af mere end 80 medarbejdere, både Platform Engineers, Data Engineers, BI-udviklere, Business Analysts, Product Owners, driftsansvarlige og generalister. 

Vi prioriterer tid til sparring og til at dyrke vores faglighed. Vi afholder tre årlige centerdage og et seminar med både interne og eksterne oplæg, workshops og andre indslag, der skal styrke vores sociale sammenhold og faglighed. Derudover har vi flere Communities of Practices (fagfællesskaber), hvori de forskellige fagligheder kan vidensdele, erfaringsudveksle og løse opgaver, der sikrer udvikling og forbedring af vores område. 

Et særligt arbejdsmiljø i Udviklings og Forenklingsstyrelsen

Du bliver en del af et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø med mere end 1.500 specialister, der har forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en lærende organisation med et godt sammenhold, fagligt fællesskab og en god feedback-kultur. Vi tager ansvar og har ambitioner om at forbedre os, men vi har samtidig plads til humor og en uformel tone.

Kontakt og ansættelsesvilkår 

Send din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse samt eventuelt yderligere materiale via linket ”Ansøg” senest den 5. januar 2024.

Vi tager kandidater løbende ind til samtale. Stillingen er med opstart snarest muligt.   

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Souschef Tobias Dabelsteen på tlf. 72 38 27 41. 

Vi vil i rekrutteringsprocessen bede om at du præsenterer en praktisk case, gennemfører en personlighedsanalyse og en logisk test. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. 

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. 

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 16. november 2023

Arbejdssted

Location Frederiksberg

Job hos virksomheden