En­ga­ge­re­de og for­an­drings­pa­ra­te sy­stem­e­je­re til Forskuds­op­gø­rel­sen med fokus på udvikling og im­ple­men­te­ring af nye lovtiltag


Vil du være en del af teamet bag en helt central samfundsopgave – at levere Forskudsopgørelsen og Ejendomsværdibeskatning til 5 mio. skatteydere i Danmark? Har du lyst til at arbejde med at koble forretningen med IT i en kompleks organisation med stor variation i opgaverne? Så er du måske en af vores nye kolleger i Forskud og Bolig, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Som Systemejer/Application Manager bliver du en del af Team Forskud under kontoret Forskud og Bolig. Teamet er sammensat af engagerede og erfarne medarbejdere, som hver dag løfter en helt central samfundsopgave. Teamet udvikler og implementerer nye lovtiltag i Forskudsopgørelsen og Ejendomsbeskatningen, som hvert år sikrer borgerne korrekt skatteberegning af over 650 mia. kr.

Kontoret har ansvaret for alt IT vedrørende Forskudsopgørelsen og Ejendomsbeskatningen. Det faglige er i højsæde, både hvad gælder IT, men også det skattefaglige indhold i opgaverne. Gennem samarbejde med forretningen og IT-leverandører er du med til at analysere, beskrive og teste de komplekse IT-løsninger. Målet er at sikre, at Forskudsopgørelsen og Ejendomsbeskatningen sammen med Årsopgørelsen, fortsat er stabile og effektive systemer, selvom der løses og implementeres mange lov- og forretningsmæssige behov i systemerne hver eneste år.

Stor kontaktflade og stærkt fagligt fællesskab

Som Systemejer/Applikation Manager vil du overvejende sidde med udarbejdelse af kravspecifikationer og håndtering af leverandører. Derudover vil du også arbejde med udviklingen af automatiserede test, hvori der vil indgå reelt testarbejde. En mindre del af dine arbejdsopgaver vil også omhandle budget-, og fakturahåndtering.

Når du bliver en del af kontoret, bliver du samtidig også en del af et fagligt stærkt fællesskab med andre systemejere, projektledere, arkitekter, testspecialister, økonomer og jurister. Der vil derfor være rig mulighed for god sparring og faglig udvikling.

Du vil ligeledes indgå i et tæt samarbejde med søsterkontoret, som har ansvaret for Årsopgørelsen, da mange lovkrav relaterer sig til begge områder.

Omgangstonen i teamet er uformel og imødekommende og der er en høj grad af fleksibilitet ift. at kunne skabe en god balance mellem arbejde og familie.

Som Systemejer får du ansvaret for følgende arbejdsopgaver:

  • Udarbejdelse af kravspecifikationer i samarbejde med procesejere fra Skattestyrelsen og Vurderingsstyrelsen
  • At være bindeled mellem forretning og IT-leverandører, herunder udvikle samarbejdet og etablere nye processer
  • Løbende opfølgning på mindre igangværende udviklings- og driftsopgaver på både fremdrift og økonomi
  • At indgå i og udvikle automatiserede test
  • At formidle og kvalitetssikre information om opgaver og systemer
  • Håndtering af incident, changes og releases
  • Arbejde med både traditionelle og agile processer

Du har kontakt til mange interessenter, herunder især Vurderingsstyrelsen og Skattestyrelsen og vores it-leverandører.

Din profil

Du har gerne erfaring fra en lignende stilling i en større offentlig eller privat organisation og er vant til at arbejde med opgaver, der har stor teknisk og organisatorisk kompleksitet.

Derudover har du

  • Erfaring med kravspecifikation og test
  • Erfaring med leverandørstyring og -dialog
  • God IT-forståelse, samt interesse for at arbejde med tekniske-, lovmæssige- og forretningsmæssige krav

Du forstår at skabe tillid hos både kollegaer og samarbejdspartnere samtidig med, at du stiller krav for altid at opnå det bedst mulige resultat. Du får en stor kontaktflade og trives derfor med at samarbejde i et bredt fagligt miljø med både forretningseksperter, IT-kolleger og leverandører. Det ligger dig naturligt at være opsøgende og du motiveres af at tilegne dig ny viden og sætte dig ind i nye faglige problemstillinger.

Om kontoret

Du bliver en del af kontoret Forskud og Bolig i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som har IT-ansvaret for en hel central samfundsmæssig opgave – nemlig i samarbejde med søsterafdelingen Årsopgørelsen at levere Forskuds- og Årsopgørelsen til 5 mio. skatteydere i Danmark, og som dermed skal sikre borgerne korrekt skatteberegning af over 500 mia. kr.

Kontoret består i dag af 34 medarbejdere med forskellige roller som Test Managers, systemejere etc.

Ledelsesstilen er transparent og engageret. Afdelingens mål og retning kommunikeres ofte således at alle medarbejdere har god forståelse for ledelsens billede af fremtiden. Godt samarbejde og åben dialog præger hverdagen og vi værdsætter gode faglige drøftelser.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Ansøgning med CV og eksamenspapirer samt relevant dokumentation bedes sendt via linket ”Ansøg” senest den 1. december. Samtaler afholdes løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Maria Benedicte Lind på mail via mbl@capaxrecruitment.com.

Du skal være opmærksom på, at der kan blive anvendt test og case som led i ansættelsesprocessen. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted bliver Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Nybrovej 116, 2800 Kgs. Lyngby.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 16. november 2023

Arbejdssted

Location Kongens Lyngby