Me­d­ar­bej­der til ri­si­ko­vur­de­rings­tea­met i Do­mæ­nesik­ker­hed i Ud­vik­lings- og Forenklings­sty­rel­sen


Har du lyst til at arbejde med informationssikkerhed i en af de største og mest komplekse it-porteføljer i Danmark? Vil du være med til at sikre, at nogle af de mest vitale it-systemer i det danske samfund opretholder sikker drift og udvikles på en fremtidssikker måde? Så har du her mulighed for at blive en del af et team i udvikling, der understøtter disse samfundskritiske opgaver.

Bliv en del af et stærkt fagligt miljø inden for informationssikkerhed

Domænesikkerhed indgår i en sikkerhedsafdeling, der består af i alt 4 kontorer, som favner områderne operationel it-sikkerhed, domæneunderstøttelse, compliance, GDPR og adgangsstyring. Sikkerhedsafdelingen arbejder i fællesskab, med afsæt i ISO27001 og andre gældende regler på området, mod at styrke sikkerheden på tværs af Skatteministeriets koncern.

Kontoret Domænesikkerhed understøtter sikkerhedsarbejdet i Skatteministeriets koncerns faglige domæner: Toldstyrelsen, Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen. I tæt samarbejde med kontorchefen skal du være med til at videreudvikle kontoret, som pt. består af 48 medarbejdere.

Domænesikkerhed står blandt andet for at:

 • Varetage indgangen og Single Point of Contact-funktionen for alle sikkerhedsmæssige services ud mod domænerne i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen via visitationsteamet.
 • Understøtte domænernes implementering af sikkerhedsmæssige krav og retningslinjer med rådgivning, Risk Management, Business Relation Management, awareness, risikovurderinger og sikkerhedsarkitektservices.
 • Gennemføre risikovurderinger af informationssikkerhedsanalyser i forbindelse med anskaffelse og udvikling af it-systemer. På baggrund af dette stille krav til sikkerheden i det konkrete projekt eller udbud, samt risikovurdere samfunds- og forretningskritiske it-systemer og kritisk infrastruktur på tværs af hele Skatteministeriets koncern.
 • Stille rapportering om sikkerhed til rådighed for domænerne og sikre, at domæner og fagstyrelser altid har et overblik over tilstanden på sikkerhedsområdet inden for det faglige domæne.
 • Identificere sikkerhedsmæssige kritiske risici på tværs af hele koncernen og kommunikere det videre mod domænerne via dedikeret Business Relation Manager, som også er forankret i Domænesikkerhed.
 • Koordinere sikkerhedsleverancer, herunder krav og dokumentation, med GDPR-enheden for at skabe en samlet sikkerhedsleverance.

God forståelse for it og sikkerhed

Dine opgaver bliver primært at:

 • planlægge, koordinere og foretage risikovurderinger i forhold til informationssikkerhed af både eksisterende og nye it-systemer.
 • udarbejde anbefalinger til hvordan afdækkede risici skal håndteres samt følge op på status for implementering af disse handleplaner.
 • udarbejde den skriftlige afrapportering af risikovurderingen, så den er af høj kvalitet og kan forstås af udefrakommende (fx Rigsrevisionen), samt håndtere godkendelser af risikovurderinger op mod kontorchefer og direktører.
 • være med til at udarbejde sikkerhedskrav i forbindelse med udbud af it-systemer.
 • rådgive koncernens it-udviklingsprojekter og -programmer samt styrelser i forhold til informationssikkerhed med udgangspunkt i risikovurderinger.

Vi søger en ny kollega med erfaring inden for informationssikkerhed og/eller risikovurderinger af it-systemer, så du hurtigt kan medvirke til vurdering af og rådgivning om risici i en af de største og mest komplekse it-porteføljer i den offentlige sektor. Det er vigtigt, at du har en forståelse for sammenhængen mellem IT og forretningsprocesser.

Uanset din faglige baggrund ønsker vi, at du:

 • har et ”service-gen”, da mange af vores kollegaer er afhængige af, at vi yder god og hurtig service.
 • er klar til at hoppe ind i store it-projekter, og evner at vide hvilken rådgivning og sparring der skal gives for at nå et fælles mål.
 • trives med at samarbejde med kolleger med mange forskellige fagkompetencer.
 • excellerer i at arbejde struktureret, omhyggeligt og med sans for planlægning, koordinering og opfølgning.
 • har interesse inden for sikkerhed og er interesseret i at opbygge – eller styrke – din faglighed på dette område.
 • udstråler gejst og engagement i samspillet med organisationen og dine nærmeste kollegaer.
 • kan balancere at arbejde både selvstændigt og tværfagligt om opgaverne.
 • tager initiativ, viser ansvar, og at du følger opgaverne til dørs.

Din nye arbejdsplads

Vores kontor er uformelt, dynamisk og sparrende. Vi har fokus på trivsel og personlig udvikling i en hverdag med højt fagligt niveau og interessante opgaver, der løfter vigtige samfundskritiske opgaver.

Kontoret råder over en god blanding af garvede og velbevandrede medarbejdere, der bidrager med erfaring og gode indsigter såvel som nytilkomne, der bringer ny energi og friske perspektiver.

Domænesikkerhed, og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen generelt, er kendetegnet ved høj faglighed og højt ansvarsniveau. De samfundskritiske opgaver vi understøtter tages meget alvorligt, og du vil komme til at bidrage med din faglighed til disse.

Vi tilbyder dig et godt læringsmiljø, godt kollegaskab og en fleksibel hverdag, som giver mulighed for en god work-life-balance.

Derudover byder organisationen på et væld af sociale aktiviteter og faglige indslag, med valgfri deltagelse.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ”Ansøg” senest den 8/12-2023. Samtaler afholdes løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Afshin Mir på telefon 72 37 20 21.

Der kan indgå test eller case i rekrutteringsforløbet.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Der vil blive indhentet straffeattest samt referencer, inden ansættelse.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg - tæt på Flintholm Station.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 21. november 2023

Arbejdssted

Location Frederiksberg

Job hos virksomheden