Ko­or­di­na­tor til IT-drift


Vil du være en del af Banedanmarks IT-driftssektion, med et fokus på IT-driftsrapportering og forretningsgrænseflade hos Banedanmark?

I Banedanmarks IT-driftssektion har vi ansvaret for de administrative IT-systemer. Vi har travlt, og der er en stigende efterspørgsel på sektionens leverancer. Derfor søger vi en ny kollega, som skal være med til at sikre kvaliteten af vores ydelser. Du får et spændende job med engagerede kolleger. Samtidig får du mulighed for at bringe din faglighed i spil i en central rolle med fokus på at gribe vigtige og presserende opgaver og følge dem i mål.

Banedanmark IT består i alt af ca. 80 medarbejdere og har ansvaret for drift, support og vedligehold af Banedanmarks administrative IT-systemer. Vi understøtter de administrative IT-behov i Banedanmarks forretningsområder ift. indkøb, drift og support af den administrative IT-platform.

Du refererer til sektionschefen/IT-driftschefen og bliver en del af IT-driftssektionen, der er forankret i IT, og lige nu består af ca. 20 engagerede og dygtige kolleger, herunder graduates, erfarne driftsarkitekter og projektkoordinatorer. Vi bruger hinanden som sparringspartnere, og prioriterer tid til løbende udvikling af kompetencer.

Bidrage til en effektiv opgaveløsning

Du skal være med til at gribe, koordinere og udføre opgaver, relateret til rapportering og til opfølgning på akutte incidents, der opstår i driften af IT. Du vil i tæt samarbejde med andre koordinatorer i sektionen samt vores IT-stab få ansvar for afklaringer ift. vores IT-systemer og -platforme samt vores eksterne driftsleverandør, f.eks. ISO 27001-rapportering, handleplaner til IT-rådet og større incidents, der kræver afrapportering til ledelsen.

Du skal se til, at de rette personer i IT-området samt i forretningen involveres rettidigt selv med korte tidsfrister, ved at gennemskue sammenhænge, skabe overblik og sikre opfølgning, hvorfor det er vigtigt, at du er fleksibel og evner at overholde deadlines.

Yderligere vil du skulle deltage i håndteringen af driftsopgaver sammen med de 2 Service Level Manager (SLM), der bygger bro mellem IT-driftsleverandøren og forretningen. Disse opgaver består i deltagelse på det operationelle plan, f.eks. på statusmøder med den øvrige BDK-forretning (Trafik, HR, Infrastruktur, Anlæg, Kommunikation mfl.). Desuden består det af håndtering og afklaring ift. Servicedesk, ved f.eks. at følge status og skabe sagsoverblik i vores ITSM-system, som er ServiceNow. Du skal hermed bidrage til, at service­niveauet højnes.

Vi tilbyder et job, hvor du kan udleve dine faglige ambitioner uden at give afkald på balancen mellem arbejdsliv og fritid. Samtidig tilbyder vi muligheden for at bidrage til en vigtig samfundsmæssig opgave – nemlig en velfungerende jernbane.

I Banedanmark er fleksibilitet et nøgleord. Derfor kan du frit vælge, om du vil sidde hver dag på vores hovedkontor i centrum af København ved Dybbølsbro Station, hvor det er let at komme til med bil, tog og cykel, eller om du foretrækker at arbejde hjemme et par dage om ugen.

Vær med til at skabe overblik

Da du kommer ind i en stor organisation med mange parallelle opgaver, er det afgørende, at du er struktureret, ansvarlig, vedholdende og god til at bevare overblikket. Arbejdsopgaverne kræver, at du er selvstændig og følger egne opgaver til dørs. Du trives i en tværgående og koordinerende rolle med en bred kontaktflade i samspil med såvel IT-området, forretningen som leverandører. Som bindeled mellem mange forskellige mennesker, skal du kunne lide at række ud og få ting til at ske, og du skal kunne gøre det med forståelse og respekt for dine samarbejdspartnere.

Du har en procesorienteret tankegang og er en god kommunikator både skriftligt om mundtligt, og du har nemt ved at kommunikere faglige problemstillinger. Du kan se værdien af rettidig kommunikation for at sikre et godt samarbejde og kan samarbejde på tværs på alle niveauer.

Du skal have indsigt i IT-drift i et integreret miljø, gerne offentligt, og det er væsentligt, at du er analytisk, og har kendskab til procesarbejde samt dokumentation. Kendskab til ISO 27002 samt ITIL vil være en klar fordel.

Vi forventer, at du har IT-faglige kompetencer, og det vil være en fordel, at du har en universitets­grad eller 5-10 års erfaring med koordinering af opgaver indenfor IT-drift. Du har evt. erfaring med Service Management (evt. ITIL-certificeret). Vi tilstræber at arbejde agilt, og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med og interesse i Kanban.

Din nye arbejdsplads

Vi løser vores opgaver gennem en uhøjtidelig omgangstone med plads til at involvere os i hinanden. Vores ambitionsniveau er højt og vi sætter en ære i at sikre de bedste løsninger for brugerne. Vi er en arbejdsplads med højt humør, hvor ledelsen deltager aktivt i realiseringen af vores ambitioner.

Vi har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i sektionen, og det er kendetegnende for leder og medarbejdere, at de har lyst til at dele viden og hjælpe hinanden. Herudover er der gode faglige udviklingsmuligheder.

I Banedanmark er der plads til alle. Vi har styrket arbejdet med diversitet og mangfoldighed, og har netop tilsluttet os det europæiske initiativ Women in Rail.

Banedanmark kan desuden tilbyde fitnessrum, Falck Health Care sundhedsordning og mulighed for at arbejde hjemmefra i perioder, hvor opgaverne tillader det.

Løn og ansættelsesvilkår

Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC.

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Skatteministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 5.

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer samt, at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt sektionschef/IT-driftschef Sus Bugge. Søg elektronisk og send din ansøgning og CV. Vi forventer at holde løbende samtaler. For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Går du videre fra de indledende samtaler, vil der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgiver. Du vil blive informeret inden, at der bliver indhentet en reference.

Ansøgningsfrist: 07-01-2024.


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.700 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

bane.dk/Job-og-karriere

Gem job