Pro­ces­stær­ke ge­ne­ra­li­ster til ko­or­di­ne­ring, styring og com­pli­an­ce


Vil du bidrage til løsning af IT-projekter og understøttelse sikker og stabil af IT-drift med høj samfundsrelevans? Vil du arbejde med koordinering, compliance og styring i et kontor med stor variation i opgaverne? Er du struktureret, skriftligt stærk og har sans for detaljen? Så er det måske dig, vi søger som vores nye kollega i kontoret SKAT Ligning, hvor vi lige nu har to stillinger åbne.

Bliv en del af kontoret SKAT Ligning i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen under Skatteministeriet arbejder vi for at etablere fremtidens digitale Skatteforvaltning. Vi har ansvaret for udvikling og drift af en kompleks portefølje af IT-systemer og dataløsninger i Skatteministeriets koncern. I tæt samarbejde med de øvrige styrelser udvikler vi løsninger, der sikrer, at Skatteforvaltningen har teknologisk tidssvarende, brugerorienterede IT-løsninger af høj kvalitet, som både overholder gældende krav, lovgivning mv. På den måde skaber vi fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor – til gavn for hele samfundet.

Kontoret SKAT Ligning, hvor vi nu vil byde to nye kolleger velkommen, arbejder med drift, vedligehold og videreudvikling af SKAT Ligning systemet, som hver dag understøtter arbejdet hos flere tusinde sagsbehandlere på tværs af Skatteforvaltningen. Dertil arbejder en stor del af kontoret i et stort projekt vedr. modernisering af SKAT Ligning. På trods af travlhed og deadlines vægter vi en god og uhøjtidelig atmosfære højt, og vi er glade for både vores indbyrdes holdånd og det brede, stærke samarbejde, vi har med andre kontorer, styrelser og eksterne interessenter. Kontoret består pt. af 14 medarbejdere, men det er planen, at vi skal blive flere over det næste stykke tid.

Om stillingerne

Vi søger to medarbejdere, som sammen i fællesskab skal varetage en bred pallette af opgaver på tværs af kontoret, dvs. både vedrørende driften af SKAT Ligning og projektet for modernisering af SKAT Ligning.

 • Styregruppebetjening
  • Koordinere og udarbejde mødemateriale (dagsorden, materiale og referater) til en række styregrupper og tilsvarende fora, vi betjener, og sikre professionelle og strukturerede processer for dette.
 • Koordinering af lovhøringer og bestillinger
  • Sikre distribution i kontoret
  • Bistå systemejerne og sikre at deadlines og formalia bliver overholdt
 • Udarbejde forelæggelser og notater, fx til styregrupper eller departementet
 • Compliance-opgaver
  • Opfølgning på revisionshandleplaner og sikre, at de bliver håndteret til tiden, og at dokumentation bliver indhentet.
  • Sikre dokumentation for sikkerhedsmæssig compliance og tilsvarende kontroller (herunder såkaldte komplementære kontroller)
  • Deltage i møder vedr. revisionserklæringer for SKAT Ligning og følge op på udeståender og aktionspunkter
  • Være single point of contact for compliance-mæssige bestillinger og aktiviteter vedrørende SKAT Ligning og sikre processer, koordinering og dokumentation ift. dette.
 • Styring af budget og varemodtagelse af fakturaer
 • Superbruger for Workzone, som vi anvender til journalisering
 • Varetage forskellige ad hoc-opgaver med korte deadlines, fx i forhold til at understøtte kontorchefen

Din primære opgaveportefølje ud fra ovenstående liste vil blive fastlagt ud fra dine kompetencer og præferencer. Da I skal være to, der hjælpes ad om opgaverne samlet set, vil I skulle dække ind for hinanden i forbindelse med spidsbelastninger, ferie og sygdom.

Struktureret og processtærk profil med flair for skriftlighed, struktur og koordinering

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx som cand.it., cand.scient.pol. eller cand.merc., men der kan være mange veje ind i stillingen. For os er det vigtigste, at du har et stort drive og en positiv indstilling til at få løst vores forskelligartede opgaver i høj kvalitet, og at du trives med en hverdag, hvor opgaverne er forskelligartede og brede. Endelig er det særdeles vigtigt, at du er en dygtig skriftlig formidler og trives med, at mange leverancer er på skrift i form af forelæggelser, notater, Powerpoint-præsentationer m.m.

Vi lægger vægt på, at du er god til at skabe en velfungerende struktur i dit arbejde med sans for planlægning, koordinering og opfølgning, og at du tager ansvar og følger opgaverne til dørs. Du er en person, som både formår at have øje for detaljen i dine opgaver og samtidig har det store overblik. Du har gode koordinationsevner, er stærk til at tilrettelægge gode processer og er formidabel til at skrive korrekt og formelt. Du er udadvendt, servicemindet og samarbejdsorienteret og trives med at skabe og bibeholde gode relationer og kan begå dig på alle niveauer i organisationen.

Høj trivsel og god work-life-balance

Vi tilbyder gode arbejdsforhold og stor fleksibilitet i en ofte travl hverdag. Vi lægger stor vægt på selvstændighed i vores opgaveløsning og kombinerer det med et tværgående samarbejde og særdeles godt kollegaskab. Vi har fokus på at høj trivsel i kontoret, herunder sikre og styrke vores gode kollegaskab, samt balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send en ansøgning, CV, eksamenspapirer og eventuelt yderligere materiale via linket ”Ansøg” senest den 12. december 2023. Stillingerne er til tiltrædelse snarest muligt. Vi afholder samtaler løbende. Du er velkommen til at kontakte kontorchef Elisabeth Rothmar på telefon 72 37 93 71, hvis du vil høre mere om stillingen.

Der vil evt. indgå case eller test i rekrutteringsprocessen. Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest. Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten [AC], overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens adresse på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 28. november 2023

Arbejdssted

Frederiksberg