Kompetent kon­tor­chef med udsyn til tvær­gå­en­de di­gi­ta­li­se­rings­kon­tor


Har du visioner for, hvordan 30 mio. brugere, borgere og virksomheder skal interagere på et af Danmarks mest anvendte sites? Og har du ledelsesmæssigt et bredt udsyn, har erfaring med personaleledelse og mod på at få et stort ansvar for drift og udvikling af digitale løsninger som alle danskere og danske virksomheder benytter - Så er det måske dig, som vi søger i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, hvor vi lige nu søger en kontorchef til kontoret Digitale Kanaler og Design.

Fremtiden er digital

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen under Skatteministeriet arbejder vi for at etablere fremtidens digitale Skatteforvaltning. Vi har ansvaret for udvikling og drift af en kompleks portefølje af IT-systemer og dataløsninger i Skatteministeriets koncern. I tæt samarbejde med de øvrige styrelser udvikler vi løsninger, der sikrer, at Skatteforvaltningen har teknologisk tidssvarende, brugerorienterede IT-løsninger af høj kvalitet, som både overholder gældende krav, lovgivning m.v. På den måde skaber vi fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor – til gavn for hele samfundet.

Om jobbet

Kontoret Digitale Kanaler og Design, hvor vi vil byde velkommen til en ny kontorchef, er ansvarlig for Skatteministeriets fælles designsystem, som anvendes i projekter med egen udvikling samt eksterne leverandører. Vi driver et fælles CMS som bruges på alle ministeriets sites, koordinerer udvikling af komponenter, leverer UX-kompetencer i de store udviklingsprojekter og derudover er kontoret drivende for koncernens Chatbot samt fælles webanalyseværktøj. Du kommer til at stå i spidsen af et kontor med 25 dedikerede medarbejdere, herunder UX- og UI-medarbejdere, webanalytikere, udviklere (back- og frontend) og projektledere.

Kontoret er en del af fagområdet Virksomhed, Opkrævning og Analytics, som blandt andet understøtter Skattestyrelsens forretningsdrift og -udvikling via IT-drift, forvaltning, videreudvikling og nyudvikling af it-systemporteføljen. Du bliver ansat i kontoret Digitale Kanaler og Design, som er placeret i underdirektørområdet Erhverv, Selskaber og Kanaler, hvor du refererer til underdirektøren og bliver en del af et lederteam med i alt fire kontorchefer og tilsvarende souschefer.

Som kontorchef i Digitale Kanaler og Design bliver du ansvarlig for at sætte den strategiske retning sammen med forretningen for, hvordan borgere og virksomheder interagerer med vores digitale sites og løsninger. Derudover ligger der også et ansvar i at sikre, at borgere og virksomheder oplever sammenhæng på tværs af Skatteforvaltningens digitale løsninger. Du er skarp i interessenthåndtering, implementering og har en god organisationsforståelse i skæringen mellem styrelse og moderne arbejdsplads og søger aktivt at bidrage til, at organisationen udvikler sig sundt og bæredygtigt.

Du vil sammen med en fagligt dygtig souschef samt en team lead lede udviklingen og driften af mere end 10 websites i samarbejde med de styrelser, der har indholdsmæssigt og strategisk ansvar for egne vejledningssites. Du skal have fingeren på pulsen og være nysgerrig på at lære meget mere om nye teknologier og best practice til digitale kundeservice, herunder at kunne udnytte mulighederne i Chatbot, AI og API’er.

Engageret og inspirerende kontorchef med finger på den digitale puls

Afgørende for din succes som kontorchef er, at du er en engageret og inspirerende leder, der ser muligheder og tænker i udvikling. Du er en optimistisk person med et stort drive, som formår at sætte retning samt frigøre og udvikle medarbejdernes potentiale. Du har erfaring med personaleledelse gerne inden for medarbejdere i agil udvikling.

Du favner bredt, så du både tænker i forretningsmæssig udvikling, herunder koncepter og strategi, lige så vel som du kan lede den konkrete it-udvikling og drift i tæt samarbejde med kontorets andre ledelsesressourcer. Du er øvet i at agere i en politisk styret organisation, er en dygtig kommunikator, og du prioriterer at skabe et åbent og tillidsbaseret arbejdsmiljø.

Vi lægger vægt på tværfaglighed og søger en chef, der evner at støtte op om og videreudvikle de faglige og sociale fællesskaber på tværs af kontorerne i vores afdeling. Kontoret har en uformel omgangstone, et stærkt socialt sammenhold, og vi sætter pris på, at der er plads til gode grin i hverdagen.

I Udviklings- og forenklingsstyrelsen har vi beskrevet rammerne for God ledelse for ledere og de værdier, der gælder for alle ansatte. Er du mere nysgerrig på dette, så spørg nedenstående kontaktpersoner.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning med CV og eksamenspapirer samt relevant dokumentation via nedenstående link senest den 8. januar 2024. Tiltrædelse er snarest muligt herefter. Vi holder samtaler løbende. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.

Har du spørgsmål til stillingen, kontoret og organisationen, er du meget velkommen til at kontakte underdirektør Anders Wolff på telefon 7238 9973 eller souschef Line Kjær Sigaard på 72 37 28 59

Du skal være opmærksom på, at der vil blive gennemført logisk- og personlighedstest som led i ansættelsesproceduren, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål, men der vil eventuelt være mulighed for varig ansættelse. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 3. januar 2024

Arbejdssted

Frederiksberg