Pro­jekt­le­der og IT-ansvarlig til Nationalt Center for Etik


Har du lyst til at prøve kræfter med en bred opgaveportefølje, der spænder fra generel projektledelse til IT-sikkerhed og -drift. Og kan du se dig selv være ”den, der er den” på IT-området i en mindre organisation, dvs. en værdsat nøglemedarbejder med stort selvstændigt ansvar? Så er du måske vores nye kollega.

Om Nationalt Center for Etik

I Nationalt Center for Etik er vi 45 medarbejdere fordelt på to områder, som understøtter arbejdet i henholdsvis Det Etiske Råd og Dataetisk Råd samt National Videnskabsetisk Komité og De Videnskabsetiske Medicinske Komiteer.

Vi arbejder for at give etik en vægtig stemme og sikre det menneskelige hensyn. Vores opgave er at udfordre, men også værne om de etiske principper og værdier, som vores samfund bygger på. Vi skaber debat og bidrager til folkeoplysning om etiske og videnskabsetiske problemstillinger, der knytter sig til gen- og bioteknologi samt data. Vi bidrager til at sikre forsøgspersoners rettigheder og videnskabelige integritet i klinisk forskning. Og vi afgiver anbefalinger og rådgiver myndigheder, når de skal udarbejde nye lovforslag for at sikre, at etikken udgør et bærende element, når der træffes beslutninger, der påvirker vores alles liv og hverdag.

Din hverdag hos os

Som projektleder og IT-ansvarlig varetager du en række projektledelsesopgaver på tværs af centret. Du vil være et centralt bindeled for hele organisationen, og du vil få en bred kontaktflade. Som repræsentant for Nationalt Center for Etik i forskellige IT-fora og -arbejdsgrupper opbygger du også naturligt et netværk på tværs af Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncern.

Et særligt fokusområde vil være projektledelsen af et koncernfælles mål om kunstig intelligens, hvor du bl.a. bliver ansvarlig for at samle et overblik over AI-initiativer samt udarbejder rammeværk for brugen af AI i koncernen.

Du vil referere til direktøren og indgå i Ledelsessekretariatet, hvor fagområderne økonomi, HR og IT bor.

I hverdagen vil dine opgaver bestå af:

 • tværgående projektledelse af særligt vores to igangværende IT-projekter
 • løbende sikring af centrets GDPR- og informationssikkerhedscompliance i samarbejde med departementets DPA, der bistår centret i opgaveløsningen
 • udarbejdelse af vejledninger, guides og kommunikation vedr. informationssikkerhed til dine kolleger i centret
 • besvarelse af bestillinger fra departementet
 • leverandørstyring på vores IT-systemer.

Herudover bliver du kontaktperson og kunderepræsentant i vores samarbejde med Statens IT (der er vores IT-driftsleverandør) samt applikationsadministrator og superbruger på centerets tværgående systemer (p.t. Workzone, GoBasic CMS og First Agenda Management).

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Det er en bred opgaveportefølje, og vi forventer ikke, at du er ekspert inden for alle områderne. Det er dog vigtigt, at du har lyst til at blive det, og at du allerede er selvkørende på flere af områderne. Samtidig er det naturligt for dig at gå nysgerrigt til dine opgaver, og du opsøger løbende viden og kompetenceudvikling.

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse som fx cand.it., cand.scient.bibl., jurist eller en helt fjerde uddannelse, som du har kombineret med erfaring inden for projektledelse og IT. Derudover drømmer vi om, at du har erfaring med:

 • at skabe, implementere og opretholde gode processer med en inddragende tilgang
 • IT-sikkerhed og databeskyttelse eller lyst til at få det
 • myndighedssamarbejde
 • hjemmesider – både back end (CMS) og front end (strukturering af information og kommunikation).

Har du Prince 2 eller anden projektlederuddannelse, vil det også være en fordel.

Endelig lægger vi også vægt på, at du som person:

 • er god til at drive opgaver, arbejder selvstændigt og næres af at løse udfordringer
 • har gode samarbejdsevner såvel internt som med interessenter
 • har gode kommunikationsevner på dansk og engelsk

Vi tilbyder

Hos os vil du få et meningsfuldt arbejde med afvekslende og udfordrende opgaver og selvstændigt ansvar. Vi er en arbejdsplads i vækst, der er optaget af at finde de gode løsninger sammen. Derfor er feedback og nysgerrighed på hinandens perspektiver en naturlig del af vores samarbejde i de enkelte sektioner og på tværs i Nationalt Center for Etik. Vi tror på, at oprigtighed, compassion og konstruktive drøftelser er en væsentlig del af samarbejdet for at kunne indfri de ambitiøse mål, vi sætter os. Vi er en fleksibel arbejdsplads, der lægger vægt på tillid, hinandens trivsel og lige muligheder for at byde ind og bidrage.

Vi har højt til loftet og let til latter – og så har vi dagligt inspirerende diskussioner om vores opgaver.

Om ansættelsen

Du ansættes efter overenskomst for akademikere i staten og vil blive indplaceret på baggrund af dine kvalifikationer.

Dit arbejdssted bliver på Nationalt Center for Etiks adresse på Statens Serum Institut, Ørestads Boulevard 5, 2300 København S.

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse pr. 1. april 2024 eller snarest muligt derefter. Arbejdstiden er 37 timer om ugen med gode muligheder for hjemmearbejde.

Kontakt os gerne

Hvis du er nysgerrig på stillingen er du velkommen til at ringe eller maile til HR-ansvarlig Mette Rasmussen (7221 6867 / mtra@dketik.dk).

Er du interesseret?

Klik på ”Ansøg” og send os din ansøgning med CV, eksamensbevis samt evt. anden relevant dokumentation. Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 21. og 22. februar og 2. samtaler d. 26. og 27. februar. Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest d. 18. februar.

Du kan læse mere om os på www.nationaltcenterforetik.dk.

Nationalt Center for Etik har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Gem job

Nationalt Center for Etik
Publiceret: 18. januar 2024

Arbejdssted

København