Presse- og kom­mu­ni­ka­tions­chef til spændende statslig it-or­ga­ni­sa­tion


Vil du være med til at drive den strategiske kommunikation og øge sammenhængskraften i en stor statslig organisation? Og vil du være med til at sikre, at Skatteforvaltningens it-udvikling og -drift er understøttet af klar og relevant kommunikation – både internt og eksternt? Så er du måske vores nye presse- og kommunikationschef.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) er vi ca. 1.800 ledere og medarbejdere, som udvikler, drifter og vedligeholder nye og eksisterende it-systemer, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive. Vi lægger stor vægt på at skabe løsninger, som er værdiskabende for Skatteforvaltningen, og som understøtter, at skatter og afgifter bliver betalt korrekt og til tiden.

Kommunikations- og presseenheden er placeret i underdirektørområdet It-styring og Organisation, som har ansvaret for styrelsens tværgående strategi-arbejde, direktionsbetjening, porteføljestyring, HR, estimering og analyse samt EU-koordination. Du får en væsentlig opgave med at sikre, at kommunikation tænkes naturligt ind i en række af de opgaver, som går på tværs af styrelsen. Vi har stort fokus på udviklingen af vores organisation, hvor kommunikationsenheden spiller en central og strategisk rolle. Du får derfor mulighed for at præge hele organisationens udvikling.

Som presse- og kommunikationschef har du – sammen med dine otte dygtige medarbejdere - ansvaret for, at direktionen og styrelsen som helhed er understøttet af professionel kommunikationsrådgivning og eksekveringskraft i al intern og ekstern kommunikation. Det gælder ikke mindst i pressehåndteringen.

Sammen med dine medarbejdere bliver dine centrale opgaver:

 • Rådgivning af styrelsens øverste ledelse i forhold til kommunikation internt og eksternt
 • Pressehåndtering i samarbejde med departementets pressefunktion og dine kolleger i resten af Skatteforvaltningen, herunder også pressetræning
 • Udarbejdelse af præsentationer og taler for styrelsesdirektøren
 • At drive og udvikle styrelsens employer brandingarbejde
 • Drift og udvikling af styrelsens intranet, ledelseskanal, hjemmeside og tilstedeværelse på sociale medier

Kontoret er placeret i fagområdet, Ressourcer og Portefølje, hvor vi er ca. 300 medarbejdere og ca. 23 chefer, som sammen skaber rammerne for, at UFST kan lykkes med sine kerneopgaver. Vi er optaget af stærk faglighed og resultater, og vi arbejder tæt sammen med vores kollegaer i styrelsen og på tværs i Skatteforvaltningen med fokus på, at det, vi laver, har høj faglig kvalitet og skaber værdi for andre.

Fagligt dygtig chef, der går op i ledelse

Du har en relevant uddannelse som cand.comm., cand.merc. (kom) eller anden samfunds- eller kommunikationsfaglig uddannelse. Du motiveres af og har erfaring med flere af ovenstående opgaver – gerne fra en større politisk organisation. For at lykkes i stillingen er det vigtigt, at du har en høj og bred kommunikationsfaglighed, som du formår at bringe relevant i spil for at understøtte organisationen og direktionen i at lykkes med deres opgaver.

Herudover er det centralt, at du som leder:

 • skaber følgeskab, udviser empati, motiverer og udvikler dine medarbejdere
 • har fokus på trivsel og kan drive dit kontor, så det er i balance
 • er garant for høj faglighed og har en plan for, hvor opgaven skal udvikle sig hen
 • har overblik over, kan prioritere og sikre eksekvering af det vigtigste
 • bidrager aktivt til den samlede opgaveløsning i UFST og koncernen med helhedssyn
 • har gode evner til samarbejde, er lydhør og arbejder for stærke partnerskaber med fokus på de bedste fælles løsninger
 • har fokus på at udbrede en kultur, hvor der arbejdes proaktivt og opsøgende
 • er rollemodel for vores værdier, udfylder dit ledelsesrum op, ned og til siden i organisationen og prioriterer din tid, så der er balance mellem dine ledelsesopgaver.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via linket "Ansøg” senest den 14. februar 2024. Spørgsmål besvares gerne af underdirektør Anders Tuxen på 7237 7940.

Der afholdes 1. samtaler den 20. og 21. februar og 2. samtaler den 26. februar. Mellem de to samtaler vil der være tilbagemelding på en person- og logikanalyse. Forud for ansættelsen bliver indhentet en straffeattest.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål, men der vil eventuelt være mulighed for varig ansættelse.

Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Kongen.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Læs mere om at arbejde i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen her.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 19. januar 2024

Arbejdssted

Frederiksberg