Stu­de­ren­de søges til arbejde med re­gi­stre­ring af be­hand­lings­ste­der og IT-ad­mi­ni­stra­tion


Vil du prøve dine færdigheder af i offentlig administration? Vil du være med til at skabe overblik over, hvor mange og hvilke behandlingssteder, der er i Danmark? Har du lyst til at arbejde med IT-understøttelse af styrelsens medarbejdere? Så har vi brug for dig.

Om Data og IT

Du bliver tilknyttet sektionen for Data & IT, som er en sektion i styrelsens Økonomienhed. Sektionen består af 23 medarbejdere med forskellig baggrund.

Sektionen har blandt andet ansvaret for opgaverne:

 • IT-Leverandørstyring
 • Systemforvaltning af styrelsens egne systemer og et par nationale løsninger
 • Drift af Dansk Patientsikkerhedsdatabase
 • Informationssikkerhed og databeskyttelse
 • Dataformidling og ledelsesinformation
 • Digitalisering og forretningsudvikling
 • Registrering af behandlingssteder og virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

Økonomienheden varetager derudover opgaver i relation til økonomistyring, herunder bidrag til finansloven, budgetlægning og -opfølgning samt årsrapport. Enheden varetager ligeledes opgaver, der vedrører bygningsdrift og service.

Din hverdag hos os

Du vil blive knyttet til Data & IT - sektionen, hvor du primært vil indgå i et team, der står for registrering af behandlingssteder samt virksomhedsansvarlige læger og tandlæger.

Dine primære arbejdsopgaver:

 • Telefonisk og skriftlig vejledning af behandlingssteder, der skal registreres i styrelsens behandlingsstedsregister
 • Telefonisk og skriftligt vejledning af behandlingssteder, der skal have tilknyttet en virksomhedsansvarlig læge eller tandlæge
 • Registrering i styrelsens IT-systemer
 • Håndtering af henvendelser om gebyropkrævning fra behandlingssteder

Dertil vil du kunne få opgaver i relation til vores team af systemforvaltere som arbejder med IT - understøttelse af styrelsen.

Opgaver kan i den sammenhæng være:

 • Oprettelse og nedlæggelse af brugere i styrelsens IT-systemer
 • Opfølgning på hvem der har licenser til hvilken software
 • Opfølgning på hvilke rettigheder ansatte har til styrelsens IT-systemer
 • Opfølgning på hvem der har fået udleveret IT-udstyr

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Vi forventer, at du studerer på en relevant uddannelse, eksempelvis Jura, Kommunikation & IT, Statskundskab, Folkesundhedsvidenskab eller Sundhed & Informatik og at du minimum har afsluttet 2. semester.

Derudover ser vi gerne, at du:

 • Er åben, udadvendt og serviceminded
 • Har lyst til administrative opgaver
 • Er arbejdsom og klar på udfordringer

Til nogle af opgaverne kan det være en fordel, at du har erfaring med Excel.

Vi tilbyder

Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger, herunder studerende med andre uddannelser, får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer. Vi er en arbejdsplads, der sætter pris på en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde er nøglen til succes.

Vi er fleksible med dine arbejdstider, så de kan indpasses efter dit studie, eksamener mv.

Om ansættelsen

Vi søger studerende, der kan arbejde i op til 15 timer om ugen. Tiltrædelse ønskes pr. 1. maj 2023.

Den fysiske adresse er Islands Brygge 67, 2300 København S.

Ansættelsen sker i henhold til gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Skatteministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedrørende timelønnede. Ansøgningsfrist er den 18. februar 2024.

Kontakt os gerne

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Anders Welander-Haahr på 72 22 75 30 eller specialkonsulent Nina Liebermann Green på 93 51 88 11.

Er du interesseret?

Klik på "Ansøg" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8, den 21. og 22. februar. Du kan læse mere om os på www.stps.dk.

Ansøgningsfrist: 18-02-2024.

Generelt om styrelsen

Styrelsen for Patientsikkerheds vision er et trygt sundhedsvæsen. Det skal være trygt at være i sundhedsvæsnet – både for patienter og sundhedspersoner.

Vi udsteder autorisationer til sundhedsvæsenets 19 forskellige faggrupper og sikrer, at de opfylder de kvalitetskrav, som vi i Danmark stiller til vores sundhedspersoner. Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner. Vi administrerer rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet og udarbejder læringsmaterialer. Vi yder sundhedsfaglig og sundhedsjuridisk rådgivning til sundhedsvæsenets aktører. Vi rådgiver kommuner, regioner og andre myndigheder i bl.a. miljøsager. Vi foretager retslægelige ligsyn sammen med landets politikredse. Og vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

Vi er ca. 360 medarbejdere og har herudover tilknyttet en række sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Taulov, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Gem job

Styrelsen for Patientsikkerhed
Publiceret: 26. januar 2024

Arbejdssted

København S