Vi søger en kon­tor­chef til Product Ma­na­ge­ment ICE til un­der­støt­tel­se af ejen­doms­om­rå­det


Har du interesse for og erfaring med procesarbejde og kan du forene forretning og it? Så er du måske vores nye kontorchef til Product Management ICE, der skal understøtte Danmarks Skatteforvaltning og bidrage til it-understøttelsen af færdigudviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem.

Kontorchef i Product Management ICE

Som kontorchef i Product Management får du en vigtig rolle i at sikre tæt dialog med fagstyrelserne, herunder Vurderingsstyrelsen og Skatteministeriets departement vedr. it-understøttelse af forretningskrav i ICE-programmet. Ligeledes skal du sikre etablering og drift af effektive processer for kravstillelse i samspil med Vurderingsstyrelsen samt sikre, at forretningen og it-udviklingen prioriterer udviklingsaktiviteterne ud fra, hvad der skaber størst værdi for forretningen.

Kontoret har følgende opgaver:

 • Fastsætte og beskrive de funktionelle krav til den nye it-løsning i form af business features.
 • Gennemføre analyser og etablere tilgange til vurdering af ejendomstyper.
 • Kontoret foretager forskellige typer af forretningsafklaringer i forbindelse med bl.a. tilvejebringelse af løsningsbeskrivelser og indstillinger om forretningsbehov.
 • Sikre fremdrift på udarbejdelse af løsningsbeskrivelser og features, som sikrer rettidig kravstillelse i forhold til den ønskede udviklingsplan.
 • Prioritere programmets samlede backlog ift. gældende tidsplan.
 • Løbende udvikle og forbedre metoder og processer for kravstillelse i programmet.
 • Understøtte prioritering af fejl i produktion så det leveres i sammenhæng med den øvrige prioritering af scope for programmet.

Som kontorchef vil du få ansvaret for den daglig ledelse og personaleledelse af kontoret. Dine opgaver som kontorchef bliver blandt andet:

 • Sikring og ledelse af procesarbejde, kravstillelse og forretningsprioritering.
 • Sikring af effektive arbejdsgange i kontoret, herunder løbende ressourceplanlægning, prioritering af medarbejdernes tid mv.
 • Etablering af projektplaner og facilitering af rammerne for programmets scope, estimater, ressourcer, roller og ansvar.
 • Interessenthåndtering, herunder oplæg til styregrupper, beslutningsfora og projektrapportering.

ICE-programmet

ICE-programmet har ansvaret for at sikre retvisende vurdering af alle ejendomme i Danmark. I Ejendomsvurderingsprogrammet har vi brug for ekstra ledelseskraft til at sikre færdigudviklingen af it-løsningen, og du vil få selvstændigt ansvar for kravspecificering af forretningsområder i den nye løsning.

Afgørende for din succes som kontorchef i Product Management ICE er, at du er en dygtig, og engageret leder. Du har et stort drive, og formår at frigøre og udvikle medarbejdernes potentialer. Du har en relevant uddannelse og solid ledelseserfaring.

Derudover lægger vi vægt på, at du har følgende kompetencer:

 • Du er dynamisk i din måde at arbejde på.
 • Du evner at skabe overblik og håndtere komplekse problemstillinger.
 • Du er en inspirerende og troværdig leder, der kan motivere og sætte klare mål.
 • Du er udviklingsorienteret og har analytiske kompetencer.
 • Du kan navigere i et politisk landskab med høj offentlig bevågenhed.
 • Du er samarbejdsorienteret og evner at opbygge netværk.

Derudover har du erfaring med product management, refinement el. tilsvarende fra tidligere udviklingsprojekter. I rollen som kontorchef lægger vi desuden vægt på, at du er en holdspiller i forhold til den samlede ledelse i programmet og i forhold til resten af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Ansøg” senest den 16. februar 2024. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Kongen.

Vi forventer tiltrædelse 1. april 2024 eller efter aftale. Samtaler holdes løbende. Vi forventer at anvende test. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet en straffeattest.

Yderligere oplysninger omkring stillingen kan fås ved kontakt til underdirektør Birgitte Hjerrild på telefon 72 37 33 75.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål, men der vil eventuelt være mulighed for varig ansættelse. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Nybrovej 116, 2800 Kgs. Lyngby.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 1. februar 2024

Arbejdssted

Kongens Lyngby