Faglige team­le­de­re til Digital Ind­hent­ning i Operativt Teknisk Center, PET

Formår du at sætte retning, motivere og inspirere mennesker omkring dig? Trives du i at have det faglige ansvar og agere sparringspartner for specialister? Har du desuden en interesse for cybersikkerhed, herunder indhentning af data fra telefoner, computere og det øvrige cyberspace?

Så har vi en unik og spændende faglig teamlederstilling til dig med opgaver, som ikke tilbydes andetsteds i danske organisationer. Du vil få muligheden for at være en del af de operationer, som gør en forskel i Danmarks nationale sikkerheds- og efterretningstjeneste, og som har til formål at modvirke trusler mod Danmarks sikkerhed.

Vi tilbyder

Du får en central rolle i Operativt Teknisk Center i sektionen for Digital Indhentning, som indhenter, håndterer og leverer svært tilgængelige informationer. Du vil både blive en del af udviklingen af PET’s operative digitale værktøjer samt være faglig teamleder, hvilket betyder, at du vil have ansvar for et af de teams, som dagligt løser operative opgaver til understøttelse af indsatsen mod spionage, terrorisme og ekstremisme.

Teamets opgave er at tilvejebringe oplysninger fra bl.a. mobiltelefoner, netværk, computere og applikationer, som vores målpersoner forsøger at skjule for os.

Sektionen er ansvarlig for store dele af PET’s tekniske og digitale indhentning og overvågning. Vores indsats bliver anvendt i aktuelle operationer, hvor kollegaer rykker ud i den virkelige verden. Det er ikke blot dele af sektionens indsats, der er relevant, det er hele indsatsen, som er værdifuld. I OTC er vi fælles om vores ambition om at blive blandt Europas førende efterretningstjenester inden for teknisk og digital indhentning, ligesom vi gør en dyd ud af at værne om hinandens udvikling og trivsel.

Der er gode udviklingsmuligheder og lydhørhed over for dine interesser, f.eks. angående kurser, uddannelse og konferencer. Derudover er der fokus på at tage hensyn til alles familiære situation og forpligtelser, når der planlægges og fordeles opgaver i sektionen.

I teamet vil du opleve en uformel omgangstone, gode, faste rammer præget af tryghed, humor og høj kompleksitet. De fagligt komplicerede og kritiske rammer giver dig muligheden for at præge stillingens fokus og facilitere udviklingen af teamet.

Jobbet

Som faglig teamleder i sektionen for Digital Indhentning er du teamets nærmeste sparringspartner, og du skal derfor trives i at dele ud af din faglige, tekniske viden og facilitere møder af faglig karakter i teamet. Du har desuden ansvaret for at koordinere og vedligeholde eksisterende metoder og kapaciteter til indhentning samt at udvikle nye metoder. Vores målpersoner skifter løbende deres enheder og operative adfærd, så derfor er sektionens opgave at være på forkant med nye muligheder, som vi selv udvikler i sektionen, eller som kan udvikles gennem samarbejde med eksterne partnere.

Du får mange samarbejdsflader internt i PET, ligesom du vil skulle indgå i PET’s samarbejde med internationale og nationale eksterne samarbejdspartnere. Du vil blive en del af den udvidede sektionsledelse og indgå i strategiudvikling og -implementering, ligesom du vil bidrage til og sparre med din nærmeste leder om trivsel og personlig udvikling for medlemmerne af dit team. Du vil få hjælpsomme og skarpe kollegaer, som vil se frem til at skubbe til dig og din udvikling, ligesom de forventer, at du gør det samme ved dem.

I OTC investerer vi i at udvikle og dygtiggøre vores medarbejdere – dels fordi vi tror på, at din personlige udvikling er afgørende for din arbejdsglæde, og dels fordi det er nødvendigt, hvis vi skal nå vores mål om at være blandt de absolut bedste.

Om dig

Du skal gerne have erfaring med eller flair for at skabe succes og trivsel for medarbejderne gennem uformel ledelse eller projektledelse, og du skal brænde for at skabe fremgang og understøtte dine kollegaer og teammedlemmer i deres daglige indsats. Din faglige ledelse udfører du ved at inspirere og sparre med medlemmerne i dit team – ikke ved at kommandere eller udstikke ordrer. Du er derfor dygtig til at kommunikere med mange forskellige mennesketyper, og det er naturligt for dig at skabe følgeskab blandt kollegaer på alle niveauer.

Du er desuden dygtig til at strukturere både din og dit teams hverdag, så du løbende holder overblikket i en travl hverdag præget af skiftende tempo og sensitive operationer. Det er en fordel, men ikke et krav, at du eksempelvis har kendskab til offensiv eller defensiv cybersikkerhed eller erfaring med at arbejde med IT i et relevant setup. Derudover er du motiveret af at arbejde med eller at lære mere om den digitale verden.

Du er sikkerhedsbevidst og villig til at lære nyt i en anderledes organisation. Dit arbejde vil være særdeles sensitivt af karakter og helt afgørende for PET’s operative virke. Derfor skal du også være i besiddelse af et veludviklet moralsk kompas, så din dømmekraft hjælper dig i pressede situationer eller under skiftende vilkår til at træffe de rette beslutninger.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsesstart pr. 1. maj 2024 eller efter aftale. Dit arbejdssted bliver Politiets Efterretningstjeneste, Klausdalsbrovej 1, 2860 Søborg. Vi forventer at påbegynde samtaler i uge 10 og afslutte processen i marts måned.

Har du en akademisk baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst. Alternativt bliver du ansat på anden relevant overenskomst.

Et ansættelsesforhold i PET behandles med fortrolighed, hvilket ansøger skal være opmærksom på i forbindelse med ansøgnings- og ansættelsesprocessen. Det betyder, at ligesom vi ikke fortæller nogen, at du har søgt en stilling hos os, bedes du tilsvarende ikke dele denne oplysning med nogen.

Kontakt og ansøgning

Du er velkommen til at kontakte os på mail hr-rekruttering@politi.dk for yderligere information eller spørgsmål. Du kan finde mere information om PET på vores hjemmeside www.pet.dk og politiet generelt på www.jobipolitiet.dk.

Når du søger en stilling hos politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Søger du flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et cv ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger.

Når du søger en stilling hos PET, giver du samtidig lov til, at vi må indhente dit CPR-nummer via CPR-registeret med henblik på identifikation af dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi indhenter dit CPR-nummer med det formål, at vi sikkert kan fremsende relevante og nødvendige dokumenter til dig via Digital Post.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 25. februar 2024.

Som Danmarks efterretnings- og sikkerhedstjeneste er det PET’s opgave at forebygge, efterforske og modvirke trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund. Det gælder såvel trusler i Danmark som trusler, der er rettet mod Rigsfællesskabet eller mod danskere og danske interesser i udlandet. Vi arbejder for dig – vil du arbejde for os?

Gem job

Politiets Efterretningstjeneste

Arbejdssted

Søborg

Vigtige datoer

Indrykket:
7. februar 2024
Ansøgningsfrist:
25. februar 2024