Visionære og stra­te­gi­ske chefer til Di­gi­ta­li­se­ring og It


Er du en visionær chef, der kan sætte retning og tempo på digitaliseringen i Region Midtjylland? Vi søger tre ambitiøse chefer med ledelseskraft og samarbejdsevner, der kan understøtte den digitale transformation regionalt og nationalt.

Vi vil være førende indenfor digitalisering af sundhedsvæsenet. Du kommer derfor til at arbejde målrettet med at sikre de bedste teknologiske betingelser til gavn for regionens patienter, borgere, samarbejdspartnere og ansatte. Digitalisering og It er jyllands største it-afdeling med ca. 570 medarbejdere; hver dag udvikler, drifter og supporterer vi it-løsninger for Region Midtjyllands 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i regionen.

Opgaverne, der venter, er både spændende, udfordrende og vigtige. Vores sundhedsvæsen er udfordret på den demografiske udvikling, manglende hænder og stigende forventninger til et sundhedsvæsen i verdensklasse. Strategisk fokus, digital innovation og ny teknologi er nøgleord i at løse netop de udfordringer. Vil du gribe disse udfordringer og muligheder, og er du fyldt af handlekraft og ledelsespassion til at sætte dig i spidsen for dette, så er drømmejobbet her!

Er du en synlig, samarbejdende og kommunikerende leder?

Det stiller store krav til den leder, du er. Du skal være tæt på medarbejderne, tæt på brugerne, tæt på borgerne, tæt på patienterne. Tæt på beslutningerne. Du skal være derude, hvor behovet for vores innovative og stabile digitale løsninger er; på hospitalerne og klinikken, og du skal forstå deres rammer og hverdag. Der skal være fremdrift med mod til at forandre, og evner til at skabe resultater. Du går forrest på såvel de store, strategiske dagsordener som de daglige ledelsesopgaver.

Din personlighed kommer til at spille en afgørende rolle, og derfor lægger vi vægt på, at du - med forståelse for dine medarbejdere – kan skabe strategisk retning, vinde deres tillid, motivere dem til at møde fremtidens nye udfordringer og i alle henseender bringe det bedste frem i dem, så den gode kultur bliver stærkere. Det kræver, at du har viljen og evnerne til samarbejde på tværs, hvilket er en af de vigtigste værdier i Digitalisering og It.

Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling, hvor du kan præge den digitale fremtid ved at sætte din dygtighed, driftighed og nytænkende tilgang i spil. Du vil blive en del af en organisation med en sund og stærk kultur, og hvor du har mange udviklingsmuligheder. Vi prioriterer ledelsessamarbejdet højt, og derfor får du mange dygtige og inspirerende ledelseskolleger.

Her kan du se vores samarbejdsværdier som sætter rammen for vores kultur, så vi lykkes sammen.

I rygsækken har du

 • en god teknologiforståelse og en ambition om at sætte aftryk på teknologiudviklingen
 • evner at kommunikere klart og tydeligt, så du skaber forståelse, relationer og opbakning både internt og eksternt.
 • gode samarbejdsevner med mange forskellige interessenter på tværs
 • erfaring med at udarbejde strategiske beslutningsoplæg. Du skærer en sag til og engagerer både organisationen og egne medarbejder i at drive udvikling
 • masser af politisk tæft med flair for at navigere i krydsfeltet mellem kompromis og at stå fast overfor stærke samarbejdspartnere
 • ledelseserfaring, som gør, at du kan sætte retning og skabe fremdrift på en motiverende og involverende måde

Ambitiøse kontorer med drifts-, strategi- og udviklingsdagsordener

Kontorerne, vi søger tre chefer til, har alle strategiske dagsordener og samarbejder på tværs af regionsgrænser og nationale fora, som du skal spille en aktiv rolle i. Du skal have politisk tæft og se mulighederne, som kan bringe Digitalisering og It endnu mere i front med digitaliseringen i Region Midtjylland.

De tre kontorer, vi søger kontorchefer til:

Data og Dataanvendelse
Data og Dataanvendelse spiller en central rolle i at støtte regionen i at bruge data som grundlag for strategiske, taktiske og operationelle beslutninger. Dette inkluderer optimering af processer og ressourcer, kvalitetsforbedringer, økonomi samt forskning og organisatorisk læring.

Klik her for at læse mere om Data og Dataanvendelse og søge stillingen.

Arkitektur og Kvalitet (Nyoprettet kontor)
Sikrer sammenhæng i udviklingen af de forskellige produkter på tværs af områderne. Både i forhold til arkitekturen og i kvaliteten af produkterne. Desuden sikrer kontoret koordinering før implementering og idriftsættelse af nye eller ændrede produkter på tværs af Digitalisering og It.

Klik her for at læse mere om Arkitektur og Kvalitet og søge stillingen.

Tværsektorielle Produkter (Nyoprettet kontor)
Understøtter regionens ambition om at tilbyde flere og bedre sundhedsydelser af høj kvalitet i patientens eget hjem. Derudover er det en central opgave at understøtte sammenhængende patientforløb gennem digitale sundhedsydelser, der er direkte målrettet patienterne.

Klik her for at læse mere om Tværsektorielle Produkter og søge stillingen.

Du er velkommen til at søge flere eller alle stillingerne.

Lyder stillingen som noget for dig?

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning senest den 24. februar 2024.

Har du brug for flere oplysninger til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør for Digitalisering og It, Anders Ernst Jørgensen, på tlf. 40283938 eller anders.jorgensen@rm.dk. Ved procesmæssige spørgsmål kan du kontakte leder for Organisationsudvikling, Tina Guldhammer, på tlf. 21621559 eller tina.guldhammer@stab.rm.dk.

Vi forventer at holde to samtalerunder på følgende datoer:

Første samtalerunde:

 • Chef for Arkitektur og Kvalitet, den 5. marts kl. 08.00-16.00
 • Chef for Data og Dataanvendelse, den 6. marts kl. 08.00-16.00
 • Chef for Tværsektorielle Produkter, den 12. marts kl. 08.00-16.00

Anden samtalerunde:

 • Chef for Arkitektur og Kvalitet, den 18. marts kl. 13.00-18.00
 • Chef for Data og Dataanvendelse, den 19. marts kl. 14.00-18.00
 • Chef for Tværsektorielle Produkter, den 20. marts kl. 13.00-18.00

Du må forvente et testforløb.

Stillingen som kontorchef aflønnes efter aftale for chefer på trin 51 med et opslagsniveau på 757.187 kr. (1. oktober 2023-niveau). Hertil kommer eventuel kvalifikationsløn efter forhandling samt pension på 21,59 pct.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i It på vores karriereside eller få et indblik i vores hverdag på LinkedIn.
Du kan også læse vores digitaliseringsstrategi, som bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 8. februar 2024

Arbejdssted

Aarhus