Senior pro­jekt­le­der til mo­der­ni­se­ring af for­ret­nings­kri­ti­ske systemer


Vil du have en nøglerolle i gennemførslen af den it-tekniske modernisering af forretningskritiske it-systemer på motordomænet og bidrage til at løfte en helt central opgave for Skatteforvaltningen? Har du erfaring med projektledelse af datadrevne domæner i et komplekst interessentlandskab? Så er det måske dig, vi søger.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har vi ansvaret for udvikling og drift af en kompleks portefølje af it-systemer og dataløsninger i Skatteministeriets koncern. Vi udvikler løsninger, der sikrer, at Skatteforvaltningen har teknologisk tidssvarende, brugerorienterede it-løsninger af høj kvalitet, som både overholder gældende krav og it-standarder, og lever op til forretningens ønsker, ny lovgivning med videre. På den måde skaber vi fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor – til gavn for hele samfundet.

Bliv en del af en vigtig og stor moderniseringsopgave på motorområdet

Du bliver en del af Center for Motor, som har ansvaret for både drift, videreudvikling og modernisering af it-systemer til Motorstyrelsen. Da Center for Motor er et nyetableret center – ligesom moderniseringsindsatserne er i deres spæde start – vil du få mulighed for at præge såvel kulturen i centeret som ways-of-working inden for motordomænet. I dag består Center for Motor ca. 17 medarbejdere, og vi forventer inden for de kommende år at blive 25-30 medarbejdere. Du vil arbejde sammen med en gruppe professionelle kolleger med forskellig uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø.

Centret spiller en afgørende rolle i understøttelsen af Motorstyrelsens forretning samt i at sikre driften, videreudviklingen og den langsigtede modernisering af it-systemerne for Motorstyrelsen. Der må derfor også forventes jævnlige rejsedage til Aalborg, hvor Motorstyrelsen er beliggende. Vi prioriterer læring og arbejdsglæde højt, og vores arbejdsmiljø er uformelt og positivt. Vi holder til i moderne kontorfaciliteter på Frederiksberg, tæt på Flintholm Station, og vi har gratis parkering i kælderen.

Erfaren projektleder med god indsigt i datadrevne it-projekter

Du får en nøglerolle i moderniseringen af det Digitale Motor Register (DMR), som er Motorstyrelsens vigtigste system til registrering og afgiftsberegning af alle køretøjer indregistreret i Danmark. Derudover får du mulighed for at sætte dit præg på blandt andet programtilrettelæggelsen og moderniseringen af forretningskritiske it-systemer på motorområdet.

Som senior projektleder vil du – i tæt samarbejde med Motorstyrelsen – være ansvarlig for, at alle leverancer til moderniseringsprojektet leveres både rettidigt og i høj kvalitet. Du har tung erfaring med datadrevne domæner, hvor data er en kerneleverance, og ved hvordan man eksekverer målarkitektur. Du er pragmatisk i din tilgang til projektledelse og kan bringe program- og projektledelsesmetoder effektivt i spil.

Stillingen stiller også store krav til dine skriftlige formidlingsevner, da der løbende skal udarbejdes dokumentation blandt andet i form af beslutningsoplæg og styregruppe rapportering til governance-fora, ledelsen, og Departement. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation og er vant til at arbejde både selvstændigt og proaktivt.

I din hverdag forventes du, at:

  • Lede projekter effektfuldt med fokus på beslutninger og fremdrift, hvor du balancerer scope, detaljeret planlægning og økonomi
  • Navigere med sikker hånd blandt interessenterne i et komplekst interessentlandskab
  • Udarbejde solide beslutningsoplæg, projektrapportering og anden projektdokumentation
  • Betjene styregrupper og afrapportere til Departementet og governanceboards
  • Dag til dag koordinering af projektets udviklingsteams, herunder koordinering med driften.
  • Tilvejebringe og vurdere løsningsalternativer i tæt samarbejde med fx forretningsanalytikere, it-arkitekter m.fl.
  • Optimere samarbejdet med leverandører og Motorstyrelsen
  • Støtte til centerledelsen

Din baggrund

Du har formentlig en relevant uddannelse på kandidatniveau, og stor erfaring med projektledelse fra en lignende stilling.

Derudover er det en fordel, hvis du har:

  • Demonstreret projektledererfaring med planlægning, eksekvering og kommunikation på projekter i størrelsesordenen plus 10 mio. kr.
  • Du har leveret projekter, hvor domæner og data er i fokus

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning med CV og relevante dokumenter via linket ”Ansøg” senest den 5. marts 2024. Vi holder løbende samtaler, så send din ansøgning hurtigst muligt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Henrik Slot Nielsen på 7237 4180.

Der vil indgå personlighedsanalyse og logisk test i forbindelse med rekrutteringsforløbet, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 29. februar 2024

Arbejdssted

Frederiksberg