Bar­selsvi­ka­ri­at: IT-pro­dukt­for­val­ter til pa­tient­kom­mu­ni­ka­tion


Region Midtjylland sender dagligt ca. 10.000 henvendelser til vores borgere via den fælles platform for patientbreve. Til det søger vi dig, der kan være bindeled mellem brugere og klinikken, og dig som kan facilitere processen og varetage ansvaret for den tekniske implementering, vedligeholdelse og udvikling af platformen.

Udover opgaverne med patientbrevene, indgår du også i produktforvaltningsteamet bag den samlede patientkommunikation i Region Midtjylland. Dette omfatter blandt anden den Digitale Forløbsguide.

Der venter mange, spændende opgaver, f.eks.:

  • Indgå i produktforvaltningen af systemer til patientkommunikation
  • Være primær kontakt til leverandører og bindeled til It-organisationen
  • Facilitere møder i arbejdsgrupper og vejlede på de tekniske muligheder
  • Foretage tekniske ændringer i platformen i samarbejde med vores leverandør, bl.a. kodning og konfigurering af Brevløsningen med betingelser og standardtekster
  • Planlægge og gennemføre tekniske ændringer fra idé til virkelighed, herunder test i samarbejde med brugere/leverandører
  • Varetage supporthenvendelser fra brugere og håndtere det i vores sagssystem

Kommunikerende, teknisk dygtig og samarbejdende

Der er flere veje ind til rollen. Det afgørende er, at du har en god teknisk forståelse, og at du formår at koble teknologien til processen for patientindkaldelser. For at kunne det, skal du have en struktureret og analytisk tilgang til procesarbejde og kunne leve dig ind i hospitalernes administrative arbejdsgange og kommunikationsmæssige udfordringer.

Det er derfor et krav, at du har erfaring fra eller uddannelse inden for det sundhedsfaglige område. Det vil være et plus med en videreuddannelse inden for it.

Derudover håber vi, du er:

  • En stærk kommunikator, der navigerer og kommunikerer naturligt i krydsfeltet mellem det tekniske og det faglige
  • En, der naturligt etablerer gode og tillidsfulde relationer – den evne er afgørende for, at du kan levere på dine opgaver
  • Ansvarsfuld og opsøgende, både i det daglige arbejde, men også når ting går i stå.
  • God til at skabe og bevare overblikket, og vi forventer, at du udover at være dygtig til it, er fagligt engageret og samarbejdende.

Vi tager udgangspunkt i brugernes behov og den digitale udvikling

Vi er knap 30 produktforvaltere i området Administrative Produkter. Som en del heraf kommer du til at arbejde for at gøre det nemmere at være borger, patient og medarbejder i Region Midtjylland.

Vores mission er at understøtte vores brugeres administrative arbejdsgange bedst muligt via it-løsninger, der tager udgangspunkt i brugernes behov og den digitale udvikling. Du lader dig derfor gerne inspirere af teknologiske muligheder, som du generelt tænker ind i din tilgang til jobbet – og du får i jobbet store muligheder for at deltage i og præge arbejdet med digitalisering af sundhedsvæsenet. Vi værdsætter det gode, sociale og anerkendende arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og plads til forskelligheder og humor.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er vores værdier

Vi samarbejder professionelt og anvender ITIL som fælles forståelsesramme og grundlag for vores interne processer.

Hos os er ledelse og samarbejde baseret på tillid, vores værdier og på vores samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt lige så højt som faglig kompetence.

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Klaus Natorp på 2924 1203 eller klaus.natorp@rm.dk.

I forbindelse med en forestående omorganisering, skal du i løbet af ansættelsen forvente at bliver overflyttet til et nyt område, der specifikt skal beskæftige sig med patientkommunikation.

Stillingen er et barselsvikariat på fuld tid, tidsbegrænset til 31/3 2025. Opstart snarest muligt.

Send din ansøgning senest den 18. februar 2024. Vi forventer at holde samtaler 22. februar.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i It på vores karriereside eller få et indblik i vores hverdag på LinkedIn.

Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af ca. 560 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores digitaliseringsstrategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Gem job

Region Midtjylland
Publiceret: 9. februar 2024

Arbejdssted

Aarhus