ESDH-konsulent med styr på for­valt­ning og for­mid­ling


Motiveres du af at sætte dig i brugernes sted og forstå deres sags- og dokumenthåndteringsarbejdsgange samt bidrage med support, rådgivning og undervisning? Brænder du for applikationsforvaltning og implementering af ESDH-systemer? Så er det måske dig, vi har brug for hos InfoDok i Banedanmark.

Til Banedanmarks tværgående dokumenthåndteringssektion, InfoDok, søger vi en ESDH-konsulent, som skal være med til at sikre en effektiv styring og udvikling af Banedanmarks dokumenthåndteringspraksis og den tilhørende applikationsforvaltning inden for ESDH-området.

InfoDok er placeret i IT-afdelingen med ansvaret for at sikre forvaltning og udbredelse af Banedanmarks administrative dokumenthåndteringssystem F2, SharePoint Online og dele af M365 bl.a. Teams. Herudover står vi også for at aflevering af bevaringsværdige IT-systemer til Rigsarkivet.

Vores arbejde består i at implementere, supportere, vedligeholde, udvikle og rådgive om systemerne, så Banedanmarks forretningsgange og brugerne understøttes bedst muligt og samtidig overholder krav til korrekt dokumenthåndtering og arkiveringsregler som offentlig myndighed. Sammen med disse kerneleverancer arbejder vi kontinuerligt med opgaver og projekter, hvor vi for eksempel øger brugernes bevidsthed om korrekt brug af systemerne, optimerer på processer og politikker eller tage nye applikationer i brug.

Hos InfoDok kan du se frem til en sjov hverdag med ambitiøse og dygtige kolleger og med mange forskelligartede opgaver både på kontoret og ude i de mange forskellige afdelinger. Vores sektion er præget af en uformel omgangstone, hvor der både er plads til fordybelse samt dialog hen over bordene.

Bred rolle med fokus på at omsætte forretningsmæssige behov til praktiske løsninger

Du får en varieret hverdag med mange forskellige snitflader og opgaver:

  • Som ESDH-konsulent skal du yde rådgivning og support omkring dokumenthåndtering og indgå i Banedanmarks forretningsprojekter på ESDH-området, for eksempel i en projektlederlignende rolle.
  • Herudover skal du sammen med sektionen varetage undervisning i ESDH-løsningen F2 samt udvikle og implementere nye undervisningstiltag for at udbrede brugen af ESDH-løsningen.
  • Du skal også deltage i rådgivningsmøder med Banedanmarks forskellige afdelinger og hjælpe med at omsætte deres behov til praksis både i forhold til udarbejdelse af vejledninger, systemopsætning og til bestillinger hos systemleverandøren samt vores IT-driftsleverandører. Dette indebærer også det analytiske forarbejde til udarbejdelse af processer og governance for at sikre en mere standardiseret og ensartet brug.
  • Derudover vil du skulle indgå i møder og dialog med systemleverandøren for eksempel i forhold til status på bestillinger af ændringsønsker eller opgraderinger.

Det er også væsentligt, at du ud over rollen som ESDH-konsulent også er åben over for at tage ansvar og hjælpe med understøttelsen af andre mindre applikationer, som InfoDok kan få ejerskabet for.

Din kontaktflade til organisationen bliver stor, og du vil skulle samarbejde med mange forskellige fagfolk og ledelseslag. Du får et job i et spændende, udfordrende og uformelt miljø, der giver gode muligheder for både personlig og faglig udvikling.

Erfaring med ESDH-området og god IT-teknisk forståelse

Vi forestiller os, at du har en relevant akademisk uddannelse eller lignende baggrund, hvor du har opnået viden og IT-teknisk forståelse inden for ESDH-området – meget gerne om systemet F2.

Banedanmark er ISO 27001 certificeret, og ESDH-løsningen er kategoriseret som et forretningskritisk system. Det er derfor en fordel, hvis du har kendskab til regelimplementering og compliancekrav inden for blandt andet informationssikkerhed.

Erfaringer med oprydning og arkivmæssige hensyn i perioden mellem afleveringer til Rigsarkivet og op til periodeskiftet er også noget vi vægter positivt.

Det er væsentligt at du motiveres af at holde præsentationer og undervise. Du formår at tilpasse din kommunikation til brugeren, både når der formidles mundtligt og på skrift. I mødet med andre har du en god indlevelsesevne og stor forståelse for de forretningsprocesser og samarbejder, du kommer til at være en del af. Det er derfor naturligt for dig hurtigt at gennemskue, hvordan et budskab formidles på den bedste måde.

Herudover vægter du det at tage ansvar for en opgave højt og er i stand til at eksekvere hurtigt på opgaver.

Vi tilbyder dig

Du kommer til at arbejde på Banedanmarks hovedkontor ved Kalvebod Brygge centralt i København. Jobbet kan lejlighedsvis kræve rejsedage til Banedanmarks andre lokationer for eksempel i Ringsted og Fredericia.

Derudover kan vi tilbyde:

  • En sektion med en ambitiøs tilgang til applikationsforvaltning og korrekt dokumenthåndtering i vores ESDH-løsninger.
  • En mangfoldig arbejdsplads med en uformel omgangstone.
  • Gode muligheder for kompetenceudvikling af både faglig og personlig karakter.
  • En ledelse som er tydelig om formål og retning.
  • Løbende feedback på dine præstationer og opgaver.
  • God balance og fleksibilitet mellem arbejds- og privatliv.

Løn

Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC.

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Skatteministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 5.

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer, samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten.

Ansøgning og kontakt

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte sektionschef Kim Adamsson Feldborg. Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og eventuelt relevante eksamenspapirer.

For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stillingen” og følger instruktionen.

Går du videre fra de indledende samtaler, vil der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgiver. Du vil blive informeret inden, at der bliver indhentet en reference.

Ansøgningsfrist: 10-03-2024

Kontakt

Kim Adamsson Feldborg
Sektionschef
knfl@bane.dk
41775973


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.700 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

Gem job