Erfarne jurister med interesse for for­valt­nings­ret­lig com­pli­an­ce (fuldtid/deltid)


Er du erfaren jurist med interesse for store, statslige IT-udviklingsprojekter? Har du lyst til at være fagligt fyrtårn på det forvaltningsretlige område, og rådgive ledelse såvel som medarbejdere med forskellige fagligheder? Så har du chancen for at blive en vigtig del af et engageret og dynamisk team.

Om stillingen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) arbejder med at sikre velfungerende IT-løsninger til hele Skatteforvaltningen gennem udvikling, drift og vedligeholdelse af såvel nye som eksisterende IT-systemer. Arbejdet i UFST, med at sikre IT-systemernes overholdelse af forvaltningsretlige krav, er forankret i et team af medarbejdere, der organisatorisk er placeret i kontoret ”Sourcingsekretariat og Compliance”.

Teamet er under opbygning, og vi søger derfor erfarne jurister, der har lyst til at rådgive kollegaer og ledelse indenfor forvaltningsretten, og som har lyst til at indgå som en del af et tværfagligt kontor med et godt socialt miljø, hvor sparring og samarbejde vægtes højt.

”Vi har taget de første skridt imod at forankre en stærk forvaltningsretlig faglighed i styrelsen, men der er stadig et væld af muligheder, hvor nye ansøgere kan sætte deres personlige præg på udviklingen. For en dygtig og velfunderet jurist vil der være særdeles højt til loftet, ligesom vi kan tilbyde en høj grad af frihed i relation til de praktiske rammer for opgavevaretagelsen.” fortæller souschef, Emilie Mørk Valente.

Din hovedopgave vil være at deltage i teamets arbejde med afklaring af juridiske tvivlsspørgsmål indenfor forvaltningsretten, intern vejledning af dine kollegaer og ledelsen i UFST samt at bidrage til at sikre compliance i UFST’s processer og metoder. Dine primære opgaver omfatter derfor:

 • Samarbejde med specialister på tværs af Skatteforvaltningen om at sikre lovmedholdelighed ved indkøb og udvikling af IT-systemer
 • Bidrage til arbejdet med ESDH-governance i UFST, herunder arbejde med retningslinjer og vejledninger om journalisering af materiale og afleveringer til Rigsarkivet
 • Juridiske undersøgelser og udarbejdelse af notater og vejledninger på det forvaltningsretlige område
 • Varetage juridiske drøftelser med interessenter i UFST og andre styrelser
 • Sparre med aktindsigtsteamet ved komplekse juridiske aktindsigts- og klagesager.

Hvem er du?

Vi leder efter dig, der har interesse for at arbejde med den juridiske metode i en tværfaglig sammenhæng, og som har lyst til at indgå i processen med at understøtte indarbejdelsen af de forvaltningsretlige regler i den løbende innovation af Skatteforvaltningens softwareudviklingsarbejde.

Vi forestiller os, at du er jurist med nogle års erfaring indenfor det forvaltningsretlige område, og at du har en grundlæggende forståelse og interesse for IT. Derudover skal du have lyst til at lære om vores faglige område, og til at arbejde med at skabe og vedligeholde netværk og samarbejde på tværs af Skatteforvaltningen.

Vi lægger vægt på, at du:

 • bidrager til arbejdsglæden i kontoret
 • har gåpåmod og faglig stolthed
 • har flair for enkel kommunikation
 • kan lide at arbejde som del af et hold.

Om kontoret Sourcingsekretariat og Compliance

På vores kontor løfter vi i flok, og vi sætter trivsel og balance mellem arbejde og fritid højt. Vi prioriterer det gode samarbejde på kontoret og på tværs af UFST. Alle dine nye kollegaer på kontoret er dedikerede til opgaven og til at udvikle sig både personligt og fagligt.

Om teamet fortæller Emilie: ”Vi er lykkedes med at sammensætte et hold af blandede fagligheder, der bygger hinanden op og bidrager positivt til det gode arbejdsmiljø. Medarbejderne møder glade ind på arbejdet og kaster sig over nye udfordringer med et kæmpestort gå-på-mod, samtidig med at de prioriterer at give plads til hinandens forskelligheder.”

Du vil blive ansat i kontoret Sourcingsekretariat og Compliance, der hører ind under fagområdet Ressourcer og Portefølje. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige kontorer på tværs af UFST.

Ud over det nye team består kontoret af ét strategiteam og ét rapporteringsteam, der bl.a. har følgende opgaver:

 • Strategisk og praktisk udvikling af sourcingområdet
 • Igangsættelse og implementering af tværgående udviklingstiltag
 • Udarbejdelse, optimering og videreudvikling af ledelsesrapportering
 • Udvikling af opfølgnings- og rapporteringskoncepter
 • Overholdelse af relevante love og regler.

Kontoret består aktuelt af ti medarbejdere, én souschef og én kontorchef.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Ansøgning med CV og eksamenspapirer samt evt. andre relevante bilag bedes sendt via nedenstående link senest 26. februar 2024. Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Emil Rønnow Sørensen på 72 38 98 40 eller souschef Emilie Mørk Valente på telefon 72 37 84 72. Vi holder løbende samtaler.

Ansættelse pr. 1. maj 2024 eller snarest muligt derefter. Der er mulighed for ansættelse på fuldtid eller deltid.

Der kan blive gennemført test som led i ansættelsesprocessen, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner, og dit arbejdssted bliver Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Læs mere om at arbejde i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk/job-og-karriere.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 12. februar 2024

Arbejdssted

Frederiksberg