Kom­bi­ne­ret in­ci­dent­ma­na­ger og sy­stem­for­val­ter til sam­fund­skri­tisk it-løsning


Vil du gerne forvalte Digital Post-løsningen, som anvendes af størstedelen af alle borgere, virksomheder og myndigheder i Danmark? Har du erfaring og interesse for drift, vedligehold, incidenthåndtering og videreudvikling af it-løsninger? Så er du måske vores nye medarbejder.

Om stillingen

Vi har ansvaret for Digital Post, der er en hjørnesten i det digitale Danmark. Hver måned logger borgere og virksomheder på Digital Post mere end 50 mio. gange, mens myndighederne årligt sender mere end 200 mio. beskeder. I Kontor for Digital Post har vi bl.a. ansvaret for at forvalte og løbende udvikle løsningen. Som vores nye incidentmanager og systemforvalter vil du blive en del af vores drifts-og complianceteam.

Opgaverne spænder bredt, og du vil blandt andet komme til at arbejde med:

  • incidenthåndtering, herunder major incidents, sikkerhedshændelser, opfølgning og mitigerende handlinger
  • løbende opfølgning på den daglige drift, vedligehold og fejlrettelse i samarbejde med dine kollegaer og vores leverandør
  • generel interessent- og leverandørstyring
  • at bistå vores supportteam i forbindelse med kommunikation med borgere, virksomheder og myndigheder
  • at sikre, at systemerne overholder gældende lovgivning forhold til sikkerhed og compliance samt understøtte et årligt tilsyn af leverandørerne
  • styrelsens vagtordning på tværs af vores it-løsninger.

Arbejdet med drift og forvaltning af en samfundskritisk it-løsning giver mening og værdi, ifølge Lasse Buhl som også arbejder i kontoret:

”Digital Post er en vital del af Danmarks digitale infrastruktur, og i rollen som systemforvalter og incident manager kommer du til at arbejde med drift af en løsning, hvor det er afgørende, at den daglige drift håndteres professionelt, så borgere, virksomheder og myndigheder har tillid til løsningen. Det gælder særligt, når der opstår incidents og andre hændelser, hvor vi som ansvarlig myndighed på området spiller en nøglerolle i at håndtere situationen og kommunikationen til vores interessenter.”

Om dig

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse eller tilsvarende erhvervserfaring samt viden om eller interesse for drift, vedligehold og videreudvikling af it-løsninger.

Derudover kendetegner det dig, at du:

  • har en god teknisk forståelse og har lyst til at dykke ned i tekniske problemstillinger
  • kan fremsætte problemstillinger og løsningsforslag klart og præcist og formidle disse til dine kolleger og vores samarbejdspartnere
  • trives med en fleksibel hverdag, hvor du kan håndtere flere opgave sideløbende og kan bevare overblikket fx ved major incident.

Hvis du har viden om ITIL og agile udviklingsprocesser, er det en fordel, men det er ikke et krav. Som person kan du godt lide at have en bred kontaktflade og være opsøgende, da stillingen indebærer både internt og eksternt samarbejde. Endeligt kan du godt lide at bidrage til den gode stemning. Vi er nemlig et kontor, som prioriterer det sociale samvær højt.

Om os

Kontor for Digital Post rummer i dag 30 engagerede medarbejdere. Vi sidder i kernen af den fællesoffentlige digitale infrastruktur og samarbejder tæt med leverandøren af Digital Post, de forskellige platforme til visning af post samt de forskellige indgange til slutbrugersupport.

Du vil møde gode og hjælpsomme kollegaer samt et højt fagligt niveau i et socialt kontor både inden for og uden for arbejdstid. Vi har fokus på din udvikling, og du vil komme igennem et introduktionsforløb.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

I Digitaliseringsstyrelsen er vi cirka 400 medarbejdere, der hver dag går forrest i arbejdet for et mere digitalt offentligt Danmark med borgere og virksomheders behov i centrum. Vi sætter barren højt og har et klart fokus på din kompetence- og karriereudvikling.

Du kan læse meget mere om Digitaliseringsstyrelsen på digst.dk.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling alt efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Digitaliserings- og ligestillingsministeriet med tilhørende institutioner pt. Digitaliserings- og ligestillingsministeriets departementet, Digitaliseringsstyrelsen og Danmarks Statistik.

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Gitte Bahne Mortensen, som har en faglig koordinerende rolle i teamet, tlf. 4171 8768 /gibam@digst.dk, eller din kommende chef Joachim Møller Pallesen, tlf. 4178 2252 /joamo@digst.dk. Du er velkommen til at skrive en sms, så ringer de dig op.

Der er tale om en fuldtidsstilling. Arbejdssted vil være Landgreven 4, 1301 København K.

Ansøgning

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med CV, eksamenspapirer og eventuelle bilag via knappen ”Ansøg” senest den 3. marts 2024.

Vi forventer at holde samtaler i uge 10 og 11, og håber at kunne byde vores nye kollega velkommen den 1. maj 2024. Der vil være en mindre skriftlig caseopgave for de kandidater, som går videre til anden samtale.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.


Hverdagen er digital

Vores medarbejdere går hver dag på arbejde for at gøre en forskel for den enkelte dansker. Vi skaber digitale relationer mellem borgere, virksomheder og det offentlige med klare resultater.

Digitalisering er et stærkt og afprøvet redskab, som kræver nytænkning, dialog og mod - samt et stærkt samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne. Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for, at denne store omstilling lykkes.

Gem job