Chef­kon­su­lent med stort drive til souschef-funktion i kontoret for drift


Kunne du tænke dig at arbejde med transition og drift af et stort og komplekst it-system med stor samfundsmæssig betydning? Kan du sammen med en lille gruppe af chefer og underdirektøren etablere et dynamisk team, der skal sikre den fremtidige transition fra udvikling til drift og videreudvikling af Skatteforvaltningens ejendomsvurderingssystem? Så er det dig, vi leder efter.

Stillingen

Vi søger en chefkonsulent med stort drive til souschef-funktionen til kontoret for drift af Skatteforvaltningens ejendomsvurderingssystem.

Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE) løser en vigtig, omfattende og teknisk udfordrende opgave for det danske samfund og vi er succesfuldt i gang med at føre denne opgave ud i livet. Systemet udvides løbende med udvikling af væsentlige nye funktioner, samtidig med, at det er i operationel brug og under support. I de kommende år vil systemet gradvis overgå til at have mindre udvikling og relativt mere drift, ligesom programmets omfang reduceres.

I den forbindelse opbygges den blivende driftsorganisation i form af en håndfuld kontorer i Skatteforvaltningens Udviklings- og Forenklingsstyrelse, hvoraf driftskontoret allerede er etableret og søger en souschef til at indgå i et tæt samarbejde med og med reference til kontorchefen. Du vil i den forbindelse indgå i et dynamisk ledelsesteam, der gradvis over de næste par år overgår til et mindre drift- og vedligeholdelsesteam, og hvori der arbejdes med drift (service management, incidents, driftsstøtte m.m.), infrastruktur og miljøer.

Der er tale om en ny stilling i nye rammer og der er derfor god mulighed for at påvirke jobindholdet i samarbejde med kontorchefen.

Vi leder efter dig som:

  • Har arbejdet med store og komplekse it-systemer og erfaring med at drive mindre forandringsprojekter
  • Kan deltage i opbygningen af strukturer og en arbejdskultur, der understøtter en stabil drift med udgangspunkt i det nuværende agile udviklingsdrevne program og de eksisterende rammer
  • Trives i en dynamisk hverdag med mange forskelligartede opgaver – herunder blandt andet koordinering og prioritering i samarbejde med det øvrige ledelsesteam og vores kunde, Vurderingsstyrelsen
  • Motiveres af at levere de aftalte resultater
  • Ud over dine faglige opgaver, vil du skulle understøtte personalelederen med varetagelse af souschefopgaver i forbindelse med den daglige personaleledelse, herunder fx afholdelse af 1:1-samtaler, løbende prioritering og styring af den daglige opgaveløsning samt indledende drøftelser om kompetenceudvikling for et begrænset antal medarbejdere i enheden.

Vi tilbyder

  • Mulighed for at udvikle dit lederpotentiale
  • Mulighed for at indtage en central position i driften af et IT-system med stor samfundsmæssig betydning
  • Mulighed for at sætte dit præg på den organisation, der i fremtiden driver videreudvikling og drift af dette vigtige system
  • Et arbejde i stabile og velfungerende rammer i en af Danmarks største og mest velfungerende IT-organisationer
  • Fleksible rammer for tilrettelæggelse af arbejds- og fritidsliv under respekt for såvel arbejdsrelaterede som personlige behov.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Ansøg” senest mandag den 11. marts 2024 kl. 12.00. Spørgsmål besvares gerne af kontorchef Tom Carsten Jørgensen på telefon 72 37 41 14. Der kan indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. Tiltrædelsesdato er 1. maj 2024 eller efter aftale.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Nybrovej 116, 2800 Kgs. Lyngby.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Kgs. Lyngby

Vigtige datoer

Indrykket:
19. februar 2024
Ansøgningsfrist:
11. marts 2024

Job hos virksomheden