Business Analyst til Års­op­gø­rel­sen


Vil du være en del af teamet bag en helt central samfundsopgave - at levere Årsopgørelsen til 5 mio. skatteydere i Danmark?

Vi søger to medarbejdere, som har lyst til at blive en del af et kontor af engagerede medarbejdere, som i det daglige er ansvarlige for koordinering, styring og udvikling af Årsopgørelsen, samt driften af de systemer, der tilsammen danner grundlaget for personbeskatning i Danmark.

Om jobbet

Hvert år vedtager Folketinget en mængde nye love, som har betydning for borgernes Årsopgørelse. Systemerne bag årsopgørelsen har mange år på bagen, men fungerer sikkert og stabilt. Samtidig er skattereglerne komplicerede og udbygget over mange år. Det giver samlet set et komplekst systemlandskab med mange indbyrdes afhængigheder. I kontoret Årsopgørelse har vi blandt andet ansvaret for hvert år at implementere den nye lovgivning, sådan at Årsopgørelsen bliver beregnet korrekt for alle.

Dine arbejdsopgaver som business analyst består blandt andet af

  • at bidrage til et fortsat godt samarbejde mellem forretningen og it-leverandøren
  • at bidrage til at omsætte forretningskrav til let forståelige kravspecifikationer, som vores it-leverandør kan arbejde med
  • at hjælpe med at teste årets ændringer
  • håndtering af fejl og ændringsønsker og den daglige applikationsdrift.

Om dig

Vi forestiller os, at du har minimum et par års erfaring. Som person er du struktureret og ansvarsbevidst. Du er empatisk, ligesom du er teamplayer, der gerne deler din viden, meninger og erfaringer med andre. Du trives med at samarbejde med andre og kan indtage forskellige roller i samarbejdet. Du har god it- og datamæssig forståelse samt interesse for at styre it-leverandører. Derudover har du mod på at sætte dig ind i et kompliceret systemområde. Endelig er det vigtigt, at du er forandringsparat og kan se muligheder i nye arbejdsgange.

Bliv en del af et fagligt stærkt fællesskab

Du kan glæde dig til at blive en del af et team af dygtige og engagerede kollegaer i et fagligt stærkt fællesskab, hvor vi videndeler og hjælper hinanden. Kontoret er præget af en uformel tone, godt humør og en høj faglighed, hvor du får rig mulighed for at tage et stort ansvar. Vi arbejder tæt sammen med kollegaer fra forskellige kontorer, styrelser og eksterne leverandører. Alle arbejder mod samme mål, og der er en stor grad af fællesskabsfølelse og et godt sammenhold på tværs af kontorer og fagligheder.

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har den seneste og mest relevante viden, så vi kan løse vores opgaver optimalt. Vi lægger derfor vægt på at du gennemgår relevant efteruddannelse. Vi har høj grad af fleksibilitet, hvor der er mulighed for at balancere arbejde og fritid.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse senest 20. marts 2024 via linket ”Ansøg”. Vi forventer at afholde samtaler i uge 14 og 15.

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamlead Mathilde Molsgaard tlf. 72 37 98 10 eller kontorchef Jørgen Bo Madsen tlf. 21 49 88 22.

Der kan indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Forud for ansættelsen vil der blive indhentet straffeattest og referencer.

Tiltrædelse er 1. juni 2024 eller efter nærmere aftale.

Der er mulighed for at blive ansat som specialkonsulent eller chefkonsulent med de rette kompetencer.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten, overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted er Nybrovej 110, 2800 Kgs. Lyngby.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Kongens Lyngby

Vigtige datoer

Indrykket:
29. februar 2024
Ansøgningsfrist:
20. marts 2024

Job hos virksomheden