IT-revisor til tilsyn med den fi­nan­si­el­le sektor


Vil du være ekspert i IT-lovgivning og IT-sikkerhed i den finansielle sektor? Vil du samtidig være med til at sikre, at de danske finansielle virksomheder kan modstå cyber- og informationssikkerhedstrusler – og dermed i sidste ende beskytte den finansielle stabilitet? Så har vi brug for dig i Finanstilsynets kontor for IT-sikkerhed, cyberrisici og DCIS.

Vi fører tilsyn med IT-sikkerheden i systemisk vigtige finansielle virksomheder, herunder store banker, datacentraler og finansielle infrastrukturselskaber. Samtidigt er vi Finanstilsynets ekspertisecenter for IT-sikkerhed og deltager i den forbindelse bl.a. i internationalt arbejde herom. Vi varetager også rollen som Decentral enhed for Cyber- og Informationssikkerhed (DCIS) for finanssektoren. Som DCIS arbejder vi med udvikling og implementering af strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed.

Vi søger endnu en kollega, der kommer til at indgå i et stærkt team på i alt 16 personer med forskellige fagligheder. Du bliver en del af en højt profileret organisation, der løfter en særdeles vigtig samfundsopgave. Vi tilbyder et stærkt fagligt miljø med spændende opgaver, ansvar og indflydelse – og samtidig attraktive arbejdsvilkår med en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Hvad forventer vi af dig?

Din vigtigste opgave bliver at udføre IT-inspektioner i Danmarks største banker, datacentraler mv. sammen med dine kolleger. Inspektionerne rapporteres til den øverste ledelse i virksomhederne, og konklusionerne offentliggøres. Du skal derfor have solid erfaring med IT-revision, gode formidlingsevner, være i stand til at stå fast, når du bliver udfordret, og have lyst til, at der bliver lagt mærke til dit arbejde både i virksomhederne og i offentligheden. Du kommer også til at blive involveret i den løbende overvågning af de finansielle virksomheders IT-anvendelse, foretage risikovurderinger samt vurdere indberetninger om IT-hændelser mv.

Derudover skal du bidrage til implementeringen af EU-forordningen om digital operationel robusthed (DORA) i den finansielle sektor, der frem mod januar 2025 vil medføre en modernisering og harmonisering af lovgivningen i relation til IT-sikkerhed på tværs af den finansielle sektor i hele EU. Alt efter interesse vil der være mulighed for i større eller mindre grad at bidrage til at håndtere de juridiske opgaver, som løbende opstår i vores arbejde.

Vi hjælper hinanden med de mange opgaver, sparrer meget gerne om faglige problemstillinger og er fleksible og uformelle.

Kan du sætte kryds ved følgende tre kvalifikationer og kompetencer, er du et godt match til stillingen:

1. Dine færdigheder i IT-revision er i orden

Din stærke faglighed og erfaring gør dig i stand til fra starten at gennemføre IT-inspektioner og myndigt at præsentere forhold for de finansielle virksomheders øverste ledelser. Samtidig har du en solid forståelse for IT-sikkerhedsområder såsom IT-governance, IT-risikostyring og IT-beredskab. Du skal ikke være netværksspecialist, men du skal have forståelse og interesse for de tekniske aspekter i IT-sikkerhed.

2. Du tager ansvar og samarbejder

Du trives med at have stor selvstændighed i opgaveløsningen, og kan samtidig samarbejde om opgaveløsningen. Du tager ansvar for at få opgaverne i mål, men sørger samtidig for at sige til, når det brænder på, så vi sammen kan finde en løsning. På samme måde hjælper du dine kolleger, når deres opgaver presser sig på. Desuden skal du trives med at have gang i flere opgaver på samme tid og kunne se charmen i, at der pludselig kommer en ny opgave, som betyder, at tidsplanen for andre opgaver bliver lavet om.

3. Du kommunikerer klart og tydeligt

Et vigtigt element i vores arbejde er den løbende dialog med sektoren. Det er derfor vigtigt, at du kan optræde både myndigt og diplomatisk på alle niveauer og kommunikere dine budskaber klart og tydeligt til direktioner og bestyrelser såvel som til IT-faglige ledere i sektoren. Det er også vigtigt, at du er god til at formulere dig på skrift. Det får du brug for, når du skal udarbejde rapporter og notater.

Derudover forestiller vi os, at du:

  • har en relevant videregående uddannelse
  • har erfaring fra konsulentbranchen, den finansielle sektor, en børsnoteret virksomhed, den offentlige sektor eller lignende
  • har erfaring med IT-revision, tilsyn, compliance eller lignende
  • har erfaring med IT-sikkerhedsstandarder

Hvordan er dine ansættelsesvilkår?

Din ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Afhængig af dine kvalifikationer vil du blive indplaceret som fuldmægtig, special- eller chefkonsulent med mulighed for at forhandle individuelle tillæg. I forbindelse med din ansættelse skal du fremvise straffeattest.

Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram. Vi har flekstidsordning, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe- og badmintonklubber.

Sådan ansøger du

Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest onsdag den 22. maj 2024. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.

Samtaler forventes som udgangspunkt at finde sted i uge 21 og 22 med mulighed for løbende 1. samtaler. Der vil blive anvendt test i forbindelse med 2. samtaler.

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef Adam Al-Saffar på tlf. 33558322 eller chefkonsulent Wasim Ramzan på tlf. 61930782.

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Iben Schulin-Zeuthen på tlf. 91337080.

Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.

Hvem er Finanstilsynet?

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Vi arbejder for, at borgere og virksomheder har tillid til den finansielle sektor og de finansielle markeder. Det gør vi blandt andet ved at føre tilsyn med, at banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter overholder eksempelvis forbrugerbeskyttende regler. Vi udarbejder også lovgivningen. Og vi samarbejder internationalt for at være på forkant med udviklingen og sikre de danske virksomheders finansielle produkter. Finanstilsynet er et stærkt lærings- og videnshus med ca. 420 medarbejdere. Vi bor i nye lækre lokaler i Strandgade på Christianshavn.

Gem job