Modig og nysgerrig Di­gi­ta­li­se­rings­di­rek­tør til Danmarks største A-kasse


Vil du stå i spidsen for den digitale og teknologiske udvikling i Danmarks største A-kasse? Og er du motiveret af at bruge teknologiens muligheder til at skabe værdi for både medlemmer og medarbejdere? Så læs videre her.

Som Digitaliseringsdirektør bliver du en del af Akademikernes A-kasses tætte og involverende direktion, som er optaget af at styrke digitale og teknologiske løsninger både på ydersiden og indersiden af organisationen.

Du er digitalt visionær og kan se, hvordan ny teknologi kan bruges til at styrke vores medlemsservice og understøtte en høj medlemstilfredshed. Det kan fx være ved, at der skabes rum og tid til den gode individuelle rådgivning, når automatisering, robotter eller AI bruges til at lette sagsbehandling og rutineopgaver. Det kan også være ved at skabe selvbetjeningsløsninger og digitale brugerrejser, der hjælper medlemmerne til at betjene sig selv, og let og hurtigt få opfyldt deres behov, fordi de er baseret på viden om medlemmerne og testet af dem undervejs.

Du bliver en del af en direktion, hvor vi tager alle væsentlige beslutninger sammen. Derfor skal du have solid erfaring med at arbejde ud fra et helhedsperspektiv, hvor digitalisering og teknologiske muligheder altid drøftes ud fra de tre væsentligste perspektiver i organisationen: medlemmer, medarbejdere og myndighed. Herudover skal du kunne lide at blive udfordret, og selv gøre det samme.

Velkommen til Akademikernes A-kasse og en spændende ledelsesopgave

Som Digitaliseringsdirektør har du ansvaret for fire ledere og ca. 100 medarbejdere som arbejder i afdelingerne. Forretningssupport & Logistik, Data & Analyse, IT samt Udbetaling. Du bliver derudover direkte leder for et mindre projektkontor. Forretningssupport, Data & Analyse, IT og projektkontoret arbejder med IT- og teknologi-orienterede udviklings-, support og implementeringsopgaver, mens Udbetaling er en af de centrale driftsafdelinger, som medlemmerne er i direkte kontakt med.

De seneste 3-4 år har der været fuldt fokus på at modernisere de grundlæggende IT-systemer og processer og lave forsøg med chatbot, voicebots, digitaliseret rådgivning mm. Det betyder, at der er styr på maskinrummet, og de første læringer er gjort. Som Digitaliseringschef skal du stå i spidsen for den næste fase i den digitale udvikling af a-kassen.

Akademikernes A-kasse er på vej ind i en ny strategiperiode, hvor visionen er at komme tættere på, og i stadig højere grad være attraktiv for nuværende og nye medlemmer i hele deres arbejdsliv. Her er det en væsentlig ambition at udnytte de teknologiske muligheder til at skabe den bedst mulige medlemsservice på en måde, der er meningsfuld for både organisation og medarbejdere. Strategien sætter samtidig en meget åben ramme for, at vi kan udforske, undersøge og eksperimentere, så vi kan agere hurtigt på tendenser og behov.

Akademikernes A-kasse har en stærk kultur, og vi lykkes bl.a. fordi vi er optaget af, hvordan vi er sammen som kollegaer.

Vi arbejder tæt sammen på tværs af afdelinger, og det fungerer, fordi vi har en stærk og rummelig kultur, hvor man skal bidrage med hvert sit perspektiv og ekspertise. Vi vil gerne prøve mange ting af fremfor at drukne i lange analyser og diskussioner. Det er vi nødt til, for kun gennem fejl og læring kan vi navigere og finde gode løsninger.

Villy Dyhr, Adm. direktør

Skab rammerne for agil og medlemsfokuserede løsninger og services

Vi forventer, at du som en del af din onboarding og opstart:

 • Får indblik i vores nuværende kultur, organisering, medlemstilbud, løsninger, ambitioner, m.v.
 • Etablerer gode relationer internt i organisationen, med dine ledere, medarbejde og udadtil med relevante samarbejdspartnere, konkurrenter, inspiratorer, potentielle leverandører, m.v.
 • Udarbejder et undrings- og idéforbedringskatalog til direktionen, baseret på dine første indsigter og oplevelser i a-kassen kombineret med den viden og de erfaringer du kommer med.
 • Etablerer et dynamisk samspil med medlemsdirektøren i forhold til at udvikle og iværksætte tiltag og forsøg, samt i forhold til atfastholde en høj kvalitet og effektivitet i driften.
 • Danner dig det første brede overblik over og bud på en relevant, nutidig og ambitiøs digital udvikling på et 2-3 års sigte for a-kassen.

Vi har brug for en visionær Digitaliseringsdirektør – som også har blik for drift

Derfor søger vi en Digitaliseringsdirektør, som er en erfaren leder, og vant til at lede og motivere ledere. Herudover har du:

 • Erfaring med visionær og nytænkende udvikling og implementering af teknologi- og digitaliseringsprojekter – gerne inden for kunde-, medlems-, abonnementsvirksomhed eller lignende.
 • Solid erfaring med procesledelse og vant til at lede og styre større komplekse projekter og funktioner.
 • Stået i spidsen for og har arbejdet med agile processer, og kommer med redskaber og erfaring ift. agile projektstyrings- og projektledelsesværktøjer.
 • IT-faglig forståelse samt indsigt og fornemmelser for tendenser og muligheder.
 • Erfaring med, men også fortsat stor nysgerrighed omkring, driftsledelse af kunde/medlemsvendte service-funktioner.
 • Stået i spidsen for leverandørforhandling og styring af større kontrakter/samarbejdsaftaler på IT-/ teknologi-området.

Vil du være del af en organisation, hvor der er højt til loftet?

Akademikernes A-kasse arbejder aktivt med at sikre god ledelse, og har bl.a. defineret fire principper som bærende for ledelsesadfærden: Søg nye veje - Skab resultater - Sæt retning og sæt fri - Helhed først..

Akademikernes A-kasse er derfor en arbejdsplads med højt til loftet, og hvor der er plads til og brug for mennesker, som både er gode til at arbejde sammen, som er nysgerrige, som tør fejle – og som tager ansvar. Den rigtige Digitaliseringsdirektør er derfor en leder som er rummelig, åben, tillidsfuld og bevidst om sine fordomme, men som også kan sætte en visionær retning og ramme og få opbakning fra sine omgivelser. Det er afgørende, at du kan se dig selv i vores menneskesyn, ledelsesfilosofi og værdier.

Vi tilbyder

En udfordrende stilling i en dynamisk og markedsledende organisation, hvor vi giver plads til din faglige og personlige udvikling.

Hos Akademikernes A-kasse tager vi hensyn til, at arbejdsliv og familieliv skal passe sammen. Vi vægter forskellighed og ønsker at opretholde en mangfoldig medarbejderstab.

Interesseret?

Hvis du synes stillingen lyder som noget for dig, vil vi opfordre dig til at læse kompetenceprofilen og vores samlede forventninger til dig.

Vi arbejder sammen med Mercuri Urval om rekrutteringen. Har du spørgsmål til stillingen, er du derfor velkommen til at kontakte direktør Henriette von Essen-Leise på tlf. 2943 5048 eller Partner Christian Kofoed-Enevoldsen på tlf. 2030 450. Fra Akademikernes A-kasse kan du evt. kontakte Adm. direktør Villy Dyhr på vid@aka.dk eller 6122 3700.

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning samt CV senest den 30. maj 2024 kl. 9.00. Din ansøgning bedes uploadet på Mercuri Urvals hjemmeside. Vi planlægger at afholde samtaler hhv. 10. og 26. juni. Mellem første og anden samtaler vil der være test. Forventet tiltrædelse er 1. august 2024.

Om virksomheden

Læs mere om Akademikernes A-kasse her.

Gem job