Ge­ne­ra­list med politisk tæft til ko­or­di­ne­ren­de øko­no­mi­kon­tor


Vil du skærpe din generalistprofil i et tværfagligt økonomikontor med mulighed at opbygge stærke kompetencer inden for projektledelse, skriftlig formidling og økonomistyring? Så er det måske dig, vi søger.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en del af Skatteministeriets koncern og har ansvaret for at udvikle og drifte it-systemer, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

I Center for Bevilling, Budget og Metode har vi ansvaret for den overordnede økonomistyring i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Vi står for konsolideringen af store mængder af økonomidata og omsætter det i analyser samt beslutnings- og prioriteringsoplæg til vores direktion, Skatteministeriets departement og Folketingets Finansudvalg.

Din hverdag hos os

Du får ansvaret for at koordinere processen ved udarbejdelse af it-aktstykker, som skal forelægges Folketingets Finansudvalg, når større it-projekter igangsættes. Desuden bliver du involveret i arbejdet med at holde overblik over den samlede udviklingsøkonomi for projekter i styrelsen.

Som led i dette arbejde kommer du til at:

  • udarbejde skriftlige produkter, der skal sikre, at der træffes beslutning om at igangsætte nye it-projekter eller afklare andre økonomiske forhold med betydning for fremdriften i it-projekterne
  • agere som projektleder, der sikrer fremdrift og sammenhæng i arbejdet fra udarbejdelse af estimater, business case og konkrete beslutnings- og prioriteringsoplæg. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med fagkontorerne, der står for projektudviklingen og Skatteministeriets departement
  • foretage beregninger på baggrund af store datasæt for at fastlægge it-projekternes økonomier i de enkelte år.

Du bliver en del af et center med 24 engagerede og fagligt dygtige kollegaer og 2 chefer, hvor vi vægter både det faglige og det sociale højt. Vi prioriterer et godt fagligt miljø, hvor vi i fællesskab sparrer om problemstillinger og løfter niveauet for vores arbejde.

Stærk faglig profil med lyst til en stejl læringskurve

Du har en relevant videregående samfundsvidenskabelig uddannelse med en stærk faglig profil. Du er nyuddannet eller kan have et par års relevant erfaring fra centraladministrationen, en større kommune eller fra konsulentbranchen.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • er talstærk og kan arbejde struktureret og effektivt med store datasæt.
  • har et skarpt blik for detaljer samt gode skriftlige formidlingsevner.
  • har veludviklede samarbejdsevner og kan skabe fremdrift i processer, som involver mange forskellige aktører.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send din ansøgning med CV og eksamensbevis via linket ’Ansøg’ senest den 26. maj 2024.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kontorchef Kim Bloch på 4186 5913.

Der kan indgå en person- og logikanalyse i ansættelsesprocessen, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC). Der vil være mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Læs mere om at arbejde i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk/job-og-karriere.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
6. maj 2024
Ansøgningsfrist:
26. maj 2024

Job hos virksomheden