IT-me­d­ar­bej­der


Vil du være bindeled mellem IT, den øvrige forretning og vores driftsleverandør med et særligt fokus på Life Cycle Management?

I Banedanmarks IT-driftssektion har vi ansvaret for de administrative IT-systemer. Vi har travlt og der er en stigende efterspørgsel på det, vi i sektionen leverer. Vi søger derfor en ny kollega. Du skal være med til at sikre kvaliteten af vores ydelser og styrke forretningsprocesserne.

Du får et spændende job med engagerede kolleger. Du får mulighed for at bringe din faglighed i spil i en central rolle med fokus på Life Cycle Management for slutbruger devices, samt samarbejdet med vores driftsleverandør.

Banedanmark IT består i alt cirka 90 medarbejdere og har ansvaret for drift, support og vedligehold af Banedanmarks admini­strative IT-systemer. Vi rådgiver Banedanmarks forretningsområder om udvikling og brug af infor­ma­tionsteknologi til bl.a. effektivisering og understøttelse af forretningsprocesser.

Du træder ind i sektionen IT-drift, hvor vi er ca. 25 med­arbejdere, som indgår i tæt samarbejde, og løbende prioriterer tid til udvikling af kompetencer. Vi er fagligt engagerede, og vi løser vores opgaver gennem en uhøjtidelig omgangstone med plads til at involvere os i hinanden.

Procesorienteret Life Cycle- og Service Level Management

Du får ansvaret for at udvikle, implementere og vedligeholde Life Circle Management-processerne omkring PC’er, printere, mobile enheder samt AV-udstyr.

Sammen med kollegaer sikrer du, at Banedanmark er i kontrol med sine enheder og du er i løbende kontakt med leverandører på de offentlige indkøbsaftaler. Vi ser gerne, at du har kendskab til styring af Windows via AD, SCCM og Intune.

Det vil også være dig, som følger op på driftsleverancer fra vores underleverandører og har den løbende dialog med vores kunder for at sikre, at vores enheds-portefølje understøtter deres behov.

Du vil i tæt samarbejde med 3 medarbejdere inden for området få ansvar for afklaringer i forhold til vores driftsleverandør, f.eks. håndtering og afklaring ift. ServiceDesk, herunder følge status og skabe sagsoverblik i vores ITSM-system (ServiceNow).

Du skal være med til at udvikle, implementere og vedligeholde ITIL baserede SLM processer og værktøjer, som vores driftsleverandør skal følge. Det vil være din rolle som ejer at se til, at processerne er udarbejdet og opdateret.

Du skal være bindeled mellem IT, den øvrige forretning og vores driftsleverandører, så service­niveauet højnes. Du skal trives med ansvar og stå for opfølgning på, at målene og KPI’er i driftsaftaler opfyldes. Samtidig skal du håndtere henvendelser, eskalationer og give faglig vejledning.

Sparringspartner med driftserfaring

Vi forestiller os, at du enten er IT-autodidakt med flere års erfaring eller har en relevant IT-faglig uddannelse. Du har erfaring med IT-drift og ITIL-processerne i et integreret operationsmiljø fra en tilsvarende stilling, enten i en større offentlig eller privat virksomhed.

Du får stor kontakt med kunder og kolleger, hvorfor sparring omkring komplekse organisatoriske og forretningsmæssige problemstillinger falder dig naturligt, og du har nemt ved at kommunikere it-faglige problemstillinger på en forståelig måde.

Herudover evner du at bevare roen og overblikket selv i forbindelse med komplekse problemstillinger, i en hverdag hvor beslutninger også til tider træffes hurtigt.

Du får en bred samarbejdsflade med kolleger og leverandører med forskellige faglige baggrunde og derfor ser vi gerne, at du god til at skabe kontakter og forstår, at man kommer lang ved at være serviceminded.

Løn

Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finans­ministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4.

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt sektionschef/IT-driftschef Sus Bugge på 21717103.

Kontakt

Susanne Bugge
Sektionschef
E-mail
2171 7103

For at søge stillingen, klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Ansøgningsfrist: 29-05-2024.

Går du videre fra de indledende samtaler, vil der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgiver. Du vil blive informeret inden, at der bliver indhentet en reference.


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.700 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

bane.dk/Job-og-karriere

Gem job