IT-sy­ste­mar­ki­tekt med fokus på netværk


Vil du arbejde med IT-drift og sætte retningen for netværksdrift i et komplekst miljø?

I Banedanmarks IT-driftssektion har vi ansvaret for de administrative IT-systemer. Vi har bl.a. ansvaret for netværket på vores store kontorlokationer, fordelt over hele landet, og er i gang med at overtage ansvar og drift for netværket på flere mindre lokationer fra andre dele af organisationen. Som ny IT-systemarkitekt kan du være med til at sikre, at alle vores kolleger får den bedste oplevelse på vores netværk.

Du får et spændende job med engagerede kolleger, hvor du får mulighed for at bringe din faglighed i spil i en central rolle med fokus på samarbejdet med vores driftsleverandører.

Banedanmark IT består i alt af ca. 90 medarbejdere og har ansvaret for drift, support og vedligehold af Banedanmarks administrative IT-systemer. Vi rådgiver Banedanmarks forretningsområder om udvikling og brug af informationsteknologi til bl.a. effektivisering og understøttelse af forretningsprocesser.

Du træder ind i sektionen IT-drift, hvor vi er ca. 25 medarbejdere, som bruger hinanden som sparringspartnere, og prioriterer tid til løbende udvikling af kompetencer. Vi er fagligt engagerede, og vi løser vores opgaver gennem en uhøjtidelig omgangstone, hvor der er plads til at involvere os i hinanden.

I hverdagen bliver dine nærmeste kollegaer IT-drifts arkitektgruppe, der i dag består af 5 IT-arkitekter og en faglig koordinator. Ansvaret for netværksområdet ligger primært hos en kollega, som du kommer til at arbejde tæt sammen med omkring ansvar, opgaver og videre udvikling af området.

Bidrag til drift, fornyelse og optimering

Dine primære arbejdsopgaver inden for netværksområdet kommer til at bestå af håndtering af den daglige dialog med vores driftsleverandører, hvor du sikrer en god dialog, fremdrift på projekter og opgaver og videreudvikling af samarbejdet. Dette gør du bl.a. i tekniske dialoger med driftsleverandørerne, som udmunder i opgaver og/eller ændringsbestillinger, som du tager ansvar for, kvalitetssikrer og følger til dørs.

I projekter vil du få rollen som intern teknisk ressource, hvor du bringer din faglighed og tekniske viden i spil for at sikre, at Banedanmark får den bedst mulige løsning. Dette bliver især relevant til vores kommende udvidelse af netværket med nye lokationer, hvortil en stor del af din tid forventes af gå til.

Du tager medansvar for arkitekturen og sikrer sammenhænge og compliance til omkringliggende systemer. Heri ligger der en spændende mulighed for at være med til at tegne retningen i udarbejdelsen af vores IT-roadmap.

IT-arkitektgruppen varetager derudover 2. og 3. level support i vores ITSM-værktøj (ServiceNow), hvilket vil blive en del af dine kommende arbejdsopgaver. Her vil der være god mulighed for at arbejde med opsætning af rapporter og dashboards.

Vær med til at skabe overblik

Du er enten IT-autodidakt med flere års erfaring eller har en relevant IT-faglig uddannelse. Måske er du nyuddannet? Vi vægter faglig nysgerrighed og engagement højt.

Vi forestiller os, at du har følgende kompetencer:

  • Erfaring med high-level design og implementering af netværk.
  • Forståelse for lagene i netværk, herunder load balancing, routing, firewalls, m.v.
  • God forretningsforståelse og evnen til at se ind i komplekse problemstillinger.
  • Erfaring med formidling af tekniske termer og gerne udarbejdelse af kravsspecifikationer og teknisk dokumentation af IT-systemer.
  • Erfaring med leverandørhåndtering og med processer og værktøjer, herunder ITIL-baserede. Kendskab til ITIL og/eller ITIL-certificering anses som en fordel.

Vi arbejder med en lang række teknologier indenfor Microsoft-platformen, heriblandt Azure, hvorfor kendskab hertil er et plus.

Da vi ofte arbejder på tværs af organisationen i Banedanmark og derfor kommunikerer på flere niveauer alt efter modtageren, ser vi gerne, at du kan oversætte it-tekniske emner for ikke tekniske modtagere. Det er derfor vigtigt, at du er en god kommunikator både skriftligt og mundtligt, og at du værdsætter at dele din viden med andre.

Du får en bred samarbejdsflade med kolleger og leverandører med forskellige faglige baggrunde, og derfor ser vi gerne, at du god til at skabe kontakter og forstår, at man kommer lang ved at være serviceminded.

Løn

Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finans­ministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 5.

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt sektionschef/IT-driftschef Sus Bugge på 21717103 eller sjbu@bane.dk.

For at søge stillingen, klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne.

Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Ansøgningsfrist: 29-05-2024.

Går du videre fra de indledende samtaler, vil der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgiver. Du vil blive informeret inden, at der bliver indhentet en reference.


Vær med til noget stort i Banedanmark

I Banedanmark skaber vi forudsætningen for, at hundredtusindvis af danskere hver dag kan tage toget, og transport af mange tusind tons gods.

Lige nu bygger vi en helt ny attraktiv, grøn jernbane, mens vi holder den gamle kørende. Vi sætter strøm til banen, så der kan køre klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en højhastighedsbane til Europa. Og vi styrer togtrafikken og informerer om den på stationernes skærme og højtalere på fjernbanen.

Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med mere end 2.700 medarbejdere. Hovedkontoret ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele landet.

Vil du også være med til noget stort?

Gem job