Pro­ces­stærk teamleder til ITIL-baseret drift­steam


Vil du være med til at sikre effektiv drift og vedligehold af vores strategiske it-platform, kan du få medarbejdere med dig, og brænder du for at arbejde med ITIL-baseret drift?

Så skal du læse videre..

Teamleder med fokus på processer og mennesker

Du bliver en del af Landbrugsstyrelsens It Drift & Support, der er opdelt i to teams – ét der har ansvaret for vores infrastruktur og systemforvaltning, og ét der har ansvaret for 2. level support og de ITIL baserede roller. Det er sidstnævnte, som du får ansvaret for, herunder for motivation og udvikling af ca. 15 højt kvalificerede medarbejdere. Du refererer til enhedschefen, og indgår i ledelsesgruppen, hvor vi arbejder målrettet for at sikre realisering af vores strategi på it-området.

Der vil være lige dele fokus på processer og mennesker, og mange interessenter der skal plejes, både internt og hos vores brugere. Vi går meget op i en tæt dialog, og har flere fora, hvor vi mødes med eksterne interesseorganisationer og slutbrugere for at drøfte, hvordan vi bedst mulig kan it-understøtte eksempelvis deres ansøgninger om landbrugsstøtte, og håndtering af fejlmeldinger, hvis noget går galt.

Vores strategiske platform indeholder en række services, der er understøttet af vores selvbetjeningsløsninger og app’s. Vores It-systemer er fortrinsvist specialudviklet, og understøtter et langt procesflow fra landmandens støtteansøgning, over sagsbehandling og kontrol, til udbetaling. Vi er ISO 27001-certificeret, og på vej mod en ISO 27002-certificering. Det betyder at der stilles tårnhøje krav til vores processer og dokumentation.

Udviklingen af platformen og vores rammesystemer sker hos eksterne leverandører, hvorefter vi selv konfigurerer opsætningen i forhold til gældende lovgivning. Denne opgave ligger i vores tre SAFe baserede ART’er, som du kommer til at have et tæt samarbejde med i relation til de driftsmæssige forhold.

Din nye arbejdsplads i It

Dit team består af højt engagerede og fagligt dygtige kolleger, der elsker en udfordring og gerne vil levere høj kvalitet. Hele it-organisationen består af ca. 280 medarbejdere, som alle har fokus på, at samarbejde på tværs skaber de bedste resultater.

Der er højt til loftet, og vi værdsætter både god humor og respekt for hinandens forskelligheder. Ledelsesmæssig har vi fokus på at understøtte et godt kollegaskab, en ærlig dialog, og et godt miljø for både personlig og faglig videreudvikling. Vi nyder godt af gode faciliteter, såsom motionsrum, sund kantine, fleksible arbejdstider og en trivselsforening der står for spændende arrangementer hen over året.

Du kommunikerer og inddrager for at skabe gode resultater

Vi forventer, at du:

  • samarbejder, opsøger og kommunikerer med brugere, leverandører og kolleger i it
  • tænker og handler visionært, strategisk, analytisk og dynamisk
  • har personlig gennemslagskraft og kan få medarbejderne med dig
  • delegerer, inddrager og praktiserer servant leadership
  • har fokus på at udvikle dine medarbejderes kompetencer og ser medarbejdertrivsel som nøglen til gode resultater
  • arbejder med feedback både i enheden og på tværs af organisationen
  • leverer resultater og fokuserer på, at vores processer er effektive og compliant på samme tid

Du er kompetent og har erfaring

Vi tænker at du har:

  • en relevant ledelsesmæssig uddannelse, og fornøden erfaring med ledelse af medarbejdere
  • drevet samarbejdsrelationer og kommunikation i tidligere stillinger, og eventuelt erfaring med at samarbejde med interesseorganisationer og slutbrugere
  • kendskab til ITIL, og de væsentlige roller såsom Incident Management, Problem Management og Release Management

Vi har et ledelsesmæssig miljø, hvor vi hjælper hinanden, så der vil være en helt naturlig sparring som sikrer at du kommer godt ind i tingene.

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og relevant organisation. Hvis du er AC’er sker ansættelsen som chefkonsulent med personaleledelse. Det vil være muligt at forhandle tillæg.
Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt efter forhandling med dig. Udover grundlønnen kommer der individuelt tillæg, resultatløn og pensionsordning.

Ansættelsesområdet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan fremvise en privat straffeattest uden strafbare forhold af betydning for stillingen.

Kontakt

Du kan læse mere om Landbrugsstyrelsen på vores hjemmeside www.lbst.dk.

Vil du vide mere om stillingen, så ring gerne til enhedschef for It Drift & Support, Steffen Rasmussen på tlf. 40 86 41 86.

Ansøgning

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. reference online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Ansøg”) senest den 21. maj.

Der vil indgå test som en del af rekrutteringsprocessen.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024.


Om Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vi arbejder for at skabe vækst for landbrugserhvervet og samtidig passe på vores klima og miljø. Vi har kontorer i hele landet, men de største lokationer er i København, Augustenborg og Tønder. Du får 1200 nye kollegaer og bliver en del af et miljø, hvor vi taler om alt fra landbrugsstøtte og Karnov til plantesundhed og digitalisering. Hvis du tør plante dit frø hos os, så lover vi, at det får de bedste vækstbetingelser.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk.

Gem job