Stra­te­gisk og visionær leder, der kan sit håndværk, til Se­kre­ta­ri­at og Por­te­føl­jesty­ring i Di­gi­ta­li­se­ring og It


En erfaren leder og spillende træner, med politisk tæft, strategisk blik og godt håndværk ud til fingerspidserne, søges til en spændende ledelsesopgave indenfor udvikling af porteføljestyring og sekretariatsbetjening.

Er det dig, der skal med på vores ambitiøse ledelseshold?

En ledelseskonsulent har brug for sparring på en sagsfremstilling med en kort deadline. Sagen og det politiske landskab er kompleks og den strategiske retning er du medskaber af. Du er en erfaren leder, der kan sit håndværk, og du formår hurtigt at sætte dig ind i sagen, du kender til den overordnede dagsorden og derfor ligger det lige til højrebenet at give sparring til medarbejderne. Det sker i døren lige inden et møde om facilitering af metodeudviklingen i porteføljestyringen af vores igangværende 60 it-projekter.

Er du den spillende træner i maskinrummet – og lederen med det strategiske zoom?

Er det en hverdag, du kan se dig selv i, hvor to dage ikke ligner hinanden, så er du godt på vej, men din personlighed er også afgørende; både i rollen som spillende træner i dagligdagens driftsopgaver og i dine evner som lederen, der forstår udfordringerne, sætter den strategiske retning, får følgeskab fra medarbejderne, lægger en plan og skaber rammerne om topprofessionel sekretariatsbetjening og porteføljestyring.

Områdets to hovedopgaver

Porteføljestyring stiller krav til din forståelse for, at vi lykkes med de mere end 60 årlige it-projekter. Ledelsen skal have de rette informationer for at kunne prioritere økonomi og ressourcer til væsentlige projekter. Din opgave er her at spare, rådgive og hjælpe med at prioritere indsatsområder sammen med dygtige medarbejdere. Du skal også have forståelse for vigtigheden af fælles projektmetode, standarder og synliggørelse af projektets værdiskabelse, således du kan bidrage med udbredelse af den fælles metode og projekt-governance.

Sekretariatsbetjeningen varetages af et team af ledelseskonsulenter, hvor opgaver kan spænde over sagsbehandling og ledelsesunderstøttelse af fora, større strategiske forandringsindsatser, it-governance for Region Midtjylland og de tværregionale og nationale sammenhænge vi indgår i. Vi skal videreudvikle den professionelle sekretariatsbetjening og samtidig give sparring og rådgivning til medarbejdere og ledelse i aktuelle sager og dagsordener. Du skal kunne absorbere informationer, overskue politiske dagsordener på tværs af et politisk landskab og samtidig holde kompasset på videreudvikling af den strategiske retning.

Vi søger dig, der kan – men især dig, der vil

Opgaverne kalder på en leder, der har stort drive, eksekveringskraft og som ikke kan lade være med at smile, når øjnene glider ned over dette stillingsopslag. At ville det er en vigtig ting, men vi håber også, at du:

  • Har erfaring med ledelse, også af fagtunge medarbejdere
  • Kan dit sekretariatsbetjenings-håndværk, så det er et svendebrev værdigt
  • Har energi, drivkraft, nysgerrighed og pondus
  • Mod til at stille dig på ølkassen, både overfor ledelse og medarbejdere
  • Kender projektlederrollen og formår at skabe synlighed om værdiskabelse
  • Har organisatorisk- og politisk tæft og et strategisk blik
  • Evner at give sparring på udvalgte opgaver til vores direktør for Digitalisering og It

Sekretariat og Porteføljestyring er et nyoprettet område, hvor ca. fem medarbejdere løser opgaver indenfor porteføljestyring og ca. syv medarbejdere løser opgaver indenfor sekretariatsbetjening. Din tilgang til dine medarbejdere er tillidsfuld, du er lyttende, og du er en uddelegerende og involverende leder.

I Strategi og Styring, som området hører under, får du tre lederkolleger og en kontorchef. Ambitionerne er høje og samarbejdet er tæt i en flad og tillidsbaseret ledelsesstruktur på et kontor, hvor vi er omkring 65 medarbejdere. Dine samarbejdsevner er altafgørende, både i forhold til dine medarbejdere, men også til dine lederkolleger, som der er 28 af i resten af Digitalisering og It.

Sund kultur, stærkt fællesskab og en vilje til mere

Digitalisering og It har en sund kultur og høj trivsel. Som leder kan du se frem til tæt og godt kollegaskab med fokus på din faglige udvikling og tæt sparring om ledelsesopgaven. Vi er en ambitiøs ledelsesgruppe, hvor vi alle arbejder mod det fælles mål at bidrage til den digitale transformation af sundhedsvæsnet til gavn for patienter og borgere med innovative, digitale løsninger. Vi prioriterer ledelsessamarbejdet højt, og derfor får du mange dygtige og inspirerende ledelseskolleger. Her kan du se vores samarbejdsværdier som sætter rammen for vores kultur, så vi lykkes sammen.

Er det så dig, vi søger?

Ja? Så ser vi meget frem til at modtage din ansøgning senest den 26. maj. Vi forventer at holde første samtalerunde den 10. juni og den anden den 19. juni. Du må inden da forvente at udfylde en personprofil.

Forventet start 1. august eller efter nærmere aftale.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chef for Strategi og Styring, Kenneth Becker, på telefon 2482 8308.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i It på vores karriereside


Digitalisering og It. Sammen om den digitale transformation - vi gør det nemmere at være ansat og bedre at være borger i Region Midtjylland.

Vi er én af landets største, selvstændige afdelinger, som arbejder med digitalisering og it. Vi er over 550 ansatte, som hver dag går på arbejde for at understøtte vores 36.000 brugere med innovative teknologiske løsninger, stabil drift og kvalificeret support på alle årets dage - døgnet rundt.

Vi er ikke en traditionel it-afdeling. Vores mål er at være en proaktiv samskaber af brugernære digitale løsninger, som går forrest i den digitale udvikling. Vi stræber efter at fremme meningsfuld innovation og sammenhængende digitale sundhedsoplevelser, der styrker, udvikler og understøtter fremtidens sundhedsvæsen på tværs af sektorer - samtidig med at vi sikrer robust drift og god support til alle vores brugere. Digitalisering og It er hvor innovation og service mødes for at skabe en bedre og mere sammenhængende fremtid for et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde hos os på vores karriereside eller få et indblik i vores hverdag på LinkedIn. Du kan også læse regionens digitaliseringsstrategi, som bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job