Teknisk sy­stem­e­jer til Teknik- og Mil­jø­for­valt­nin­gen


Vil du hjælpe med at understøtte IT i verdens bedste by? Vi søger en teknisk systemejer til understøttelse af Teknik- og Miljøforvaltningens IT-systemer.

Har du erfaring med systemdrift og systemunderstøttelse? Har du lyst til at samarbejde med de faglige enheder om en styrket informationssikkerhed og databeskyttelse for de centrale fagsystemer? Så er det måske dig, der skal være vores nye kollega i enheden IT-systemer og Compliance i Område for Digitalisering.

Om stillingen

Enheden IT-systemer og Compliance i Teknik- og Miljøforvaltningen varetager det tekniske systemejerskab for forvaltningens centrale IT-systemer. I rollen som teknisk systemejer bliver din væsentligste opgave at sikre, at systemfunktionalitet og anvendelse af systemet løbende er dokumenteret og tilpasset kommunens krav til informationssikkerhed og databeskyttelse. Du får et selvstændigt ansvar for udvalgte systemer, så det er vigtigt, at du forstår helheden i en IT-service og kan varetage en dialog med forskellige interessenter. Der vil i stillingen være et bredt samarbejde med forvaltningens forskellige faglige enheder, Koncern IT og eksterne leverandører.

Det er helt afgørende, at du trives i rollen som teknisk rådgivende partner, og at du har lyst til at bruge dine personlige og faglige kompetencer til at etablere en stærk relation til de afdelinger, der bruger systemerne. Vil du vide mere om rollen teknisk systemejer, kan du læse den konkrete beskrivelse i Københavns Kommunes Forretningscirkulære for Organisering af Informationssikkerhed, Kapitel 10, Teknisk systemejer.

Om dig

Du arbejder målrettet og struktureret med dine opgaver samtidig med, at du kan bevare overblikket i pressede situationer. Som person er du proaktiv, serviceminded, kommunikerende og professionel i tilgangen til dit arbejde. Du er god til og bliver motiveret af at tilegne dig ny viden og sætte dig ind i nye faglige problemstillinger. Det ligger dig naturligt at være opsøgende, og du har gode kommunikations- og samarbejdsevner. Du kan begå dig sammen med kolleger med forskellige opgaver og baggrunde og fungerer godt i situationer, hvor opgaver løses i fællesskab.

Du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for IT eller er generalist med flere års erfaring fra IT-branchen, ligesom du har erfaring med at arbejde med informationssikkerhed og databeskyttelse. Hvis du har erfaring med arbejdet i en offentlig organisation og de offentlige krav til digitalisering, er dette et plus.

Arbejdsopgaver

Udover de grundlæggende egenskaber, er vi på udkig efter en profil, der kan varetage opgaver såsom:

  • Indhente og vedligeholde systemdokumentation, herunder også gennemgang og kontrol af leverandørdokumentation.
  • Følge op på tekniske krav til informationssikkerhed.
  • Varetage leverandørstyring og følge op på driftsrapporter fra leverandører.
  • Bidrage til risikovurderinger og konsekvensanalyser.
  • Udarbejde og vedligeholde IT-beredskabsplan.

Vi ønsker en profil, der

  • har kendskab til ITIL og ISO 27001/2 og gerne en certificering.
  • har en forståelse for databaser, operativsystemer, firewalls, integrationer og webservices.
  • kan oversætte faglige behov til tekniske løsninger og omvendt.

Da teamet skal supplere hinanden, er det vigtigt, at du hviler i den viden, du har og kan videreformidle det til dine kolleger, så den kan bruges i praksis.

Vi forventer, at du har lyst til at udvikle dig i jobbet som teknisk systemejer og vil være med til at sætte dit præg på området og dermed skabe varig forandring, succes og værdi for forvaltningen.

Vi tilbyder

Vi kan tilbyde masser af udfordringer i en ambitiøs enhed med vokseværk. Enheden IT-systemer og Compliance består i dag af ca. 25 engagerede kolleger, hvor vi lægger vægt på kvalitet i opgaveløsningen, høj faglighed, en afslappet og humoristisk omgangstone og et godt kollegialt fællesskab.

Enheden er en del af Område for Digitalisering, som er placeret i forvaltningens centrale stabsfunktion og fungerer som bindeled mellem forvaltningens systemejere, eksterne leverandører og Koncern IT. Vi har ansvaret for, at de digitale forandringer og projekter bliver en naturlig del af forvaltningens drift. Vi arbejder ud fra Teknik- og Miljøforvaltningens normer om, at vi gør det sammen, vi gør det ordentligt, og vi gør det for København.

Ansættelsesvilkår

Vi kan tilbyde 37 timers arbejdsuge (flekstid) inkl. frokostpause. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Du får samtidig gode muligheder for personlig og faglig udvikling og stor indflydelse på eget arbejdsområde. Arbejdspladsen ligger på Islands Brygge 37. Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til indholdet i jobopslaget, er du meget velkommen til at kontakte teknisk systemejer Jesper Linckert på 2443 1191. Vedr. spørgsmål om arbejdspladsen kan du kontakte teamkoordinator Sofie Nortvig Damholt på 2491 5381.

Søg via linket senest torsdag den 30. maj 2024.

Samtalerne forventes afholdt i uge 24 og 25.


Om Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4,1 mia. kr.

Gem job