Pro­jekt­ko­or­di­na­tor med teknisk for­stå­el­se


Vil du bidrage til vores ambition om fuld digitalisering af bruger- og rollestyring? Og har du mod på at være projektkoordinator, når vi administrerer vores 36.000+ brugere i hundredvis af forskellige it-systemer? Så læs videre her.

Vi har i en kompleks organisation behov for at administrere brugeradgange til samtlige anvendte it-systemer på en ensartet og effektiv måde – den opgave har du evnerne til at overskue. Vi er allerede langt med vores Identity og Access Management (IAM) løsning, men er på udkig efter dig, der kan sikre fremdrift i vores proces og implementering af nye integrationsprojekter.

Procesforståelse og teknisk flair

Du kan overskue en organisatorisk kompleksitet i en politisk styret verden. Som person er du nysgerrig, og du har interesse for IAM og brugerstyringsprojekter med mange detaljer, både i forhold til mennesker, organisation og teknologi. Du formår både at tegne og formidle det landkort, der skal vise vejen til en effektiv og brugervenlig løsning. Du har med andre ord lige dele organisatorisk, systemmæssig og procesmæssig forståelse, og er udpræget analytisk og struktureret i din tilgang til opgaven.

Du kommer til at arbejde med:

  • Koordinering af processer for kontrol af brugeradgange
  • Analyse og beskrivelse af forretningsgange og arbejdsprocesser
  • Udarbejdelse af kravspecifikationer
  • Release-, testplanlægning og -koordinering
  • Leverandørstyring

Gode samarbejdsevner

Dine kommunikative evner, din relationsskabende adfærd og din udprægede samarbejdsevne gør, at det falder dig naturligt at samarbejde med superbrugere og tekniske specialister i en stor organisation med mange interessenter, systemer og procesmæssige hensyn.

Du formår at være idégenererende, lyttende og styrende på én gang. Derfor evner du at udvikle en idé i tæt samarbejde med mange forskellige interessenter/-grupper og samtidig levere et resultat, der både tilfredsstiller gruppens egne behov og kan bære at indgå som en del af en samlet, konsolideret løsning.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring med procesimplementering i en kompleks organisation og fra at arbejde med den organisations- og brugervendte side af digitaliseringsprocessen. Du kender til alle faser i projektarbejde, og måske har du allerede en forståelse af, hvordan IAM bliver en missionskritisk styrke for organisationen – og ellers er du i stand til hurtigt at lære det.

Der er flere veje ind i rollen. Du kan have en akademisk baggrund, du kan være en dygtig netværker, som gennem dit arbejde med digitalisering i en større organisation har fået kompetencer, som matcher kravene i annoncen, eller du kan komme med en helt anden relevant erhvervserfaring.

Kom med på et hold med højt til loftet og endnu højere faglighed

Digitalisering og It er med 560 ansatte en af landets største digitaliserings- og it-afdelinger. Du bliver en del af området Operationel Sikkerhed og Brugeradgange hvor du får ca. 20 dygtige kolleger med forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde. Operationel Sikkerhed og Brugeradgange bliver en del af kontoret Infrastruktur og Drift. Der er højt til loftet, og vi synes selv, vi har ret god humoristisk sans. Vi arbejder med frihed under ansvar, uden at gå på kompromis med den stabile it-drift.

Vi arbejder fleksibelt og hybridt

Vi lægger stor vægt på et frit og fleksibelt arbejdsliv, hvor du selv tilrettelægger din arbejdsdag, og hvor opgaven og fællesskabet er i centrum.

De fleksible rammer og det samtidige stærke, kollegiale fællesskab er med til at give den høje arbejdsglæde og gode trivsel, der gennemsyrer hele vores organisation. Vi har tillid til hinanden, en uformel tone, og vi tager alle et medansvar for at levere de bedste løsninger til glæde for kolleger og patienter i Region Midtjylland.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte Inge Broberg Kristiansen som kan være din kommende kollega på inge.broberg@stab.rm.dk eller telefon 21755394.

Send din ansøgning senest den 30. maj - Vi forventer at holde samtaler den 18. juni, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Digitalisering og It. Sammen om den digitale transformation - vi gør det nemmere at være ansat og bedre at være borger i Region Midtjylland.

Vi er én af landets største, selvstændige afdelinger, som arbejder med digitalisering og it. Vi er over 550 ansatte, som hver dag går på arbejde for at understøtte vores 36.000 brugere med innovative teknologiske løsninger, stabil drift og kvalificeret support på alle årets dage - døgnet rundt.

Vi er ikke en traditionel it-afdeling. Vores mål er at være en proaktiv samskaber af brugernære digitale løsninger, som går forrest i den digitale udvikling. Vi stræber efter at fremme meningsfuld innovation og sammenhængende digitale sundhedsoplevelser, der styrker, udvikler og understøtter fremtidens sundhedsvæsen på tværs af sektorer - samtidig med at vi sikrer robust drift og god support til alle vores brugere. Digitalisering og It er hvor innovation og service mødes for at skabe en bedre og mere sammenhængende fremtid for et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde hos os på vores karriereside eller få et indblik i vores hverdag på LinkedIn. Du kan også læse regionens digitaliseringsstrategi, som bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job