Ap­pli­ca­tion manager/System­for­val­ter til Fi­nan­stil­sy­net


Brænder du for de forvaltningsmæssige opgaver, så har vi en spændende stilling

Du bliver en del af vores forvaltningsenhed, hvor forvaltningsopgaver løses på tværs af enheden, men hvor der samtidig fastholdes mere specialiserede systemviden og -opgaver hos den enkelte systemforvalter.

Du behøver ikke at have stor erfaring, men du forventes at have et stort engagement, lysten til at lære og en evne til at sikre en høj service. Desuden er du struktureret og udviser respekt for den kritiske detalje, som sikrer en stabil drift af vores IT-systemportefølje.

Finanstilsynet er på udkig efter en application manager/systemforvalter, der evner alle dele af de forvaltningsmæssige opgaver og besidder en fremsynethed i forhold til vores IT-systemportefølje.

Du må gerne have forståelse for IT, digital understøttelse af processer og arbejdsgange, der understøtter de forretningsmæssige behov.

Lyder dette interessant for dig og har du lyst til at arbejde med videreudviklingen af Finanstilsynets kernesystemer, så hører vi gerne fra dig.

Jobbets indhold

Som application manager/systemforvalter vil du i samarbejde med systemejeren, forretningen og driftsenheden bl.a. have fokus på at sikre videreudvikling, optimeringer, leverandørstyring, opgavestyring og prioritering og dokumentation af løsningen mv. Vi forventer, at du er proaktiv i relation til de forvaltningsmæssige opgaver, som skal varetages i tæt samarbejde i vores forvaltningsenhed og med IT-kontorets øvrige medarbejdere og forretningens systemejere.

Du kommer til at indgå i et dynamisk fagligt fællesskab i vores projektledelses- og forvaltningsenhed med ni dedikerede IT-projektledere og to systemforvaltere, hvor der er fokus på løbende videndeling og sparring. Samtidig bliver du en del af et kontor med 35 engagerede IT-medarbejdere.

Du vil i det daglige bl.a. være beskæftiget med:

 • Second line support dvs. mere komplekse opgaver irt. IT-systemporteføljen
 • kortlægning og styring af udviklings- og ændringsopgaverne i relation til systemerne
 • at medvirke til at sikre en stabil drift
 • kontakten til og evt. indhente rådgivning fra IT-systemernes leverandører og øvrige eksterne leverandører
 • at styre og forstå konsulenter i forbindelse med opgraderinger og installation af nye funktionalitet
 • at kommunikere og rapportere driftsforstyrrelser
 • at vejlede og støtte system- og dataejer med information om systemet
 • koordinationen mellem et IT-systems leverandør og systemejer, og har en rådgivende funktion over for systemejeren f.eks. i relation til at kvalificere udviklingsønsker
 • udarbejdelse af beslutningsgrundlag og løbende statusrapportere
 • at gennemføre projekter og ændringsanmodninger i relation til systemerne i overensstemmelse med de aftalte mål samt at indføre og forankre projekternes leverancer
 • gennemførelse af udbud/indkøb relateret til IT-systemerne
 • at medvirke til den løbende leverandør- og økonomistyring.

Som kommende systemforvalter i Finanstilsynet forventer vi af dig, at du:

 • anser systemforvaltning som din karrierevej og trives med håndtering af mange interessenter og varierende opgaver
 • formår at arbejde standardiseret og struktureret
 • i løbet af kort tid formår at sætte dig ind i de IT-strategiske og forretningsmæssige behov og har en forståelse for Finanstilsynets virke som finansiel ”vagthund”
 • har en teoretisk og/eller faglig erfaring med systemforvaltning, og gerne projektledelse af mindre projekter samt gerne de særlige forhold omkring offentlige udbud, EU-udbud, indkøb via SKI rammeaftaler mv.
 • er god til at kvalitetssikre tekniske løsninger
 • kan formulere dig klart og tydeligt på såvel dansk som engelsk
 • medvirker til at styrke og professionalisere vores enhed og -arbejde i Finanstilsynets IT-kontor.

Udover godt humør og en høj faglighed lægger vi vægt på, at du har en god situationsfornemmelse, der gør dig i stand til at kommunikere og agere professionelt med såvel interne som eksterne interessenter på alle niveauer. Desuden er du som person struktureret og skarp i din prioritering.

Finanstilsynet som arbejdsplads

Finanstilsynet er en attraktiv og moderne arbejdsplads, hvor der er et højt aktivitetsniveau, men også en uformel stemning og et rart arbejdsmiljø, hvor du får stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde. Hos os kommer du tæt på den finansielle sektor, arbejder med aktuelle og nærværende problemstillinger, og du vil opleve, at din indsats bidrager til opfyldelsen af væsentlige samfundsnyttige formål.

Vi tilbyder selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver, og vi har en attraktiv pakke med goder og fordele. Herudover har vi et internt karriere- og kompetenceprogram, som vil give dig rig mulighed for faglig og personlig udvikling. Du vil opleve en god balance imellem dit arbejdsliv og dit personlige liv. Læs mere om kontoret og om Finanstilsynet på vores hjemmeside og på LinkedIn.

Ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet og vil være underlagt de interne retningslinjer, som gælder alle ansatte i Finanstilsynet. I forbindelse med ansættelse skal der fremvises straffeattest.

Vil du være en del af holdet?

Send os din ansøgning senest mandag d. 5. august 2024.

Du ansøger via vores elektroniske ansøgningssystem på vores hjemmeside: www.finanstilsynet.dk. Læg dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag ind i systemet sammen med din ansøgning.

Vi forventer at holde samtaler i uge 32-33. Der vil blive anvendt test ifb. med 2. samtale.

Yderligere information om stillingen og projektet kan fås ved henvendelse til vicekontorchef Malene L. Hansen på telefon 33 55 84 22 eller IT-chef Rolf Jarlbæk på telefon 33 55 82 19. Oplysninger om ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Iben Schulin-Zeuthen på telefon 91 33 70 80. Bemærk at der er begrænset tilgængelighed pga. sommerferie i juli.


I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, andicap, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Hvem er Finanstilsynet?

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Vi arbejder for, at borgere og virksomheder har tillid til den finansielle sektor og de finansielle markeder. Det gør vi blandt andet ved at føre tilsyn med, at banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter overholder eksempelvis forbrugerbeskyttende regler. Vi udarbejder også lovgivningen. Og vi samarbejder internationalt for at være på forkant med udviklingen og sikre de danske virksomheders finansielle produkter. Finanstilsynet er et stærkt lærings- og videnshus med ca. 420 medarbejdere. Vi bor i nye lækre lokaler i Strandgade på Christianshavn.

Gem job