Ge­ne­ra­list til mo­der­ni­se­ring af SKAT Ligning, et komplekst sags­be­hand­lings­sy­stem i Skat­te­for­valt­nin­gen

Er du skarp til skriftlig formidling, koordinering og styring, og har du lyst til at spille en central rolle i moderniseringen af Skatteforvaltningens primære sagsbehandlingssystem? Så kan du komme med fra starten af projektet ”Modernisering af SKAT Ligning”, hvor vi til projektets analysefase er ved at sætte holdet. Vi søger en generalist, der sammen med gode kolleger skal styre os igennem projektet, hvor vi skaber fremtidens sagsbehandlingssystem i Skatteforvaltningen.

Modernisering af SKAT Ligning – kom med fra starten af projektet

”SKAT Ligning” er Skatteforvaltningens primære sagsbehandlingssystem. Systemet anvendes dagligt af mere end 3000 medarbejdere, der behandler mere end 400.000 sager årligt i systemet. Systemet bygger på forældet teknologi og arkitektur, og det skal derfor erstattes med en ny løsning.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Skattestyrelsen skal sammen anskaffe og implementere fremtidens løsning til sagsbehandling i Skatteforvaltningen. Vi skal sikre en ny løsning, som understøtter at forretningen kan løse den samme kerneopgave i morgen, som man kan i dag. Moderniseringen af SKAT Ligning er både et stort og spændende it-projekt, hvor vi skal anskaffe og implementere et standardsystem, og et stort forretningstransformationsprojekt, der kræver en stor indsats i forhold til uddannelse og kommunikation, når så mange medarbejdere skal tage et nyt system i brug.

Vi skal nu til at søsætte analysefasen af det første projekt, hvor vi sammen skal analysere og tilvejebringe de forretningsmæssige og tekniske, funktionelle og nonfunktionelle krav til løsningen og forberede udbuddet. Det er derfor nu, at du har mulighed for at komme med fra starten i et af de mest spændende moderniseringsprojekter i den offentlige sektor.

Projektgruppen og kontoret, som du bliver en del af

Modernisering af SKAT Ligning er forankret i en projektgruppe, som går på tværs af Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Projektet ledes af en projektleder i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Dertil er der en forretningsprojektleder fra Skattestyrelsen. Kollegerne i projektgruppen er fordelt på mange forskellige roller: business analysts, arkitekter, systemejere, procesejere, styrings- og koordineringsmedarbejdere, udbudsspecialister og mange flere.

Vi søger nu en generalist til styrings- og koordineringsopgaver i projektet. Stillingen bliver placeret i et kommende, nyoprettet kontor benævnt SKAT Ligning Modernisering i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. Kontoret skal varetage den tværgående styring og koordinering af projektet, herunder styregruppebetjening, styring af processer vedr. It-rådet og aktstykke, håndtering af tilsyn med projektet, koordinering af udbudsprocessen, som projektet skal igennem, samt planlægning, styring og koordinering generelt. Kontoret vil i projektets analysefase bestå af en kontorchef, som vi skal rekruttere, fire kolleger, der arbejder med styring og koordinering, samt en udbudsspecialist. I løbet af moderniseringsrejsen vil der forventeligt være behov for flere kolleger i kontoret. Stillingen er derfor en fantastisk mulighed for at komme med fra starten i projektet, og du vil sammen med dine kolleger have mulighed for at sætte dit præg på kontoret og opgaverne.

Stillingen som generalist til projektet

I dag har vi tre kolleger i projektet, der arbejder med styring og koordinering, og til analysefasen skal vi have en ekstra kollega ombord, som alle vil være forankret i kontoret SKAT Ligning Modernisering sammen med en udbudsspecialist. Opgaverne i kontoret SKAT Ligning Modernisering spænder bredt og handler grundlæggende om at sikre, at det samlede projekt har en god og smidig styring, at vi kommer godt igennem de centrale processer, som følger af Statens It-projektmodel, og at projektets styregruppe, følgegruppe, departementet og andre interessenter får den indsigt og betjening, de har behov for. Dertil er det kontorets opgave at støtte projektlederen i dagligdagen med opgaver inden for styring, koordinering og udarbejdelse af skriftlige produkter, fx notater og styregruppemateriale.

De konkrete opgaver for teamet består af:

 • Planlægning og gennemførsel af aktstykkeprocessen, herunder koordinering med centrale styringskontorer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skattestyrelsen og departementet
 • Udarbejdelse af skriftlige produkter, fx notater og styregruppemateriale
 • Intern styring i projektet, herunder økonomistyring, metodestyring, risikostyring og ressourcestyring
 • Ledelsesrapportering, betjening af styregruppe og følgegruppe
 • Koordinering, planlægning og opfølgning i projektet
 • Involvering, koordinering og rapportering til It-tilsynet og Statens It-råd.

Vi lægger vægt på at kunne være stand-ins for hinanden i tilfælde af travlhed, sygdom og ferie, både for at sikre, at vi har kapacitet til opgaverne, men også for at kunne sparre fagligt med hinanden og løfte den samlede kvalitet af vores opgaver i fællesskab. Derfor vil du kunne komme til at have berøring med alle ovenfor nævnte opgaver.

Struktureret profil med sans for skriftlig formidling og politisk tæft – koblet med en grundlæggende forståelse af IT

Vi forestiller os, at du har en længerevarende, akademisk uddannelse og fx er cand.scient.pol., cand.merc., cand.it. eller cand.mag. Du har meget gerne erfaring fra en politisk styret organisation, herunder erfaring med ledelsesbetjening og udarbejdelse af skriftligt materiale til ledelsen, forelæggelser og notater. Du har erfaring med koordinering med mange forskellige interessenter og er god til at samarbejde på tværs af en stor organisation. Dertil har du en grundlæggende forståelse af IT. Sidstnævnte er væsentligt, da du indgår i et stort it-projekt, og derfor skal kunne forstå og formidle beslutningsoplæg og pointer af teknisk karakter.

Vi lægger vægt på, at du har følgende kvalifikationer:

 • Du er en dygtig skriftlig formidler og trives med, at mange leverancer er på skrift. Herunder har du gerne erfaring med Slotsholmsmetoden
 • Du er struktureret, og har flair for planlægning, struktur og processer
 • Du kan navigere i en stor, kompleks og politisk styret organisation, hvor du samarbejder med mange interessenter
 • Du har flair for ledelsesbetjening og formidling af komplekse og også tekniske problemstillinger i overskuelige og let forståelige beslutningsoplæg
 • Du har en grundlæggende forståelse af it og teknologi og vil derfor kunne formidle teknisk indhold i notater o. lign.

Har du erfaring med processer ift. akstykke og Statens It-råd er det selvfølgelig en stor fordel.

Høj trivsel og god work-life-balance

Vi tilbyder gode arbejdsforhold og stor fleksibilitet i en ofte travl hverdag. Vi lægger stor vægt på selvstændighed i vores opgaveløsning og kombinerer det med et tværgående samarbejde og særdeles godt kollegaskab. Vi har fokus på at høj trivsel i kontoret, herunder sikre og styrke vores gode kollegaskab, samt balancen mellem arbejdsliv og privatliv.

Kontakt og ansættelsesvilkår

Send en ansøgning, CV, eksamenspapirer og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg stillingen” senest den 11. august 2024. Stillingen er til tiltrædelse 1. oktober 2024 eller snarest muligt. Du er velkommen til at kontakte kontorchef Elisabeth Rothmar på telefon 72 37 93 71, hvis du vil høre mere om stillingen.

Der vil evt. indgå case eller test i rekrutteringsprocessen. Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest. Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten [AC], overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Udviklings- og Forenklingsstyrelsens adresse på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.


Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’Vi sikrer velfungerende it-løsninger, så den samlede Skatteforvaltning kan løse sin opgave’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er en tværfaglig styrelse og har til opgave at udvikle, drifte og vedligeholde nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen, så de er stabile, sikre og omkostningseffektive.

Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk.

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Arbejdssted

Frederiksberg

Vigtige datoer

Indrykket:
1. juli 2024
Ansøgningsfrist:
11. august 2024

Job hos virksomheden