Udviklere og it-ledere mangler feedback og vej­led­ning

I vores 2023/2024 undersøgelse har vi blandt andet kigget på om de it-professionelle får værdifuld feedback og vejledning i deres job.

Det overordnede billede viser, at der er et lille problem generelt.

Der er dog faggrupper, som ligger lidt højere end de andre. Det kigger vi på her.

Hver fjerde leder får ikke nok feedback

Blandt alle it-ledere i undersøgelsen svarer lidt over hver fjerde (25,6%) at de ikke oplever at de får nok værdifuld feedback og vejledning. Mange IT-ledere stiger op fra tekniske roller og har stærke tekniske færdigheder, men de kan mangle ledelsesmæssig træning. Organisationer kan derfor have en tendens til at vægte tekniske kompetencer højere, hvilket kan resultere i, at ledere ikke får tilstrækkelig støtte til at udvikle deres ledelsesmæssige færdigheder.

Nogle gange er forventningerne til IT-ledere heller ikke tydeligt definerede, hvilket kan gøre det svært for dem at vide, hvad der forventes, og hvordan de kan måles og evalueres. Dette kan resultere i en manglende følelse af retning og feedback.

Udsatte udviklere

En anden faggruppe der oplever manglende feedback og vejledning er software- og webudviklere. I en hektisk udviklingsmiljø kan fokus ofte være på at levere kode inden for stramme tidsrammer. Dette kan resultere i mindre tid til feedback og refleksion, hvilket kan være afgørende for udviklernes vækst.

Udviklere skal også ofte kommunikere komplekse tekniske emner til ikke-tekniske interessenter. Manglende feedback eller vanskeligheder med at formidle tekniske koncepter kan føre til frustration.