Betingelser | it-jobbank

Handelsbetingelser

Generelle vilkår og betingelser

Produktion:

Annoncer sættes online samme arbejdsdag, hvis Annonceafdelingen har modtaget annoncen inden kl. 15. For andre produkter, se beskrivelsen i produktinformationen.

Reklamationer:

Reklamationer skal fremsættes senest en uge efter annoncens første visningsdag.

Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse.

Fejl og mangler ved annoncen, som ikke skyldes annoncøren eller dennes reklamebureau, vil efter it-jobbanks skøn blive godtgjort ved ekstra eksponering af annoncen. Kun i særlige tilfælde vil en del af det fakturerede beløb blive godskrevet. En godskrivelse kan aldrig overstige det for annoncen fakturerede beløb.

Stillingsannoncering:

I it-jobbank optages kun annoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle annoncer skal overholde de love og regler, der er gældende for stillingsopslag. it-jobbank forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, der strider mod gældende love og bestemmelser eller mod hensynet til brugeren eller it-jobbanks interesse. it-jobbank påtager sig dog intet ansvar for visning af annoncer, der er i strid med lovgivningen.

Annonceringsperiode:

Annoncen er online til ansøgningsfristen - dog max 60 dage fra den dag, annoncen bliver lagt online. Yderligere information om produkterne findes under produktbeskrivelserne, som du finder her.

Tilbud og priser:

Samarbejdsaftaler og tilbud om mængdekøb sker på baggrund af den til enhver tid gældende prisliste for it-jobbank. Alle tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Samarbejdsaftaler udløber senest 12 måneder efter aftaledato og ubrugte produkter refunderes som udgangspunkt ikke. Rammeaftaler, baseret på et estimeret forbrug af jobannoncer 12 måneder frem, kan indgås i særlige tilfælde. Ved periodens afslutning efterfaktureres evt. ubrugte jobannoncer op til den estimerede mængde. Produkter, der købes for 12 måneder ad gangen, kan ikke afbrydes i perioden, og et evt. ophør med brug af produkterne medfører ikke refusion eller forholdsmæssig tilbagebetaling. it-jobbank forbeholder sig dog ret til i særlige tilfælde at opsige samarbejdsaftaler eller annoncer før tid mod at tilbagebetale en forholdsmæssig del af beløbet.

Betalingsbetingelser:

Den normale kredittid for jobannoncer og samarbejdsaftaler er netto kontant 30 dage fra fakturadato. Ved overskridelse af forfaldsdatoen forbeholder it-jobbank sig ret til at opkræve et rykkergebyr og beregne en rente på 1,5% pr. måned.

it-jobbanks rettigheder:

it-jobbank forbeholder sig ret til at ændre et bestilt annoncedesign eller en jobannonce, såfremt tekniske hensyn kræver det, eller jobannoncen ikke overholder gældende love og bestemmelser.

it-jobbank er berettiget, men ikke forpligtet til at publicere annoncer i andre medier eller at distribuere annoncer til tredjeparter til publicering andre steder. Til dette formål samarbejder it-jobbank med mediepartnere og partnersites, uden at der anmodes om forudgående tilladelse fra kunden. it-jobbank kan fremsende en liste over samarbejdende mediepartnere, hvis det ønskes.

Billedmateriale til visuelle produkter

it-jobbank forbeholder sig retten til at finde billedmateriale til opsætning af visuelle annonceprodukter på din/din virksomheds hjemmeside, såfremt dette ikke fremsendes.

Uanset om du selv sender materiale, eller om it-jobbank finder det på jeres hjemmeside, er det dig/din virksomhed, der er ansvarlig for, at billedmaterialet i det godkendte visuelle produkt må bruges og er i overensstemmelse med de gældende regler, herunder reglerne for persondata. Det er også dit/din virksomheds ansvar at gøre it-jobbank opmærksom på, hvis et samtykke til billedmateriale bliver trukket tilbage. (Yderligere information om vores visuelle produkter finder du her.)

it-jobbanks ejerskab og kundens brugsret:

it-jobbank har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne. it-jobbank ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

Du/din virksomhed har ret til at bruge it-jobbanks produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra it-jobbank af dig/din virksomhed.

Efter videregivelse til dig opbevarer og behandler it-jobbank fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne. it-jobbank bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som it-jobbank behandler i forbindelse med produkterne.

Søgning i CV-databasen:

Når du har en annonce på it-jobbank.dk, kan du kontakte og ansætte kandidater gennem it-jobbanks CV-database til de opgaver, som er annonceret i annoncen.

Du er indforstået med, at it-jobbank registrerer, hvilke kandidater du kontakter via CV-databasen, og at it-jobbank har adgang til at læse alle e-mails afsendt via CV-databasen.

Alle henvendelser til personer i CV-databasen skal være baseret på reelle og konkrete jobmuligheder. Henvendelser med opfordring til registrering af CV i andre CV-databaser accepteres ikke.

Hvis du selv forestår søgning i og anmodninger fra CV-databasen: Anmodninger kan ikke tilbagekaldes, og it-jobbank kan ikke gøres ansvarlig for fejlindtastning og anmodninger, der er foretaget af dig selv. it-jobbank indestår ikke for rigtigheden i kandidatens data, og it-jobbank kan ikke drages til ansvar for, at henvendelsen ikke resulterer i en ansættelse.

it-jobbanks CV-database indeholder personoplysninger og andre data, som skal behandles strengt fortroligt. Selvom CV’erne i CV-databasen er anonyme, kan det alligevel ske, at man genkender en person. Det kan f.eks. være, at man får kendskab til, at en kollega eller underordnet søger andet arbejde. Du forpligter dig til under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende.

Scanningsaftale:

Ved bestilling af servicen "Scanning", kopierer it-jobbank jobannoncerne på din/din virksomheds hjemmeside, så længe kontraktperioden varer.

it-jobbank sletter publicerede jobannoncer, efter de er blevet slettet fra din/din virksomheds hjemmeside – dog senest ved udløb af den annonceringsperiode der er aftalt i kontrakten.

it-jobbank QuickApply:

it-jobbank QuickApply er et gratis online ansøgningssystem, der kan benyttes, når du har en annonce på it-jobbank.dk.

it-jobbank QuickApply aktiveres, når annoncen bliver lagt online. Adgangen til systemet udløber 90 dage efter ansøgningsfristen.

Ansøgningssystemet indeholder personoplysninger, som skal behandles strengt fortroligt. Du forpligter dig til at overholde gældende love og regler om databeskyttelse og ansættelsesforhold, herunder lov om forbud mod forskelsbehandling.

Enhver pligt til at lade sig registrere, eller opnå godkendelse hos offentlige myndigheder med henblik på at indsamle og overvåge personoplysninger, skal efterkommes for din/din virksomheds regning.

it-jobbank forbeholder sig retten til at kontakte de ansøgere, som du/din virksomhed ikke ansætter, med jobtilbud fra andre virksomheder.

Telefonsupport:

Du kan kontakte os på telefon 70 22 93 00. Kontoret har åbent mandag-torsdag: kl. 8.30-16.30 og fredag: kl. 08:30-16:00.

Du kan se den tidligere version af disse betingelser her

Cookies på it-jobbank

Vi bruger cookies til statistik og til at gøre hjemmesiden mere brugervenlig. Der sættes cookies fra it-jobbank og fra vores samarbejdspartnere. Klikker du videre på siden, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Læs mere her om vores brug af cookies, herunder hvordan du fravælger brugen af cookies. Du kan altid trække samtykke tilbage ved at slette cookies.