Skriv ikke under før kontrakten er gennemlæst

Så har du landet drømmejobbet, og kontrakten ligger på bordet. Det kan være fristende at skrive under med det samme, men tag dig tid og kend reglerne, så du står bedst muligt, hvis der senere skulle opstå problemer.

Generelt er det bare en rigtig god idé at have helt klare linjer omkring dine ansættelsesvilkår. Du får her en hurtig gennemgang af reglerne:

Du har krav på en ansættelseskontrakt, hvis du har været ansat i mere end 1 måned og arbejder over 8 timer ugentligt. Som udgangspunkt kan det være en god idé at få din fagforening eller en anden til at gennemgå kontrakten, før du skriver under.

Dette skal inkluderes i kontrakten:

 1. Navn og adresse på dig og din arbejdsgiver
 2. Hvilket sted/steder skal du arbejde
 3. Din jobtitel eller en stillingsbeskrivelse
 4. Startdato
 5. Sluttidspunkt, hvis det er aftalt
 6. Ferieregler
 7. Opsigelsesvarsler
 8. Løn, tillæg eller bonus, og lønandele samt hvornår lønnen bliver udbetalt
 9. Din arbejdstid pr. dag eller pr. uge
 10. Er der en overenskomst, skal navnet inkluderes

Hvis der er en overenskomst, kan punkt 6-9 stå heri, og hvis der findes andre væsentlige vilkår for din ansættelse, skal disse også stå i din ansættelseskontrakt.

Der er en række goder, som du ikke har krav på, hvis der ikke en overenskomst på arbejdsstedet:

 • Overarbejdsbetaling
 • Tillæg for arbejde aften, nat, weekend eller helligdage
 • Betalt fri på barnets første sygedag
 • Feriefridage
 • Betalt fri 24/12., 31/12., 01/05., 05/06.
 • Løn under barsel
 • Pension

Hvis du via aftale med din arbejdsgiver får ret til disse goder, skal du sikre, at det dokumenteres i din ansættelseskontrakt.

Artikler om ansættelse