Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger. I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager samt hvilke rettigheder du har.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Computerworld it-jobbank A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Computerworld it-jobbank A/S

Carl Jacobsens Vej 29-31, 2500 Valby

CVR-nr.: 26533880

Telefon: 70 22 93 00

E-mailadresse: kontakt@it-jobbank.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren:

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  • På telefon: 72 45 90 56

Brugerprofiler for arbejdsgivere

For at logge ind på Computerworld it-jobbank, skal du have en brugerprofil – det vi hos Computerworld it-jobbank kalder en virksomhedsbruger. For at vi kan oprette en bruger, skal vi som minimum bruge en e-mailadresse. Herudover kan vi knytte navn, firmanavn og telefonnummer til din brugerprofil, hvis du oplyser det.

Du skal være registreret som bruger for at kunne modtage annoncestatistik, det vi hos Computerworld it-jobbank kalder jobrapporter, ligesom du skal have en brugerprofil for at kunne få adgang til at anvende Computerworld it-jobbanks CV-database, indrykke annoncer hos Computerworld it-jobbank, bruge Computerworld it-jobbank QuickApply eller tilmelde en jobside til Computerworld it-jobbanks internetrobot. Du kan kun være bruger på et firma af gangen. Har du ikke en brugerprofil, opretter vi automatisk en profil til dig når der indrykkes annoncer.

Du kan godt påbegynde oprettelsen af en/flere af dine kolleger som brugere, ligesom en af dine kolleger kan påbegynde din oprettelse som bruger. Det sker ved at oplyse e-mailadresse, hvortil Computerworld it-jobbank efterfølgende sender en bekræftelses- og velkomstmail, hvorefter du/de selv (eventuelt) færdiggør oprettelsen af din/deres brugerprofil.

I forhold til sletning af virksomhedsbrugerprofiler, sletter vi blokerede brugere efter 5 år. Herudover sletter vi inaktive brugere efter 2 år. I det tilfælde forstås inaktive brugere som brugere der enten ikke er logget ind i løbet af to år, ikke har været annoncekontakt i løbet af to år, ikke har modtaget nogle rapporter (statistik) inden for to år, hvis e-mails er kommet tilbage i to år og ikke abonnerer på vores nyhedsbrev.

Hvis du ønsker at blive slettet fra vores database, kan du skrive til dpo@it-jobbank.dk, som kan oplyse dig om persondatareglerne og dine muligheder.

CRM-oplysninger

Så længe du har et igangværende kundeforhold med Computerworld it-jobbank, og er registreret som kontaktperson, opbevarer vi dine data i vores CRM-system med henblik på at servicere dig med vores løsninger/produkter samt lave og fakturere salg.

I den forbindelse opbevarer vi almindelige persondata som dit navn, din e-mailadresse, firmaadresse og telefonnummer inkl. din firmatilknytning.

Hvis dit kundeforhold med Computerworld it-jobbank afsluttes, eller vi bliver gjort opmærksom på, at du fratræder din stilling, opbevarer vi derefter dine data i 5 år + løbende år i henhold til de erhvervsretlige regler for bogføring og regnskab. Herefter bliver dine persondata anonymiseret, dvs. at telefonnummer/numre, e-mailadresse, personnavn og evt. personhenførbare noter slettes.

Hvis du ønsker at blive slettet fra vores CRM-database, kan du skrive til dpo@it-jobbank.dk, som kan oplyse dig om persondatareglerne og dine muligheder.

GetAccept (digital signatur)

Når du modtager en aftale/et tilbud fra Computerworld it-jobbank til din godkendelse, modtager du den via GetAccept. GetAccept er et e-signeringsprogram/-værktøj, hvorigennem man kan sende, se og godkende aftaler/tilbud med en digital signatur.

For at gøre aftalen juridisk bindende indsamler GetAccept, når du åbner aftalen/tilbuddet fra Computerworld it-jobbank, en række data, herunder persondata, i forhold til hvordan du interagerer med tilbuddet/aftalen fra Computerworld it-jobbank samt almindelige personoplysninger som personnavn, e-mail, telefonnummer og IP-nummer på dig/den der godkender aftale/tilbud. Persondata mv. trækker GetAccept fra Computerworld it-jobbanks CRM-system og de bliver altid behandlet i henhold til gældende regler, herunder reglerne for persondata.

Kundetilfredshedsundersøgelser (NPS)

Når du har lavet en handel med Computerworld it-jobbank, vil du nogle gange få en NPS-kundetilfredshedsundersøgelse fra Computerworld it-jobbank, hvor du får mulighed for at bedømme din oplevelse med os. Undersøgelsen bliver sendt via vores leverandør nps.today, og er baseret på den data vi har om dig i vores CRM-system, herunder almindelige personoplysninger som personnavn, e-mail og (firma) telefonnummer.

Resultatet af undersøgelsen bliver, via Computerworld it-jobbanks CRM-system, delt i Computerworld it-jobbanks salgsorganisation generelt og specifikt med din kontaktperson i Computerworld it-jobbank og dennes chef, så de kan kontakte dig, hvis din besvarelse leder til det.

Persondata bliver altid behandlet i henhold til gældende regler, herunder reglerne for persondata (GDPR). For denne specifikke undersøgelse gælder det, at persondata bliver totalt anonymiseret fra nps.today efter 3 års inaktivitet fra deltagere, eller efter senest 60 dage hvis Computerworld it-jobbank vælger at afslutte samarbejdet med nps.today. Opbevaring af data i Computerworld it-jobbanks CRM-system følger reglerne for det.

Kontaktformularer

Udfylder du en formular med henblik på at blive kontaktet af Computerworld it-jobbank, beder vi dig om dine kontaktinformationer (navn, telefonnummer og virksomhed). Vi behandler disse oplysninger med henblik på at kontakte dig telefonisk.

Bliver du kunde hos Computerworld it-jobbank – eller er du allerede kunde – gemmes oplysningerne fra formularen i vores CRM-system med henblik på at servicere dig med vores løsninger/produkter samt lave og fakturere Salg. Informationer i CRM-systemet slettes efter de regler der er beskrevet under afsnittet "CRM-oplysninger".

Samtykke til nyhedsbreve, undersøgelser, kampagner etc.

Tilmelder du dig nyhedsbreve etc. gemmer Computerworld it-jobbank din e-mailadresse og navn.

Er du registeret som kontaktperson i vores CRM-database, så knyttes tilmeldingen til de data der opbevares om dig i CRM-databasen.

Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbreve, undersøgelser, kampagner etc. ved at klikke på ”Afmeld” i bunden af mailen.

Computerworld it-jobbank bruger data fra tilmeldingen og de oplysninger, der er om dig i CRM-databasen, til at målrette indholdet i nyhedsbrevet, så det bliver så relevant for dig som muligt. Når du modtager nyhedsbreve o.l., registrerer vi, om du åbner mailen og hvornår (dato og tidspunkt) samt hvilke artikler du klikker på, og om det gøres fra en mobilenhed eller en browser, og operativsystem. Disse informationer benytter vi til at analysere, hvilke artikler du klikker dig videre til, og tilrettelægger på denne baggrund fremtidige nyhedsbreve ud fra dette, fx i hvilken rækkefølge historierne skal præsenteres i nyhedsbrevet. Formålet er at kunne levere nyhedsbrevet og bringe nyheder, der er så relevante som muligt samt at markedsføre Computerworld it-jobbanks undersøgelser, events mv.

Dine data vil blive opbevaret af Computerworld it-jobbank A/S, og vores leverandør af e-mailudsendelsessystemet, e-Marketeer.

Download af rapporter og analyser

Downloader du en rapport eller analyse beder vi dig i nogle tilfælde om dine kontaktinformationer (e-mailadresse, navn, telefonnummer, jobtitel og virksomhed). Vi behandler disse oplysninger med henblik på at kontakte dig telefonisk til en dialog omkring den erhvervede rapport.

Deltagelse på arrangementer

Når du tilmelder dig et arrangement eller webinar indsamler Computerworld it-jobbank oplysninger om din deltagelse i form af dine kontaktinformationer (eksempelvis e-mailadresse, navn og telefonnummer). Vi behandler disse oplysninger med den primære interesse at kunne registrere deltagerne, administrere arrangementet samt udsende relevant materiale, evalueringsskemaer mv.

Kontaktinformationerne opbevares i tilmeldingssystemet i 5 år + indeværende år, hvorefter de slettes.

Det kan endvidere forekomme, at der bliver taget situationsbilleder under arrangementet til brug for Computerworld it-jobbanks egne medier fx nyhedsbreve og sociale medier. Ved deltagelse i webinar/hybridmøde optages arrangementet, og hvis du selv vælger at deltage med mikrofon/video, skal du være opmærksom på, at du indgår i videoen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret den 09.03.2023.