Betingelser for brugere - gyldig før den 28. maj 2018

På denne side kan du se betingelserne for brugen af it-jobbank.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er:
it-jobbank A/S
Islands Brygge 57
2300 København S
Danmark
E-mail: support@it-jobbank.dk
CVR-nr. 26533880

Indsamlingen af oplysninger på it-jobbank sker inden for rammerne af den gældende lovgivning.

it-jobbank CV-database

Når du opretter og indtaster et CV i vores CV-database, vil CV'et og dine oplysninger blive registreret og opbevaret. I den forbindelse behandler it-jobbank, som dataansvarlig, dine personoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, jobhistorik, cookies og IP-adresse mv.

Formålet med registreringen er naturligvis at virksomheder, der er interesseret i din arbejdskraft, vil kunne kontakte dig gennem it-jobbanks CV-database.

Personlige oplysninger, der potentielt kan identificere dig (e-mailadresse, navn, adresse, telefonnummer og foto) er som udgangspunkt ikke tilgængelige for virksomhederne. Du skal derfor være opmærksom på, at du ikke bør skrive oplysninger, der kan identificere dig i andre felter end de dertil angivne.

Virksomhederne kan læse og søge i de relevante kvalifikationsmæssige oplysninger, så de kan afgøre, om du er interessant for dem. Hvis virksomheden ønsker at komme i kontakt med dig, så vil du få en meddelelse herom via it-jobbank. Hvis du er interesseret, kan du selv vælge at indlede en dialog og derved frigive din identitet. I så fald bliver virksomheden selvstændigt dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, og it-jobbank er ikke længere ansvarlige for den pågældende virksomheds selvstændige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke er interesseret i henvendelsen kan du afslå kontakten og forblive anonym.

it-jobbank registrerer hvilke arbejdsgivere og rekrutteringsfirmaer, der læser og kontakter hvilke CV'er, og alle mails der sendes gennem systemet registreres. CV-databasen indeholder endvidere en facilitet, hvor rekrutteringsfirmaer og vikarbureauer har mulighed for at skrive kommentarer og noter til CV'erne til egen intern brug. it-jobbanks egen rekrutteringsafdeling kan også skrive kommentarer og noter til CV'erne.

it-jobbank online ansøgninger

Hvis du ansøger en stilling via vores system til online ansøgninger, gælder følgende for behandling af dine personoplysninger.

Det er alene de personoplysninger du har indtastet i ansøgningsformularen, og de dokumenter, du har vedhæftet, som registreres. Du bør kun afgive personoplysninger, som er relevante i forhold til jobprofilen og som efterspørges i stillingsopslaget.

Formålet med at indsamle personoplysninger er at vurdere og kontakte kandidater, som er interesserede i og kvalificerede til nuværende eller kommende ledige stillinger. Dog anvendes oplysninger om køn og fødselsdato alene til statistiske formål. Vi gemmer også historik over hvilke job du har søgt.

Hvis du vil redigere eller fjerne noget, kan du når som helst gå ind i på Mit it-jobbank ved hjælp af dit brugernavn og adgangskode. Bemærk, at ændringer eller sletning af data under en allerede iværksat rekrutteringsproces, og i et vist tidsrum efter afslutning af processen, muligvis ikke er tilladt af retlige årsager. I dette tilfælde vil vi efter anmodning informere dig om, hvornår dine data kan slettes eller ændres.

Personlige oplysninger i din ansøgning vil blive behandlet fortroligt og benyttes udelukkende af den/de personer som deltager i rekrutteringsprocessen. Det er således kun it-jobbank og den virksomhed der søger en medarbejder, der har adgang til dine oplysninger i forbindelse med din online ansøgning samt CV.

Desuden vil it-jobbank have mulighed for at kontakte dig på et senere tidspunkt, hvis vi vurderer din profil og kvalifikationer passer til andre ledige stillinger. Du bliver kontaktet via e-mail eller telefon og præsenteret for den ledige stilling.

Generelt om personoplysninger

Følsomme oplysninger

Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger på it-jobbank. Den slags oplysninger har vi nemlig ikke lov til at registrere og hvis vi bliver bekendt med at de findes, så vil vi fjerne dem.

Hvor gemmes dine oplysninger?

Når it-jobbank er dataansvarlig for dine personoplysninger, gemmes oplysningerne i it-jobbanks systemer, som udbydes af Jobindex A/S, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg, Danmark. Serverne står i et af Itadels datacentre i Danmark.

Når andre virksomheder er selvstændigt dataansvarlige for dine personoplysninger, fx ved virksomhedens brug af CV-database eller online ansøgninger, opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med den enkelte virksomheds persondatapolitik.

Videregivelse af oplysninger

it-jobbank videregiver i visse tilfælde de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan blive videregivet til: (i) virksomheder som benytter vores tjenester, herunder CV-database og online ansøgninger til rekruttering; eller (ii) leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, leverancetjenester og finansielle institutioner); eller (iii) i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden; eller (iv) hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, og i forbindelse med brug af vores produkter eller lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger.

Indsigt i dine oplysninger

Du kan altid se og rette dine oplysninger ved at logge ind og vælge de relevante menupunkter. Hvis du har brug for hjælp kan du kontakte it-jobbank via support@it-jobbank.dk.

Vi forbeholder os retten til at ændre i dine indtastede oplysninger i tilfælde af vi bliver opmærksomme på at dit CV indeholder ukorrekte eller ulovlige oplysninger. Dette vil dog ikke forekomme normalt og vi vil meddele dig sådanne ændringer.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som it-jobbank behandler om dig, kan du rette henvendelse til os på ovenstående e-mailadresse.

Efter persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Sletning af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i vores system så længe vi har et konkret, sagligt formål med dette, og opbevarer også dine personlige data ved udløb af en specifik ansøgningsprocedure, så du automatisk kan komme i betragtning ved fremtidige ledige stillinger.

De dokumenter du har uploadet i vores system til online ansøgninger, så som CV, ansøgning, anbefaling m.v., slettes 12 måneder efter afslutning af rekrutteringsprocessen. Din e-mailadresse og navn vil forblive registreret i systemet, såfremt der er behov for at kontakte dig på senere tidspunkt.

Vi sletter automatisk alle dine oplysninger når du ikke længere aktivt benytter it-jobbanks tjenester.

Du kan til enhver tid slette dine oplysninger ved at logge ind og vælge den relevante funktion eller ved at henvende dig skriftligt til databehandleren. Hvis du ønsker at vi sletter alle de registrerede oplysninger, så skal du slette hele din brugerprofil og ikke kun CV'et. Derefter opbevarer vi kun de personoplysninger, som vi måtte være forpligtet til efter gældende ret.

Statistik

Der indsamles anonymiserede data om din brug af it-jobbanks tjenester. Dette sker udelukkende til statistiske formål og for at forbedre vores service. Disse anonymiserede data kan ikke henføres til dig

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi og tredjeparter sætte cookies på dit terminaludstyr. Brug af cookies kan medføre behandling af dine personoplysninger.Læs mere i vores Cookie- og privatlivspolitik.

Datasikkerhed

Du kan have fuld tillid til, at vi beskytter dine personoplysninger. Vores mål er at tilbyde dig som bruger, en tjeneste, der er sikker og uden risiko. Vi gør vores yderste for bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed.

Vi anvender forskellige metoder, såsom kryptering (SSL), firewalls, software som registrerer illegal indtrængen i systemet samt manuelle sikkerhedsprocedurer, der medvirker til at beskytte dine personlige oplysningers nøjagtighed og sikkerhed samt til at forhindre ikke-autoriseret adgang eller forkert brug af tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder os ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål.

Kontakt og klagevejledning

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, eller har du klager, er du velkommen til at kontakte os. Skriv til support@it-jobbank.dk eller kontakt os på telefon 70 22 93 00.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk.