Informationssikkerhedspolitik

Computerworld it-jobbank har besluttet sig for et sikkerhedsniveau, der er afstemt efter risiko og væsentlighed samt overholder lovkrav og indgåede aftaler, herunder licensbetingelser. Anvendelse af informationer og informationsaktiver er underkastet standarder og retningslinjer.

Computerworld it-jobbank iværksætter og opretholder en række organisatoriske, administrative og it-mæssige foranstaltninger for at undgå, at oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger.

Sikkerhedsforanstaltningerne beskrevet i dette dokument opretholdes altid.

Instruktion af medarbejdere

Computerworld it-jobbank instruerer de relevante medarbejdere om god databehandlingsskik og arbejdsgange samt sikrer, at medarbejderne er orienteret om deres tavshedspligt.

Adgangsstyring og administration af brugeradgang

Adgangen til personoplysningerne er begrænset til de medarbejdere, som har et arbejdsbetinget behov for at kunne behandle personoplysninger. Kun de personer, der er autoriseret hertil, får adgang til personoplysningerne.

Computerworld it-jobbank fører en liste over autoriserede medarbejdere med angivelse af hvilken type adgang, autorisationen dækker. Listen over autoriserede medarbejdere opdateres løbende. Ved ophør af en medarbejders ansættelsesforhold spærres eller nedlægges medarbejderens brugeradgang straks.

Fysisk sikring

Computerworld it-jobbanks lokaler er beskyttet af fysiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang. Driftsafviklingen foregår fra lokaler, som er beskyttet mod skader forårsaget af fysiske forhold som fx brand, vandskade, strømafbrydelse, tyveri eller hærværk.

Netværks- og kommunikationssikkerhed

Computerworld it-jobbank benytter firewalls til beskyttelse af systemer og netværk. Der benyttes endvidere kryptering til beskyttelse af informationer, når disse transmitteres over internettet.

Driftsprocedurer og ansvarsområder

Computerworld it-jobbank benytter et markedsledende antivirus-produkt til beskyttelse mod skadelig software på alle Windows-baserede PC’er og servere. Med passende mellemrum foretager Computerworld it-jobbank sikkerhedskopiering af konfigurationsfiler og data og periodisk testes, at data kan genskabes fra sikkerhedskopier.

Der foretages logning af alle relevante hændelser i systemerne. Logningen har fokus på brugernes handlinger, opståede fejl samt informationer, der kan bruges til at diagnosticere problemer.

Computerworld it-jobbank fører desuden en detaljeret persondatalog over hvilke personer, der har set andre personers personoplysninger samt hvilke personoplysninger.