Hver femte er in­ter­es­se­ret i en kort ar­bejds­u­ge og løn­ned­gang

En fire dages arbejdsuge har været på erhvervslivets agenda og læber siden midten af tierne. Derfor var det nærliggende at afdække de danske it-professionelles lyst til en kort arbejdsuge.

Interessen for en fire dages arbejdsuge er stor. Flest er interesserede i samme arbejdsmængde på færre timer – til samme løn. Det stiller krav til både leder og medarbejder, idet effektiviteten skal højnes, hvis denne model skal opnås. Noget, der ikke sker fra dag til dag, men ved betydelige ændringer i arbejdsgange, der ikke stiller skarpt på, hvor meget vi arbejder, men hvordan tiden bruges.

Flere er også interesserede i at fordele eksisterende antal arbejdstimer på fire dage, dvs. fire længere arbejdsdage, mens knap hver femte er interesseret i at gå ned i både timer og løn. Om det bunder i et brændende ønske om den fleksibilitet, som en kort arbejdsuge skaber, kan vi kun gisne om, da både højt- og lavtlønnede har samme interesse i netop denne model.