Mere end hver anden danske it-udvikler tjener mere end 57.000 kroner om måneden

Få et overblik over, hvad danske udviklere tjener, og se hvor meget de forventer at stige i løn ved næste lønsamtale.

Sammen med Computerworld spurgte vi mellem december 2023 og januar 2024 mere end 1.850 danske it-ansatte om deres lønninger, forventninger og prioriteter.

Tallene fra den store undersøgelse giver et højaktuelt og klart billede af de ansattes løn- og arbejdsforhold samt et indblik i, hvor og hvor store forskelle der er inden for de samme jobkategorier.

En af disse kategorier er de danske software- og webudviklere.

Tallene viser blandt andet, at lidt mere end seks ud af 10 tjener 57.000 kroner om måneden eller mere.

Så meget tjener de danske udviklere

Tallene fra den store lønundersøgelse viser, at den største gruppe danske software- og webudviklere får mellem 57.000 og 66.999 kroner i lønposen om måneden – inklusive pension.

Denne gruppe udgør en tredjedel af de adspurgte.

Lige efter følger gruppen af udviklere, der tjener mellem 47.000 og 56.999 om måneden, der udgør en ud af fem af de adspurgte.

Samtidig viser tallene fra undersøgelsen også, at mere end seks ud af 10 danske udviklere tjener mere end 57.000 kroner om måneden.

Det drejer sig helt præcis om 61 procent af de adspurgte software- og webudviklere.

De højestbetalte udviklere, der tjener 97.000 kroner eller derover, udgør fire procent af de adspurgte.

Ser man i den anden ende af tabellen, så finder man ud af, at 11 procent af de adspurgte, tjener under 47.000 kroner om måneden.

Andelen af udviklere, der tjener under 27.000 kroner udgør i den forbindelse fem procent.

Forventninger til næste lønforhandling

Undersøgelsen viser også, hvor meget de danske it-ansatte forventer at stige i løn ved den næste lønforhandling.

Og her kunne noget tyde på, at de danske udviklere ikke forventer de helt store lønstigninger.

I hvert fald svarer 45 procent af de adspurgte, at de forventer en stigning på mellem en til tre procent, mens 14 procent slet ikke forventer en lønstigning. Samtidig forventer en enkelt procent at gå ned i løn.

Slår man tallene sammen, så betyder det, at knap seks ud af 10 danske it-arkitekter højest forventer at stige tre procent i løn.

32 procent forventer dog en lønstigning på mellem fire og seks procent.

Sammenlagt forventer ni procent af denne faggruppe mere end syv procent i lønstigning.

Derved stemmer gruppens forventninger ganske godt overens med forventningerne på tværs af alle kategorier, hvor 40 procent forventer en stigning på mellem en og tre procent, mens 29 procent forventer en stigning på mellem fire til seks procent.

Vil du have mere viden?

Du kan hente alle vores rapporter om Danmarks it-professionelle ved at klikke nedenfor.