Job som CRM-konsulent

Begrebet Customer Relationship Management (CRM) indgår i mange, især private, virksomheders ordbog. Grundlæggende indbefatter det systemer, der kan indsamle og behandle information om en virksomheds kunder. Formålet er bedre at kunne servicere, sælge eller tilpasse løsninger til virksomhedens kunder med henblik på at fastholde dem.

Systemer

Blandt de mest kendte udbydere af CRM-systemer er giganterne SAP, Oracle Oracle og Microsoft, som tilsammen sidder på ca. 30% af det globale marked for CRM-løsninger. Mange CRM-konsulenter vælger derfor også at kvalificere sig i disse firmaers software. Sociale medier som Facebook, Twitter og Trustpilot bliver også i højere grad et vigtigt redskab til kundedialog, og dermed er de også blevet medier som en CRM-konsulent bør have indsigt i.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne for en CRM-konsulent indbefatter som regel en dialog med indkøberen af et system for at fastlægge de behov og den strategi virksomheden har for at skulle servicere deres kunder. På baggrund af dette bliver der udarbejdet en kravspecifikation hvorfra CRM-konsulenten kan vurdere, om der skal designes et nyt CRM-system, eller om en eksisterende løsning kan tilpasses til kundens behov. Det sidste, og ofte afgørende, skridt er at bistå implementeringsprocessen, hvor systemet bliver evalueret og tilpasset i praksis indtil det lever op til virksomhedens behov og krav.

Uddannelse og løn

Der findes mange uddannelsesveje til arbejdet som CRM-konsulent, da beskrivelsen mere henviser til en kompetence end en decideret jobtitel. Som konsulent med arbejdsopgaver indenfor CRM-branchen vil din løn typisk variere mellem 30- til 50.000 kr. om måneden afhængigt af erfaring, anciennitet og jobbeskrivelse. Mindre konsulentopgaver vil ofte blive aflønnet på timebases for mellem 800-1.400 kr.

Find job som CRM-konsulent. Opret et CV hos it-jobbank, hvor virksomhederne har mulighed for at læse det, og kontakte dig hvis de finder din profil spændende. Du har også mulighed for at oprette en Jobagent, som gør at du modtager de nyeste job, der matcher dine kvalifikationer først.