Job som løsningsarkitekt

Som løsningsarkitekt vil du typisk indgå i udviklingen af software, og i mange tilfælde vil det være projekt baseret udvikling. Din rolle med henblik på udviklingen er forståelse og analyse af brugernes behov, de forretningsmæssige krav og de nuværende processer i en given virksomhed, eller afdeling.

Ud fra kravene skal der udarbejdes et dokument/retningslinjer, som projektet skal følge. Dokumentet kan indebære funktionelle krav, design krav, proces modeller, m.m. Dokumentet kan gøre arbejdet meget lettere for dem som skal udvikle softwaren, da det oftest præcisere kravene ned til mindste detalje.

Projektlederen er også meget afhængig af løsningsarkitektens arbejde, da det kan hjælpe vedkommende til at estimere både tid og budget for et projekt. Udover førnævnte personer spiller retningslinjerne en stor rolle for alle projektdeltagere, da det er med til at skabe en fælles vision om hvilken vej projektet skal gå, og hvad det endelige mål for projektet er. Du skal med andre ord være bindeled mellem mange forskellige personer, og afdelinger som afhænger af dit arbejde.

For at besidde rollen som it-arkitekt skal du have en god forståelse for både it og forretning. De tekniske kompetencer er vigtige da du skal forstå muligheder, og begrænsninger ved en given teknologi.

Det kan eksempelvis være ved integrationsprojekter, hvor det er vigtigt du kan se hvilke udfordringer der vil være ved at integrere med en eksisterende teknologi. Din forretningsmæssige forståelse er vigtig da du skal kunne sætte dig ind i virksomhedens arbejdsprocesser, og forståbrugernes behov på kryds og tværs af afdelinger. Du skal være en god kommunikator fordi du internt og eksternt vil være nøglepersonen til at indsamle oplysninger, og levere disse videre blandt mange forskellige personer. Det kan være en fordel at have ekspertise indenfor et bestemtområde, som f.eks. ERP, integration eller cross-platform løsninger.

Hvordan kommer jeg igang?

Der er mange indgangsvinkler til job indenfor løsningsarkitektur. Mange opbygger ekspertise indenfor enten det tekniske område, eller det forretningsmæssige som f.eks. software udvikler, it-konsulent, eller forretningskonsulent. Med tiden vil mange være i stand til at dække over begge områder, og dermed være i stand til at besidde rollen som løsningsarkitekt. Har du endnu ikke erfaring med forretning og it har du mulighed for at uddanne dig, hvor der lægges vægt på begge områder. På henholdsvis CBS, AU og ITU kan du tage en bachelor som kombinerer områderne handel og it. På CBS og AU hedder uddannelsen HA.it, og på it-universitetet, Global Business Informatics. Indholdet i uddannelserne vægter mellem den teoretiske forståelse, samt praktisk erfaring fra organisationer og virksomheder. Når du har afsluttet den 3-årige bachelor har du mulighed for at specialisere dig indenfor et specifikt område på en lang række kandidatuddannelser.

Find løsningsarkitektjob nu

Hvis du gør karriere indenfor løsningsarkitektur har du mulighed for at oprette dit CV hos it-jobbank, hvor virksomheder fra hele it-branchen har mulighed for at læse det, og kontakte dig hvis de finder din profil spændende. Du har også mulighed for at oprette en Jobmail, som gør at du modtager de nyeste it-jobopslag, der matcher dine kvalifikationer først.