Fra HR til IT – der er slet ikke så langt

Man kan sagtens ende som IT-projektleder, selvom man starter i en helt anden rolle i virksomheden.

Artiklen er skrevet til Computerworld it-jobbank af Kira Vesterholdt, Tekstsnedkeriet


Faktisk kan det være den helt rigtige vej frem, hvis virksomheder over hele Danmark skal have kvalificerede medarbejdere til at udfylde de omkring 23.000 stillinger, hvortil der ifølge vurderinger vil mangle IT-professionelle om 8 år.

En ekstra gevinst ved at se ud over de traditionelle profiler er mere diversitet og mangfoldighed på arbejdspladsen – et område med øget opmærksomhed i en lang række brancher. Med god grund.

Mød Sofie, som har taget skridtet

Hvis du læste vores artikel i Politiken for nylig, har du allerede mødt Sofie Vincentz Vedtofte. Hun kan netop fremhæves som et stjerneeksempel på en medarbejder, som startede sin karriere ét sted i organisationen – og nu skaber værdi med sin viden og åbne tilgang i en helt anden rolle.

Hun er nemlig en del af Udviklingsafdelingen i Jobindex-koncernen, hvor hun fungerer som et vigtigt bindeled mellem IT-organisationen og forretningen.

”Jeg får et kæmpe kick, når der har stået 3 enormt dygtige udviklere og kigget på koden – og jeg så, uden at komme helt ned i det tekniske, gennemskuer noget, de ikke ser. Det er fedt! Og det er gigafedt at komme rundt og snakke med forretningen og tolke på, hvad det egentlig er, de efterspørger,” fortæller Sofie om sin rolle som IT-projektleder.

Man skal turde følge sin nysgerrighed

For at forstå hvordan Sofie har bevæget sig fra den ene rolle til den anden, tager vi et smut tilbage til studietiden og en udvikling, som ifølge Sofie selv er baseret på en række tilfældigheder – men også i høj grad på, at omgivelserne har pustet til de gløder, der har ulmet hos hende.

Da Sofie som sproglig student søgte ind på Almen Erhvervsøkonomi og Virksomhedsledelse på CBS, var det med idéen om, at hun skulle være revisor. For hun kunne godt lide den verden, hvor man lægger 2 og 2 sammen og står tilbage med et klart facit med streg under.

I løbet af sin uddannelse bevægede Sofie sig dog mere over mod HRM-delen. Men hvor hun før satte pris på de klare regnestykker, begyndte hun nu at stille spørgsmålstegn ved kassetænkningen. Og ved ledelsesfag, som var meget teoretiske og fokuserede meget lidt på det enkelte individ.

Det førte til et bachelorprojekt om mangfoldighedsledelse og et speciale med fokus på talentudvikling. Der lærte hun noget af det, som hun sætter i spil i dag, når det kommer til samarbejde på tværs af funktioner. Hun lærte om, hvordan kombinationen af forskellige baggrunde, køn, aldre og uddannelser gør noget rigtig interessant for samspillet.

”Uanset om man kan sammen eller ikke kan sammen, så sker der noget, når man sætter forskellige typer i samme rum. Om vi vil det eller ej, så gør det noget ved os, når vi møder personer, som har en holdning, der er anderledes. Det rumsterer i baghovedet, og tit rykker det ved noget i os – både personligt og i forhold til den konkrete opgave,” som Sofie formulerer det.

Høst gevinsten ved at lade medarbejderne vokse sammen med organisationen

Heldigvis har Sofie fundet sig godt til rette i en kultur, hvor netop forskellighed bliver værdsat. I Jobindex er hun blandt andet gået fra rollen som rekrutteringskonsulent til rollen som processpecialist. Hun mener selv, at det skete til dels på grund af kulturen og nogle af de dygtige kolleger, hun har været omgivet af gennem årene.

”Det har hjulpet, at andre har belyst den nysgerrighed og interesse, jeg har haft. Nogle gange har de set ting i mig, som jeg ikke selv har set som noget, jeg skulle dyrke noget mere – men som har ledt mig derhen, hvor jeg er nu,” uddyber Sofie.

Udviklingen er sket gradvist. For i takt med at Sofie tog over på nogle af processerne i rekrutteringsafdelingen og var med til at optimere det, hun selv arbejdede med i hverdagen, voksede virksomheden. Der opstod på et tidspunkt et øget behov for medarbejdere, som kunne træde ud af de enkelte forretningsenheder og i stedet kigge på processer på tværs af organisationen.

Da afdelingen Forretningsudvikling blev etableret i 2018, var Sofie med fra start. Igen føler Sofie, at det var kolleger omkring hende, som så – og satte pris på – hendes systemforståelse og evne til at indgå i dialog på tværs af organisationen, der ledte hende i den retning.

Det kræver mod at kaste sig ud på dybt vand

Det har dog ikke altid være nemt at bevæge sig længere ind i IT-verdenen. For det kræver sit at finde fodfæste blandt specialiserede udviklere, som kan dykke helt ned i koden og hurtigt kan tale hen over hovedet på de fleste i forretningen.

”Det er super spændende og mega angstprovokerende at kaste sig ud i noget nyt, hvor jeg også selv skal tage teten og finde min plads. Tanken om at jeg jo er uddannet til noget helt andet, dukker da stadig op i baghovedet. Jeg har skulle lande i det og også turde stille de dumme spørgsmål,” forklarer Sofie.

Men netop det med at turde at stille spørgsmål kan meget vel være vejen frem. For samarbejdet med specialisterne er noget af det, Sofie sætter størst pris på i sit arbejde. Den daglige dialog med kolleger, som ved en masse om noget helt specielt, udvider ordforrådet og rykker ved forudindtagede meninger om, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre.

Åbenhed og nysgerrighed går begge veje

I dag er Sofie blevet mere dus på IT-terminologien, og hendes bevidsthed om, at forskellige grene af forretningen udtrykker sig forskelligt, hjælper hende med at kommunikere endnu bedre. I den sammenhæng er netop hendes alternative baggrund en styrke, fordi den giver hende en unik evne til at oversætte begreber og danne bro mellem de forskellige afdelinger, hun har været en del af – såvel som til resten af forretningen.

”For mig er det en kæmpe gave, når begge sider af bordet er lydhøre og åbne. Og når jeg kan bruge min viden og erfaring til at oversætte behov og spørgsmål mellem forskellige forretningsgrene, fordi jeg gennem mit samarbejde med fx IT-afdelingen har fået et større ordforråd og en bredere forståelse,” slutter Sofie.

For at medarbejdere kan bevæge sig fra den ene gren til den anden, kræver det måske netop det, som Sofie lærte under sin uddannelse.

At vi ser ud over stereotyperne og i stedet sætter spot på mangfoldighed og talentudvikling i en kulturel og organisatorisk kontekst. At vi accepterer og værdsætter kolleger, som bringer noget nyt til teamet på lige fod med dem, som lægger grundstenen med deres unikke faglighed.

For hvis man kigger mere på individer og mindre på uddannelser og titler, er der pludselig ikke så langt fra HR til IT.