It, in­nova­tion og grøn om­stil­ling – kender du Andel?

Hos Andel arbejder man for en grøn og digital fremtid.

Annonceindlæg af Andel


Derfor spiller koncernen en aktiv rolle i den grønne omstilling ved bl.a. investeringer i produktion af vedvarende energi, ladeinfrastruktur til elbiler og visionære energiløsninger.

Bag alle de visionære løsninger står blandt andet en innovativ it-afdeling. For det gælder om hele tiden at tænke nyt, når man vil skabe en mere bæredygtig forretning, der værner om både planeten og menneskelige ressourcer.

Når faglig interesse og passion går op i en højere enhed

En af it-kollegerne er Troels Christensen. Han startede i Andel i april 2022 som product owner, og i oktober 2022 fik han rollen som afdelingsleder for Digital Innovation – en helt ny afdeling, som i dag består af 10 kolleger.

For Troels har it-projekterne, ligesom bæredygtighedsagendaen, altid fyldt meget. Fra han som barn fik sin første computer (hvor Windows måtte geninstalleres et utal af gange, fordi han havde været inde og pille ved alt muligt, som han selv formulerer det) og til hans professionelle virke, hvor it har været en gennemgående faktor.

Derfor var der heller ingen tvivl, da han læste jobannoncen til sin nuværende stilling. Beskrivelsen ramte spot on i forhold til hans faglighed og personlige interesse for både it og det bæredygtige. Og så hjalp det kun, at han i forvejen havde et indtryk af Andel som en sund virksomhed med rigtig gode værdier i forhold til at tænke på miljøet.

“Andels værdier er helt i tråd med, hvad jeg går op i. Det her med at vi ikke bare leverer en masse snak om at gøre noget i forhold til den grønne omstilling. Det her er rent faktisk et energiselskab, hvor vi gør noget helt konkret med vores produkter og løsninger,” uddyber Troels

Digital innovation – der er brug for forskellige kompetencer

Kombinationen af it og bæredygtighed lagde altså kimen til den afdeling, som Troels i dag er leder for. Teamet i Digital Innovation arbejder med alt fra UX og servicedesign til mere klassisk it-udvikling. På tværs af teamet har de fokus på bl.a. AI, machine learning, IOT og VR.

Et andet vigtigt tema er fleksibilitet i elnettet. Det handler i praksis om at udvikle softwareplatforme og finde gode løsninger til, hvordan man i fremtiden skal balancere forbrug og produktion, når der fx kommer endnu flere elbiler eller varmepumper.

De arbejder med agile principper og tilpasser metoderne, hvor det giver mening. For det gælder i bund og grund om at løse opgaven bedst muligt. Som Troels forklarer:

”Vi dækker nye teknologier, der popper op forskellige steder, bl.a. fra universiteterne, i forskningssammenhænge og i markedet. Det kræver, at vi er opsøgende, at vi har dygtige udviklere, og at vi har lidt forskellige profiler, som er kreative.”

Styrken i forskellighed og et tårnhøjt vidensniveau

Faktisk har Troels ikke selv en it-udviklerbaggrund. Han er cand.mag. fra Aalborg Universitet med en kandidatgrad i Marketing, Communication and Consumption. Så for ham er it-delen nærmest udelukkende interessedrevet. Det er noget, han har tillært sig, interesseret sig for gennem mange år og fået erfaring med gennem tidligere jobs.

Og netop hos Andel er der rig mulighed for at følge sine passioner og bygge videre på sin erfaring.

”Man kommer ind i en virksomhed med ekstremt meget viden. Der er mange seniorprofiler, som har et enormt højt videns- og intelligensniveau. Og så er de passionerede omkring det, de gør, og åbne over for nye input. Det smitter!” fortæller Troels begejstret.

En kultur, der er værd at værne om

Ifølge Troels er der i Andel en helt særlig måde, hvorpå man hilser på hinanden og anerkender hinanden.

”Man mærker en hjertevarme. Det er uanset, hvor man bevæger sig hen i organisationen. Der er ikke sådan nogle sololøbere. Det synes jeg ikke, man ser. Man kan altid spørge om hjælp, og man får hjælp.”

Der er plads til alle typer i Andel, og der er stor respekt for forskelligheder. Fra dem med iværksættertrang til dem, der skaber forbindelserne, og dem, der har allerstørst fokus på at kode og arbejde struktureret. Det vigtigste er, at man er passioneret omkring det, man laver.

Derfor arbejdes der med en ledelsesstil, hvor man tager udgangspunkt i det enkelte individ. Hvor udviklingssamtalerne handler om, hvad man interesserer sig for, og hvor man gerne vil hen. Det skaber rigtig gode muligheder for at udfolde sig på tværs af virksomheden.

Som Troels formulerer det, så gror man altså ikke fast. Man kan sagtens være fleksibel og flytte sig rundt i afdelingerne og fx bruge et halvt år på et projekt i et andet team.

”Vi bruger rigtig meget tid på medarbejderudvikling og videreuddannelse, og vi deler også ressourcer på tværs af teams. Uanset om du er 25 eller 60, kan du få nye udfordringer, så du bliver ved med at holde dig up-to-date.”

Tillidsbaseret arbejdstid giver frihed og engagement

Netop idéen om at holde sig opdateret, så man kan levere mange år ud i fremtiden, gennemsyrer arbejdskulturen. Samtidig er der kultur for, at man i høj grad tilrettelægger sin egen dag og arbejder hjemmefra et par gange om ugen – det er en del af det, som Andel kalder tillidsbaseret arbejdstid.

”Jeg har ikke talt timer, siden jeg startede i Andel, og jeg har ikke aftenarbejde – hvilket er ekstremt fedt, fordi jeg har små børn. Jeg har ikke spekuleret på, om jeg nu lever op til mine 8 timer lige den dag. For vi tænker i opgaver og leverancer, ikke i tid,” forklarer Troels

Det samme gælder for kollegerne bredt i organisationen, og der er stor forståelse for, at man værner om sin fritid. For som Troels udtrykker det, skal man også investere i sig selv for at have et godt arbejdsliv.

“Jeg synes, det er ret nødvendigt og flot, at man prioriterer mennesker før profit – at man prioriterer planet og menneske så højt. Det mærker man helt klart skinne igennem. Både i den kollegiale sammensætning og i den måde, man går til hinanden på.”

Det handler om at lægge et andet fokus

Den beskrivelse bliver underbygget af Simone Kenhof, som arbejder i Kultur og Arbejdsglæde (HR). Ifølge hende er netop balance og det gode arbejdsliv noget, der bliver lagt meget vægt på i hele organisationen.

”Vi tror på, at det gode arbejdsliv er selve kilden til, at vi kan få leveret det gode stykke arbejde. Derfor passer vi på hinanden. Du får fx ikke ekstra stjerner på skuldrene hurtigere ved at sidde til kl. 20 hver aften. Tværtimod har du nogle kolleger og en leder, der siger, at nu skal du lukke computeren, gå hjem og holde fri.”

Et Andel i bevægelse – vil du med på rejsen?

Det er ingen hemmelighed, at Andel forventer at byde velkommen til en del nye it-kolleger i 2023. Der skal bl.a. gennemføres et ambitiøst SAP-projekt, hvor platformen bliver opdateret til det nyeste markedssvarende. Der bliver hele tiden arbejdet med at udvikle portaler og apps til kunderne. Og så er der den med, hvordan VR kan spille en faktor i fremtidens energiløsninger.

Det er heldigvis ikke kun i Digital Innovation, at der tænkes nye måder at løse problemstillinger på. Bredt i it-afdelingen bliver der sideløbende med udvikling, drift og vedligehold tænkt i, hvordan man kan løse problemstillinger anderledes. Derudover er der masser af muligheder hos datterselskabet Watts, der også arbejder med innovative tiltag inden for nye teknologier til energiforbrug og -produktion.

Vil du arbejde hos Andel?

Hvis du er på udkig efter spændende udfordringer og meningsfulde projekter, bør du holde øje med Andels karriereside, hvor alle deres ledige stillinger bliver slået op.

Se aktuelle ledige stillinger hos Andel