EPICO søger freelance SAP-kon­su­len­ter


Hos EPICO ser vi et stigende behov for freelance SAP-konsulenter og søger lige nu dig, som har dokumenteret erfaring inden for SAP (S4/HANA). Har du specialist-erfaring inden for udvalgte områder og/eller dokumenteret erfaring inden for energi og forsyning, vil det være et plus.

Projekterne varierer, men vi ser gerne, at du kan dække ét eller flere af nedenstående områder:

 • Varetagelse af opgaver inden for: Konfiguration, tilpasning, IT-udvikling, test, vedligeholdelse og driftsstøtte.
 • Indgå i kundernes udviklingsteams og bistå med specialistkompetencer, herunder indgå i DevOps-team.
 • Varetage opgaver med driftsstøtte til og vedligeholdelse af IT-systemer, integrationer, services samt sikkerheds- og infrastrukturkomponenter.

Vores kunder søger flere forskellige profiler, men vi ser gerne, at du kan se dig selv i ét eller flere af nedenstående områder:

 • Du kan have arbejdet i roller som projektleder, forretningskonsulent, arkitekt, udvikler, tester på store SAP-implementeringer og/eller opgraderinger.
 • Du har dybdegående kendskab til ét eller flere områder inden for SAP, har dokumenteret erfaring og kan vise gode resultater inden for dit specialistområde.
 • Du har varetaget opgaver i spændingsfeltet mellem løsning, forretning og teknik.
 • Du er god til at kommunikere og sikre forventningsafstemning på dine projekter, og du forstår at have dine stakeholdere med dig.
 • Du har dybt domænekendskab til de forretningsområder, som SAP understøtter, og kan i øjenhøjde drøfte centrale, forretningsmæssige emner såsom forretningsgange, processer, beregninger m.v.
 • Du har kendskab til kodestandarder, principper for opsætning og anvendelse af SAP og kan løse de mest komplekse opgaver, gerne selvstændigt, men også som en del af et agilt team med anvendelse af DevOps.
 • Du har erfaring med drift og vedligeholdelse af store SAP-løsninger, herunder Application Lifecycle Management (release, overvågning, projektstyring, dokumentation og test).
 • Du kan varetage og tilrettelægge forløb, der understøtter organisatorisk implementering (fx træning, uddannelse, brugerinddragelse, kommunikation m.m.).
 • Du kan levere konsulentydelser inden for rådgivning og udvikling af IT-systemer i forbindelse med varetagelse af ESG.

Projekternes varighed vil ofte være af 3-6 måneder med mulighed for forlængelse. Arbejdsstedet vil være onsite på Sjælland, og vi forventer, at du som minimum har 1 års erfaring med SAP samt kan tale og skrive på dansk og tale engelsk på forhandlingsniveau.

Interesseret?

Hos EPICO bruger vi omfattende tid på at udvælge de dygtigste IT-freelance konsulenter. Vi kigger på din konkrete erfaring, dokumenterede resultater samt din personlighed. Vi sikrer på den måde, at du og kunden er et perfekt match. Synes du, at det lyder som noget for dig så send dit CV til Resource Manager hos EPICO, Carina Christoffersen på cch@epico.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Om EPICO

EPICO er et af de hurtigst voksende IT-konsulent- og rekrutteringshuse med en ledende position inden for identificering, kvalificering og levering af de rette IT-profiler til stats- kommune- og erhvervssegmentet i Norden samt Europa. Med 7 forretningsområder sikrer EPICO kvalitetsrig IT-rådgivning og leverance af IT-ressourcer inden for en bred skare af konsulentydelser. EPICO har en årlig omsætning på over 700 millioner kroner og +600 konsulenter på kontrakt, globalt.

Vores kerneværdier bygger på den personlige relation, tillid, åbenhed og ekspertise mod vores kunder og mod dig som konsulent.

Gem job