Er du net­værks­spe­ci­a­list? Så kom og vær med til at gøre en forskel for statens digitale landskab


Statens It søger dygtige netværksspecialister, der har lyst til at drifte og udvikle den danske stats nye it-infrastruktur samt sikre, at vores kunder har et stabilt og sikkert netværk.

Du bliver del af kompetencecenteret for netværk, som består af 3 arbejdsområder: Kundernes netværk, datacenter og firewall – og mere end 40 højt kvalificerede kolleger med fælles afsæt i, at arbejdet med netværk er en samfundskritisk opgave.

Om stillingen

Vi driver netværk af forskellige omfang hos ministerier, departementer og styrelser i hele Danmark. Vi står bl.a. for etablering, vedligehold og fejlretning, og vi gør altid vores bedste for at sikre den stabile drift. For tiden er vi i gang med en spændende modernisering af netværk, baseret på aktuelle og moderne teknologier.
Her vil vi gerne have dig med.

Som vores nye kollega, vil du kunne bringe dine erfaringer fra din tidligere beskæftigelse med netværk i spil. Ligeledes vil vores vigtige rolle og vidt forskellige kunder sikre dig en stor variation af faglige udfordringer, og rigtig gode udviklingsmuligheder.

Arbejdsopgaverne er mangfoldige og du vil blandt andet møde opgaver som:

  • Drift, incident håndtering, udføre bestillinger og optimering af kunders netværk
  • Deltagelse i interne projekter for udvikling af Statens It’s og kundernes netværk
  • At være med til at opretholde sikkerheden på hele Statens It’s infrastruktur
  • At være med til at definere roadmaps for fremtidige aktiviteter – både organisatorisk og teknologisk.

Du vil blive en del af et team, der er kendetegnet ved trivsel, socialt fællesskab, diversitet og en stor vilje til at hjælpe hinanden på tværs af arbejdsområder. Der er en uformel omgangstone, og en hverdag med plads til humor og godt humør. Der er mulighed for at fordybe sig i et arbejdsområde eller spænde over flere af dem, ligesom løbende kompetenceudvikling er højt prioriteret.

Vi vil sørge for, at du får en god onboarding, hvor du vil lære både eget og andre teams i organisationen at kende. Du har selv stor indflydelse på, hvilket arbejdsområde du bliver en del af. Vigtigst er, at dine ønsker og kompetencer bringes bedst i spil.

Med flextid, mulighed for hjemmearbejde og et mødebånd fra 10-14 er der basis for fleksible arbejdstider og work-life-balance. Den ugentlig arbejdstid er 37 timer inkl. betalt frokost.

Om dig

Du har din basale viden på plads og kender til netværksdrift fra dit tidligere virke. Du er ikke i tvivl om, hvordan et godt og funktionelt netværk er sat sammen – og du er ikke tilbageholdende for at starte en fejlsøgning. Du har lyst at være faglig sparringspartner og sætte dig ind i, hvordan netværksinfrastrukturen er sat sammen, så du kan udarbejde løsningsdesign for, hvordan en given løsning skal implementeres.

Vigtigst er, at du er nysgerrig, opsøgende og en holdspiller. Du trives i en forskelligartet hverdag, hvor nogle dage er hektiske og andre er stille og rolige, samt har lyst til at være en del af en arbejdsplads med en humoristisk tone.

Lyder det som noget for dig og har du lyst til at blive en del af et team, hvor humor og samarbejde er en del af afdelingens DNA, så skal du søge denne stilling.

Om Statens It

I Statens It leverer vi it-drift og services til statslige ministerier, styrelser og selvejende uddannelsesinstitutioner.

Statens It har hovedkontor i Ballerup i Storkøbenhavn og satellitkontorer i både Aarhus og Sønderborg. Din primære arbejdsplads vil være Ballerup. Statens It er en styrelse under Finansministeriet.

Hos os betyder tilstedeværelse sammen med vores kollegaer meget, og vi mener, at samarbejde og videndeling på tværs af styrelsen er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Samtidig vil vi gerne sikre fleksibilitet for vores medarbejdere, og hjemmearbejde kan løbende aftales mellem chef og medarbejder, når det er foreneligt med opgavevaretagelsen.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes efter gældende overenskomst med mulighed for individuel forhandling alt efter kvalifikationer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes og efterfølgende kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen i hele din ansættelsesperiode. Du vil i forbindelse med ansættelsen blive bedt om dit samtykke til, at Statens IT må indhente en offentlig straffeattest via. dit cpr-nummer.

Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, pt. Finansministeriets departement, Statens Administration, Statens It, Økonomistyrelsen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Flere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Teamleder Lars Knudsen på 7231 1502 eller teamleder Michael Mejsner på 7231 1355.

Ansøgning

Da vi afholder samtaler løbende, ser vi frem til at modtage din ansøgning med CV og eventuelle bilag allerede i dag. Du søger via linket ”Ansøg” senest den 7. april 2024.

Statens It ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle interesserede kandidater uanset personlig baggrund til at søge. Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Dette er et genopslag.


It-drift i staten

Statens It leverer it-drift til den danske stat og til selvejende uddannelsesinstitutioner – det betyder, at vi hver dag sørger for it-infrastruktur til omkring 40.000 mennesker. Statens It er en styrelse i Finansministeriets koncern.

Vi ønsker at tiltrække og fastholde dygtige it-medarbejdere og tilbyde en attraktiv arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling og specialisering. Omgangstonen er uformel, og arbejdsmiljøet er præget af høj aktivitet og fagligt samspil.

Gem job

Statens IT

Arbejdssted

Ballerup

Vigtige datoer

Indrykket:
13. marts 2024
Ansøgningsfrist:
7. april 2024