Data Scientist med interesse for analyser og ef­ter­forsk­ning af kon­kur­ren­ce- og for­bru­ger­for­hold


Vil du være med til at sikre gode forbrugerforhold og en fri og fair konkurrence? Trives du i et stærkt fagligt miljø, hvor du bliver udfordret? Så bliv Data Scientist i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi arbejder for velfungerende markeder, der skaber vækst og høj forbrugervelfærd. Vi er ca. 300 engagerede kolleger, der brænder for at gøre en forskel.

Arbejdsopgaver

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver konkurrenceloven. Vores arbejde er alsidigt og består bl.a. i at opspore og gribe ind over for overtrædelser af konkurrencereglerne, vurdere større fusioner samt udarbejde analyser både i et dansk og EU-retligt perspektiv. Vores analytiske arbejde er dataunderbygget og har reel effekt for det danske samfund og den enkelte forbruger.

Vi søger en kollega, der har gode programmeringsevner, er idérig og analytisk skarp. Du bliver en del af et stærkt tværfagligt team med økonomer, jurister og efterforskere, hvor du har fokus på at udvikle metoder til at inddrage nye datakilder og algoritmer i styrelsens håndhævelses- og analysearbejde.

Det betyder, at du i samarbejde med dine kolleger vil løse bl.a. følgende opgaver:

  • Programmere værktøjer, der kan effektivisere og forny styrelsens efterforsknings- og analysemetoder. Det kan fx være metoder til at analysere prissætningsalgoritmer eller identificere bevismateriale i større mængder data.
  • Komme med idéer til samt designe og foretage analyser i forhold til at bevise overtrædelser af konkurrenceloven samt belyse konkurrence- og forbrugerforhold, fx ved brug af machine learning, statistiske metoder og generativ AI.
  • Indgå i et samarbejde med de øvrige data scientists i styrelsen om opgaverne samt træne styrelsens øvrige medarbejdere i at benytte de udviklede værktøjer.

Du

Du er begejstret for data og programmering. Du er selvstændig, initiativrig og nysgerrig og motiveres af at sætte dit præg på, hvordan styrelsens arbejde kommer til at udforme sig i fremtiden. Du kan lide at samarbejde og modtage input fra andre kompetencer end din egen, og du har gode formidlingsevner, da du ofte vil skulle ”oversætte” dit arbejde, så det kan integreres i styrelsens øvrige arbejde. Du motiveres af en stejl læringskurve.

Du har afsluttet en relevant uddannelse (fx data scientist, datalog, matematiker eller fysiker) og/eller har opbygget erfaring fra tidligere stillinger.

Det vil være en fordel, hvis dine faglige kvalifikationer omfatter følgende:

  • Erfaring med programmering i Python og evt. Ruby. Erfaring med SQL og Cypher er også relevant.
  • Erfaring med at hente og behandle strukturerede og ustrukturerede data, herunder erfaring med at bruge API'er og requests.
  • Erfaring med Open Source Intelligence (OSINT).
  • Erfaring med machine learning og NLP.
  • Gode evner inden for analyse og visualisering af data med fx Python eller R.
  • Kendskab til Linux, samt brug af kommandolinjeværktøjer og bash-scripting.

Til orientering arbejder vi eksempelvis med følgende værktøjer og programmeringssprog: Python, Ruby, PyTorch, Gensim, SpaCy, Ollama, SentenceTransformers, Selenium, BeautifulSoup, Streamlit, Dash, Git, Neo4j, ElasticSearch og Docker.

Som myndighed går vi på kontrolundersøgelse hos virksomheder, hvis vi har mistanke om brud på konkurrenceloven. Her datasikrer vi både fysiske devices og kommunikation fra cloud-tjenester. Du vil blive tilbudt at deltage i kontrolundersøgelserne - og datasikring, som vi nok skal oplære dig i.

Erfaring fra lignende job er en fordel, men ingen betingelse. Du behøver ikke at have erfaring med konkurrenceøkonomi eller konkurrencejura, men du skal have interesse for at arbejde inden for rammerne heraf.

Vi

Vi arbejder for velfungerende markeder overalt i samfundet. Vores opgaver er krævende og komplekse, og din indsats får betydning for både store og små virksomheder og den enkelte forbruger. Vi ved rigtig meget om konkurrenceøkonomi og konkurrencejura, og er dygtige til at indhente og behandle struktureret data.

Vores hverdag er præget af humor og en positiv og professionel tilgang til kolleger og nye udfordringer. Kommunikationen er ligefrem og åben, og vi lægger stor vægt på, at du hele tiden udvikler dig fagligt og personligt.

Du vil blive ansat i vores konkurrencecenter for TECH, som bl.a. har fokus på konkurrencen på digitale platforme og i den finansielle sektor. Centeret består af ca. 20 medarbejdere, der primært er jurister og økonomer. Derudover vil du jævnligt skulle arbejde sammen med styrelsens øvrige centre og medarbejdere, herunder styrelsens andre data scientists. Som data scientist vil du også have mulighed for at samarbejde med andre styrelser både i Danmark og resten af Europa.

Du kan få flere oplysninger om stillingen hos Souschef Jan Christiansen, 41 71 51 12 / jac@kfst.dk.

Klik her for at læse mere om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde for velfungerende markeder, og klik her for at se et indslag om, hvordan det er at arbejde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Søg stillingen

Ansøgning sendes via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens elektroniske ansøgningsmodul på www.kfst.dk/service-menu/job/ledige-stillinger Din ansøgning inklusiv CV, eksamensbeviser, karakterudskrifter og referencer skal være modtaget senest den 7. april. 2024.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder, der skaber vækst og høj forbrugervelfærd. Vi er cirka 350 engagerede kollegaer, der brænder for at gøre en forskel. Vi værdsætter høj faglighed, og vi styrer efter, at vores arbejde skal have reel effekt for danske forbrugere og virksomheder. Vi stræber efter at være de bedste på de områder, vi har ansvar for. Det skal være sjovt, udfordrende og udviklende at gå på arbejde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet. Vi arbejder med konkurrence, forbrugerforhold og udbud, og vi fører tilsyn med vandselskaber. Alt sammen for at skabe mere velfungerende markeder til gavn for de danske forbrugere. Vi er sekretariat for en række nævn og råd, og sammen med Konkurrencerådet udgør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en uafhængig konkurrencemyndighed.

I Erhvervsministeriet tror vi på, at et inkluderende, mangfoldigt arbejdsmiljø styrker opgaveløsningen. Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund og lige muligheder for alle vores jobansøgere. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, seksualitet, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Gem job

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Arbejdssted

Valby

Vigtige datoer

Indrykket:
21. marts 2024
Ansøgningsfrist:
7. april 2024