Løs­nings­ar­ki­tekt til Læ­ge­mid­delsty­rel­sen


Lægemiddelstyrelsen søger en ambitiøs og teknisk kompetent løsningsarkitekt, der skal stå i spidsen for styring og udvikling af vores løsningsarkitektur, integrationsarkitektur og applikationsarkitektur.

Du vil komme til at bidrage aktivt til vores overordnede arkitekturstrategi. Vores applikationslandskab er præget af et tæt EU-samarbejde, samt outsourcet drift og udvikling til flere forskellige leverandører. Lægemiddelstyrelsen har det fulde ansvar for alle komponenter fra applikation- til infrastrukturlaget, herunder også teknologivalg.

Som løsningsarkitekt vil du deltage aktivt med din tekniske viden i en række spændende projekter, hvor du får stor indflydelse. I tæt samarbejde med kollegaer og leverandører, vil du komme tæt på Lægemiddelstyrelsens mange applikationer og integrationer, samt integrationer til andre nationale og europæiske applikationer.

Du vil blive en del af en ambitiøs og engageret gruppe, med eksisterende kompetencer indenfor Enterprisearkitektur, Forretningsarkitektur, Forretningsudvikling, Digital Transformation og Informationssikkerhed. Du vil sammen med hele gruppen, samarbejde med at balancere mellem de mange spændende forretningsbehov, med fokus på nuancerne mellem strategi, arkitektur og teknologi.

Her bliver du en vigtig nøglespiller.

Dine arbejdsområder

Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte:

 • sikre at Lægemiddelstyrelsens løsninger tager højde for eksisterende arkitektur og strategisk retning
 • sikre at løsningerne teknisk bliver udformet på en måde der understøtter de forretningsmæssige behov
 • sikre at løsninger og infrastruktur er sammenhængende og konsistent og efterlever arkitekturprincipper, governance og retningslinjer
 • identificere, formulere og evaluere krav til løsninger, baseret på forretningsbehov, non-funktionelle krav og teknologi
 • udarbejde og kvalificere løsningsarkitektur og løsningsdesign, samt vurdere og godkende ændringer
 • bidrage til udvikling af den tekniske arkitektur samt udarbejdelse af målarkitekturer
 • skabe overblik over komponenters livscyklusser som input til arkitektur roadmaps
 • sikre overblik over arkitekturkomponenternes snitflader og afhængigheder ved at dokumentere og modellere løsningsarkitektur i Lægemiddelstyrelsens EA-værktøj
 • godkende teknisk dokumentation fra leverandører

Kvalifikationer

Fællesnævneren for alle dine opgaver er teknisk viden, overblik, struktur, sammenhænge og samarbejde.

Du skal være i stand til at holde Lægemiddelstyrelsens arkitektur, behov og strategisk retning for øje i udviklingen af løsningsarkitekturen, der spænder fra applikationer, data og integrationer til infrastruktur.

Det kræver evnen til at skabe og bevare overblikket, en analytisk tilgang, vedholdenhed og viljen til at opbygge et indgående kendskab til Lægemiddelstyrelsens komplekse IT-landskab.

Et indgående kendskab til Lægemiddelstyrelsen får du med en god portion nysgerrighed og ydmyghed.

Du kommer til at have en bred berøringsflade med interessenter med forskellig grad af teknisk forståelse, så det er væsentligt, at du kan kommunikere komplekse tekniske problemstillinger på en tilgængelig måde, både mundtligt og skriftligt.

Som person tager du ejerskab, er struktureret, pragmatisk og har gennemslagskraft. Du trives med komplekse opgaver, som kræver ejerskab og vedholdenhed for at komme i mål. Samtidig besidder du en høj grad af integritet, og du tager ansvar for dine beslutninger.

For at lykkes som løsningsarkitekt i Lægemiddelstyrelsen bør du have:

 • solid erfaring med løsnings- og integrationsarkitektur fra en teknisk vinkel
 • solid erfaring med design af services og integrationer
 • erfaring med middleware- og infrastrukturarkitektur
 • erfaring med informationsarkitektur og datamodellering
 • erfaring med at dokumentere løsnings- og integrationsarkitektur
 • erfaring med at kommunikere tekniske koncepter til leverandører og kollegaer,
  med varierende grad af teknisk forståelse
 • erfaring som rådgivende og udførende løsningsarkitekt i projekter
 • kendskab til Archimate er en fordel, men ikke et krav
 • kendskab til IT-sikkerhed er en fordel, men ikke et krav

Hvis du sidder i en tilsvarende stilling eller du har eller har erfaring med løsningsarkitektur på anden vis, så glæder vi os til at modtage din ansøgning og dit CV.

Vi tilbyder

En stilling med et stort ansvar, alsidige interessentopgaver og et spændende samarbejde på tværs af huset. Du får en vigtig rolle på en arbejdsplads i rivende udvikling sammen med dygtige kolleger, hvor der er god plads til at videreudvikle både dine personlige og faglige kompetencer.

Du bliver en del af Lægemiddelstyrelsens IT-enhed, hvor vi med høj faglighed, godt sammenhold og god humor skaber fælles løsninger. Enheden er en del af Lægemiddelstyrelsens stab og refererer direkte til Stabsdirektøren. For Lægemiddelstyrelsen er medarbejderne vigtige og arbejdsmiljøet er dokumenteret godt. Vi holder til i gode rammer på Axel Heides Gade 1 ved Islands Brygge i København.

Om ansættelsen

Afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund, bliver du ansat i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation eller efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten) og gældende organisationsaftale mellem Skatteministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedrørende it-medarbejdere.

I Lægemiddelstyrelsen træffer vi afgørelser i myndighedssager, og derfor er det vigtigt for os, at der ikke kan stille spørgsmålstegn ved vores habilitet. Derfor er det en forudsætning for ansættelse i Lægemiddelstyrelsen, at du ikke ejer aktier, anparter, andele eller lignende i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed. Ejer du i dag såkaldte medarbejderaktier i en lægemiddel- og/eller medicovirksomhed, har du dog en vis periode til at afhænde disse aktier.

Kontakt os gerne

Har du spørgsmål eller ønsker du at vide mere om stillingen, kan du ringe til Sektionsleder Simon Bennett på telefon 5130 9451.

Er du interesseret?

Klik på "Ansøg" og send os din ansøgning og CV.

Ansøgningsfrist: 21-04-2024.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20, 21 og 22.

Du kan læse mere om os på www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Om Lægemiddelstyrelsen

Vi er ca. 650 medarbejdere, som samarbejder om at sikre, at alle i samfundet kan få effektiv og sikker medicin og medicinsk udstyr – både når vi for eksempel går på apoteket, bliver behandlet på sygehuset eller vores dyr har brug for behandling. Vi er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Medarbejdernes trivsel og Lægemiddelstyrelsens resultater hænger tæt sammen, og derfor er det vigtigt for os at have en arbejdsplads med meningsfuldt arbejde, høj faglighed og udviklingsmuligheder – i balance med gode rammer for sundhed og trivsel. Vi prioriterer derfor også en sund kantine, træningsfaciliteter, kontormotion, store, lyse lokaler på Islands Brygge i København, og mulighed for hjemmearbejde.

Lægemiddelstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Gem job