In­for­ma­tions­sik­ker­heds­ko­or­di­na­tor i Val­lens­bæk Kommune


Vores ambition er, at Vallensbæk Kommune tilbyder digitale løsninger, der giver mening for borgerne, samtidig med at vi passer godt på borgernes data.

Vi søger derfor en informationssikkerhedskoordinator, der er passioneret omkring informationssikkerhed, og som kan bidrage med praktiske og udførende kompetencer på GDPR-området, da vi ønsker at styrke digitaliseringsteamet med netop dette.

Du vil indgå i et velfungerende digitaliseringsteam, der består af tre erfarne digitaliseringskonsulenter, en studentermedhjælper og en digitaliseringschef, som på hver deres måde bidrager til den fælles indsats. Digitaliseringsteamet har et tæt dagligt samarbejde, hvor vi understøtter hinandens opgaver med vores forskellige faglige kompetencer. Fordi vi er et mindre team, har vi behov for kontinuerlig dialog og vidensdeling. Teamet forventer en kollega, der med stor faglig indsigt, løfter konkrete opgaver i forhold til informationssikkerhed og formår at forene juridisk skarphed i opgaver med organisationens blik for at være til for borgerne.

Som en del af digitaliseringsteamet vil du samarbejde med vores dygtige kolleger i afdeling for IT-drift og udvikling. Her skal du bl.a. samarbejde om kommunens digitaliseringsindsatser kan realiseres inden for de rammer, som kommunens it-landskab sætter.

Du vil få et tæt samarbejde med kommunens DPO via Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), da du vil have det daglige ansvar for kommunens informationssikkerhed, samt ansvar for i praksis at varetage daglige opgaver forbundet med dette.

Du skal bidrage til at opfylde de nationale og fælleskommunale digitaliseringsstrategier og som informationssikkerhedskoordinator, vil du indgå i forskellige fora omkring GDPR og informationssikkerhed, herunder i DSD og KOMBIT.

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. indenfor jura, og solid erfaring med arbejdet inden for informationssikkerhed. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk ledet organisation.

Vi forventer at du:

  • Gennemfører og følger op på diverse modenhedsmålinger, konsekvens- og risikovurderinger.
  • Omsætter GDPR, ISO, NSIS og andre standarder kommunen underlægges til operationelle og effektive procedurer, der efterleves i praksis i det daglige arbejde, samt deltage i de årlige IT-revisioner.
  • Driver organisationens udvikling på ISMS-området, herunder gennemfører og afrapporterer årlige interne audits.
  • Fører tilsyn med databehandlere, samt bistår organisationen i behandling af databehandleaftaler.
  • Håndterer samt dokumenterer interne sikkerhedsbrud.
  • Er god til at oversætte komplekse regler og lovgivning til hverdagssprog.
  • Er opsøgende, lyttende, har god situationsfornemmelse og ved, at fagpersoner er optaget af deres kerneopgave.
  • Har en struktureret tilgang til dit arbejde og er god til at holde overblik, selv når det går stærkt.
  • Har lyst til at arbejde i en mindre organisation, hvor det er muligt hurtigt at omsætte idéer til praksis.

Lønnen fastsættes efter forhandling mellem de forhandlingsberettigede parter.

Hvis du har spørgsmål og vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Digitaliseringschef Lars Munch via mail lmu01@vallensbaek.dk eller telefon +45 2449 6544.

Ansøgningsfristen er mandag den 22. april. Vi holder 1. samtalerunde hhv. torsdag den 25. april, samt fredag den 26. april og 2. samtalerunde mandag den 29. april.


I Vallensbæk Kommune får man det bedste fra mange verdener. Der er naturskønne områder, gode skoler og daginstitutioner, der understøtter et udviklende børne- og ungeliv og et højt serviceniveau. Den centrale placering i hovedstadsområdet er med til at tiltrække stadig flere borgere og virksomheder.
Kommunen har omkring 18.000 indbyggere, som alle kan få gavn af de hyggelige boligområder, letbanen, sportspladser og grønne områder, der skyder op i hele kommunen.

Vallensbæks vision er at være fremtidens boligby for det hele menneske. Vi samarbejder dagligt med erhvervslivet, frivillige ildsjæle og nationale aktører for på bedst mulig vis at udnytte Vallensbæks placering og mange fordele optimalt.

Når du træder ind i organisationen, bliver du en del af et stort fællesskab med 1300 ansatte, hvor samarbejde er en altafgørende faktor. Det betyder, at ledere og medarbejdere samarbejder med hinanden og borgerne ud fra værdierne nærvær, dialog og tillid. Du kan læse mere om vores forventningertil dig som medarbejder i kommunens Medarbejder- og ledelsesgrundlag.

Vi har en målsætningen om røgfri generation 2030, så for alles skyld er der røgfri arbejdstid.

Gem job

Vallensbæk Kommune

Arbejdssted

Vallensbæk Strand

Vigtige datoer

Indrykket:
5. april 2024
Ansøgningsfrist:
22. april 2024